Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10775
Temat pracy:  

Europejski rynek pracy po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Liczba stron:   90

Spis treści / plan pracy:
Wstęp .......... 1

Wprowadzenie .......... 3

Rozdział I
Polski rynek pracy w dobie integracji europejskiej
      1. Polski rynek pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej .......... 5
      2. Polacy na europejskim rynku pracy .......... 12
      3. Bezrobocie w Polsce .......... 17
      4. Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce .......... 22
      5. Rola Publicznych Służ Zatrudnienia .......... 26

Rozdział II
Ogólna charakterystyka europejskiego rynku pracy
      1. Rynek Pracy w Unii Europejskiej w perspektywie integracji .......... 31
      2. Zatrudnienie w Unii Europejskiej .......... 37
      3. Bezrobocie w Unii Europejskiej .......... 42
      4. Przeciwdziałanie bezrobociu w Unii Europejskiej .......... 46

Rozdział III
Funkcjonowanie europejskiego rynku pracy
      1. Swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej .......... 52
      2. Uznawanie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej - Europass .......... 56
      3. Poszukiwanie pracy w Unii Europejskiej – rola europejskich służ zatrudnienia .......... 60
      4. Agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy za granicą .......... 62
      5. Warunki podejmowania zatrudnienia w wybranych krajach Unii Europejskiej .......... 64

Rozdział IV
Analiza i badania własne
      1. Jak odnaleźć się na rynku pracy po powrocie z zagranicy? ..........67

Zakończenie .......... 71
Spis rysunków .......... 74
Spis tabel .......... 74
Bibliografia .......... 75

Opis zawartości pracy:

      Praca składa się z czterech rozdziałów, zostały w nich omówione przede wszystkim te problemy, które są niezbędne do zrozumienia czym jest rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej.
      W pierwszym rozdziale autor zwraca uwagę na zmiany na Polskim rynku pracy po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej dało Polsce wiele korzyści natury politycznej i gospodarczej. Członkowstwo umożliwiło obywatelom naszego państwa uczestnictwo w wspólnym rynku pracy, a więc swobodne przemieszczanie się, zamieszkiwania i przede wszystkim poszukiwania i podejmowania pracy oraz działalności gospodarczej we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Od 2011 roku przed Polakami zostały otwarte wszystkie rynki pracy krajów członkowskich, co umożliwiło migracje zatrudnieniową rodaków. Obecnie Polacy mają swobodny dostęp do 27 krajów członkowskich. Obserwując zmiany na polskim rynku pracy można wnioskować, że Polska staję się krajem emigracyjno – imigracyjnym. Po akcesji naszego kraju emigrowało w poszukiwaniu pracy w 2015 roku około 2,4 mln osób to jest o 77 tysiące więcej niż w 2014 roku . Można stwierdzić, że zainteresowanie europejskimi rynkami pracy nie maleje, a Polska staje się atrakcyjnym miejscem do celów zarobkowych dla osób z krajów Wschodnich, odczuwalny jest niedobór pracowników w Polsce.
      Rozdział drugi dotyczy sytuacji na europejskim rynku pracy oraz zapoznania się z obowiązującymi prawami UE. Autor przedtawił ogólne uwarunkowania funkcjonowania europejskiego rynku pracy. Scharakteryzowano ogólne zasady zatrudnienia się w Unii Europejskiej oraz omówiono problem bezrobocia. Rozdział ten zakończono przedstawieniem przeciwdziałania bezrobociu w Unii.
      Rozdział trzeci mówi o swobodzie przepływu osób w Unii Europejskiej z zachowaniem okresów przejściowych. Omówiłam wspólnotowy system uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, które odgrywają istotną rolę w przemieszczaniu się pracowników między poszczególnymi krajami Wspólnot. Omówiono na jakich zasadach działają agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy za granicą oraz warunki podejmowania i świadczenia pracy w krajach członkowskich.
      W rozdziale czwartym, celem podsumowania zawarto problemy, obawy oraz bariery osób powracających na Polski rynek pracy z za granicy. Analizę przeprowadziłam na podstawie rozmowy z 10 osobami zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu po powrocie między innymi z Wielkiej Brytanii. Osoby te głównie pracowały fizycznie w branży hotelarskiej z bardzo słabą umiejętnością mówienia i pisania w języku obcym. Niniejsza praca dyplomowa stanowi opracowanie najważniejszych aspektów jakimi powinny kierować się osoby planujące wyjazd za granice w celu podjęcia pracy.

          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.