Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10760
Temat pracy:  

Funkcjonalne i społeczne znaczenie prasy lokalnej w Ornontowicach

Liczba stron:   110

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........2

Rozdział 1
Prasa lokalna- ujęcie teoretyczne

            1.1. Definicje prasy lokalnej i jej społeczna specyfika.......... 4
            1.2. Społeczne funkcje prasy lokalnej.......... 8
            1.3. Typologia prasy lokalnej w Polsce.......... 15

Rozdział 2
Struktura prasy lokalnej w Polsce

            2.1. Grupy typologiczne w polskiej prasie lokalnej ..........28
            2.2. Wydawcy prasy lokalnej w Polsce.......... 33
            2.3. Uwarunkowania funkcjonowania prasy lokalnej w Polsce ..........38

Rozdział 3
Prasa lokalna Ornontowic

            3.1. Charakterystyka społeczno- demograficzna mieszkańców Ornontowic.......... 46
            3.2. Typy prasy lokalnej w Ornontowicach ..........52
            3.3. Inne media lokalne w Ornontowicach.......... 54

Rozdział 4
Funkcjonalne i społeczne znaczenie prasy lokalnej
w Ornontowicach w opinii czytelników- w świetle badań własnych.......... 67
            4.1. Założenia metodologiczne badań ..........67
            4.2. Społeczny odbiór „Głosu Ornontowic”- wyniki badań ankietowych ..........72
            4.3. Społeczny odbiór” Kuriera Ornontowickiego”- wyniki badań ankietowych.......... 84
            4.4. Wnioski i ogólna ocena.......... 8 92

Zakończenie ..........96
Bibliografia ..........98
Wykaz rysunków.......... 102
Wykaz tabel ..........103
Wykaz wykresów..........104
Aneks ..........106

Opis zawartości pracy:

Celem badawczym pracy
jest określenie, które z funkcji mediów lokalnych są w społeczności Ornontowic najbardziej cenione na łamach tej prasy. Hipoteza badawcza zakłada, że dla mieszkańców gminy Ornontowice najważniejsza jest funkcja informacyjna. Praca składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały dotyczą teorii prasy lokalnej.
      Pierwszy rozdział zajmuje się definicjami prasy lokalnej, społeczną specyfiką, społecznymi funkcjami prasy lokalnej oraz typologią prasy lokalnej w Polsce.
      Kolejny z rozdziałów przybliża strukturę prasy lokalnej w Polsce. Skupia się na grupach typologicznych w polskiej prasie lokalnej, wydawcach prasy lokalnej oraz uwarunkowaniach funkcjonowania prasy lokalnej w Polsce.
      Trzeci rozdział pracy zajmuje się prasą lokalną Ornontowic. Zawarta jest w nim charakterystyka mieszkańców gminy Ornontowice, typy prasy lokalnej w Ornontowicach oraz inne media lokalne Ornontowic.
      Ostatni rozdział, jest rozdziałem badawczym. Znajdują się w nim założenia metodologiczne badań, wyniki badań ankietowych „Głosu Ornontowic” oraz „Kuriera Ornontowickiego”, a także wnioski i ogólna ocena. Metoda badawcza jaką wykorzystałam do przeprowadzenia badań, to badanie sondażowe, zrealizowane za pomocą ankiety, przy użyciu techniki- kwestionariusza ankiety. Badania przeprowadziłam próbą losową, wśród mieszkańców gminy Ornontowice. Badania zostały zrealizowane w terminie 4.04.2017- 12.04.2017. Badania sondażowe przeprowadzono wśród 100 przypadkowych osób. Najważniejszymi dla pracy źródłami są następujące publikacje: Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych- autorstwa Patrycji Szostak, Polska prasa lokalna 1989-2000- Mariana Gieruli oraz publikacje Ryszarda Kowalczyka, takie jak: Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego oraz Media lokalne w Polsce. Pomocne okazały się również: Encyklopedia wiedzy o prasie pod redakcją Juliana Maślanki, a także Słownik terminologii medialnej pod redakcją Walerego Pisarka.
      


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.