Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10760
Temat pracy:  

Funkcjonalne i społeczne znaczenie prasy lokalnej w Ornontowicach

Liczba stron:   110

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........2

Rozdział 1
Prasa lokalna- ujęcie teoretyczne

            1.1. Definicje prasy lokalnej i jej społeczna specyfika.......... 4
            1.2. Społeczne funkcje prasy lokalnej.......... 8
            1.3. Typologia prasy lokalnej w Polsce.......... 15

Rozdział 2
Struktura prasy lokalnej w Polsce

            2.1. Grupy typologiczne w polskiej prasie lokalnej ..........28
            2.2. Wydawcy prasy lokalnej w Polsce.......... 33
            2.3. Uwarunkowania funkcjonowania prasy lokalnej w Polsce ..........38

Rozdział 3
Prasa lokalna Ornontowic

            3.1. Charakterystyka społeczno- demograficzna mieszkańców Ornontowic.......... 46
            3.2. Typy prasy lokalnej w Ornontowicach ..........52
            3.3. Inne media lokalne w Ornontowicach.......... 54

Rozdział 4
Funkcjonalne i społeczne znaczenie prasy lokalnej
w Ornontowicach w opinii czytelników- w świetle badań własnych.......... 67
            4.1. Założenia metodologiczne badań ..........67
            4.2. Społeczny odbiór „Głosu Ornontowic”- wyniki badań ankietowych ..........72
            4.3. Społeczny odbiór” Kuriera Ornontowickiego”- wyniki badań ankietowych.......... 84
            4.4. Wnioski i ogólna ocena.......... 8 92

Zakończenie ..........96
Bibliografia ..........98
Wykaz rysunków.......... 102
Wykaz tabel ..........103
Wykaz wykresów..........104
Aneks ..........106

Opis zawartości pracy:

Celem badawczym pracy
jest określenie, które z funkcji mediów lokalnych są w społeczności Ornontowic najbardziej cenione na łamach tej prasy. Hipoteza badawcza zakłada, że dla mieszkańców gminy Ornontowice najważniejsza jest funkcja informacyjna. Praca składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały dotyczą teorii prasy lokalnej.
      Pierwszy rozdział zajmuje się definicjami prasy lokalnej, społeczną specyfiką, społecznymi funkcjami prasy lokalnej oraz typologią prasy lokalnej w Polsce.
      Kolejny z rozdziałów przybliża strukturę prasy lokalnej w Polsce. Skupia się na grupach typologicznych w polskiej prasie lokalnej, wydawcach prasy lokalnej oraz uwarunkowaniach funkcjonowania prasy lokalnej w Polsce.
      Trzeci rozdział pracy zajmuje się prasą lokalną Ornontowic. Zawarta jest w nim charakterystyka mieszkańców gminy Ornontowice, typy prasy lokalnej w Ornontowicach oraz inne media lokalne Ornontowic.
      Ostatni rozdział, jest rozdziałem badawczym. Znajdują się w nim założenia metodologiczne badań, wyniki badań ankietowych „Głosu Ornontowic” oraz „Kuriera Ornontowickiego”, a także wnioski i ogólna ocena. Metoda badawcza jaką wykorzystałam do przeprowadzenia badań, to badanie sondażowe, zrealizowane za pomocą ankiety, przy użyciu techniki- kwestionariusza ankiety. Badania przeprowadziłam próbą losową, wśród mieszkańców gminy Ornontowice. Badania zostały zrealizowane w terminie 4.04.2017- 12.04.2017. Badania sondażowe przeprowadzono wśród 100 przypadkowych osób. Najważniejszymi dla pracy źródłami są następujące publikacje: Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych- autorstwa Patrycji Szostak, Polska prasa lokalna 1989-2000- Mariana Gieruli oraz publikacje Ryszarda Kowalczyka, takie jak: Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego oraz Media lokalne w Polsce. Pomocne okazały się również: Encyklopedia wiedzy o prasie pod redakcją Juliana Maślanki, a także Słownik terminologii medialnej pod redakcją Walerego Pisarka.
      


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.