Mamy 14904

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10744
Temat pracy:  

Zastosowanie metod analizy statystycznej w badaniach nad twórczością artystyczną

Liczba stron:   103

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.......... 3

Rozdział 1
Statystyka w ujęciu ogólnym
      1.1. Istota i historia statystyki.......... 6
      1.2. Badania statystyczne ..........12
      1.3. Metody statystyczne ..........20

Rozdział 2
Kinematografia i różne jej ujęcia
      2.1. Kinematografia w ujęciu tradycyjnym ..........25
      2.2. Historia kinematografii ..........31
      2.3. Kinematografia w ujęciu inwestycyjnym ..........38
      2.4. Problemy i kierunki rozwoju współczesnej kinematografii.......... 43

Rozdział 3
Metody statystyczne wykorzystane w badaniu
      3.1. Zestaw testów ..........49
         Test mediany.......... 51
         Test Walda-Wolfowitza.......... 52
         Test Manna-Whitneya ..........54
      3.2. Analiza dyskryminacyjna ..........56
      3.3. Porządkowanie liniowe ..........60
      3.4. Regresja wieloraka ..........63

Rozdział 4
Prezentacja wyników badań statystycznych nad twórczością artystyczną
      4.1. Przedmiot badań ..........69
      4.2. Opis prób ..........69
      4.2. Zestaw testów – Oceny produkcji filmowych.......... 72
         Test mediany ..........73
         Test Walda-Wolfowitza ..........74
         Test U Manna-Whitney’a ..........77
      4.3. Analiza dyskryminacyjna – Klasyfikacja obiektów ze względu na gatunek ..........80
      4.4. Porządkowanie liniowe – Sukces produkcji filmowej ..........84
      4.5. Regresja wieloraka – Opłacalność produkcji filmowej.......... 89

Zakończenie ..........97
Bibliografia.......... 99
Źródła internetowe ..........100
Spis rysunków ..........102
Spis tabel ..........103

Opis zawartości pracy:


      W pierwszym rozdziale
przedstawiono statystykę w bardzo szerokim sensie, zaczynając od etymologii samego słowa „statystyka”. Następnie ukazany został bardzo długi proces kształtowania się statystyki jako nauki. Ukazane zostały poszczególne fazy rozwoju w czasie oraz najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na to, jak statystyka prezentuje się w chwili obecnej. Współcześnie, obejmuje ona wiele obszarów ludzkiej działalności i znajduje zastosowanie nawet tam, gdzie wydawałoby się to nie do pomyślenia jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Jak powszechnie wiadomo, nauka ta współcześnie dzieli się na dwa działy: statystyka opisowa i statystyka matematyczna. Pierwszy zajmuje się gromadzeniem, opracowanie, prezentacją i analizą zebranych danych. Natomiast, przedmiotem zainteresowań statystyki matematycznej są metody estymacji i weryfikacji hipotez. W związku z tym w tymże rozdziale nie mogło zabraknąć miejsca na szczegółowe przedstawienie różnorakich badań oraz metod statystycznych, jak również opis pojęć wykorzystywanych w ich ramach.
      Rozdział drugi dotyczy podłoża przeprowadzonych badań czyli twórczości artystycznej. Pod określeniem twórczości artystycznej kryje się światowa kinematografia, która została ograniczona jedynie do produkcji europejskich i północno-amerykańskich. Powodem są niebywałe trudności jakie napotkano w trakcie zbierania danych dla obserwacji azjatyckich, afrykańskich czy południowo-amerykańskich. Rozdział zawiera szczegółowe omówienie kinematografii światowej z uwzględnieniem największych obecnie ośrodków filmowych oraz jej bogatej historii wraz z najbardziej prestiżowymi festiwalami na świecie. Przedstawione zostały również różne klasyfikacje i podziały jakim podlega produkcja filmowa jak również motywy jakimi kierują się ludzie, którzy zajmują się produkcją filmów. Jednym z celów dla jakich ludzie podejmują się sztuki kręcenia filmów jest chęć osiągnięcia zysku czyli inaczej wymiar inwestycyjny, o którym mówi się bardzo dużo, ale brak na ten temat szczegółowych analiz. Inwestycyjny wymiar kinematografii został poruszony w ostatnim podrozdziale opisywanego właśnie rozdziału.
      Rozdział trzeci to już szczegółowe omówienie wszystkich metod wykorzystanych podczas przeprowadzania badań. Zostały w nim bardzo szeroko opisane zestawy testów, analiza dyskryminacyjna, porządkowanie liniowe oraz regresja wieloraka. W ramach opisu zostały przedstawione kolejne kroki oraz interpretacja uzyskanych wyników poszczególnych metod, jak również wzory i możliwe zastosowanie każdej z nich.
      W ramach czwartego rozdziału zostały ustalone wszelkie kwestie formalne dotyczące wyboru metod statystycznych jak również liczebności prób oraz zmiennych wykorzystanych do opisu każdego obiektu. W dalszej kolejności zebrane zostały wszystkie wymagane dane. Po ustaleniu hipotez, założeń oraz oczekiwanych wyników przeprowadzono pożądane badania. Oceny produkcji filmowych oraz Sukces produkcji filmowej zostały przeprowadzone za pomocą pakietu Microsoft Excel, natomiast Klasyfikacja obiektów ze względu na gatunek oraz Opłacalność produkcji filmowej za pomocą pakietu Statistica. Po zakończeniu badań i uzyskaniu wyników, hipotezy zostały zweryfikowane i skonfrontowane z oczekiwanymi wynikami, a następnie wyciągnięto stosowne wnioski.

          


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.