Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10741
Temat pracy:  

Bezpieczeństwo w transporcie ponadgabarytowym na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.

Liczba stron:   67

Spis treści / plan pracy:

Wstęp.......... 3

Rozdział 1
Działalność logistyczna przedsiębiorstw transportowych.

      1.1. Funkcje, zadania i cele logistyki.......... 5
      1.2. Podstawy teoretyczne transportu.......... 10
      1.3. Znaczenie transportowej działalności logistycznej przedsiębiorstw........... 16

Rozdział 2
Charakterystyka transportu ponadgabarytowego

      2.1. Transport ponadgabarytowy – ogólna charakterystyka........... 19
      2.2. Regulacje prawne w zakresie transportu ponadgabarytowego ........... 24
      2.3. Rodzaje ładunków i środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych.......... 26

Rozdział 3
Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa.

      3.1. Charakterystyka ogólna.......... 35
      3.2. Środki transportowe stosowane w przedsiębiorstwie. ..........37
      3.3. Uprawnienia kierowców oraz zezwolenia całego przedsiębiorstwa ..........42

Rozdział 4
Analiza bezpieczeństwa drogowego w transporcie ponad-gabarytowym.

      4.1. Przebieg procesu przewozu ładunków ponadgabarytowych w transporcie drogowym.......... 50
      4.2. Analiza wyników kontroli ładunków ponadgabarytowych dotyczących bezpieczeństwa.......... 54

Zakończenie.......... 59
Bibliografia.......... 61
Spis tabel.......... 65
SPis wykresów.......... 66
Spis rysunków.......... 67

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest ukazanie problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego z jakimi stykają się firmy zajmujące się transportem ponadgabarytowym.
Realizacja celu pracy wymagała zastosowania następujących metod badawczych: analizy literatury tematu oraz obserwacji, pozwalającej na identyfikację tych problemów na przykładzie firmy transportowej zajmującej się przewozami ponadnormatywnymi. Praca składa się z wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia.
      W rozdziale pierwszym omówiono działalność logistyczną przedsiębiorstw transportowych. Zdefiniowano w nim pojęcie logistyki, przedstawiono jej funkcje, zadania oraz cele. Scharakteryzowano również podstawy teoretyczne transportu i terminy bezpośrednio z nim związane. Opisano znaczenie transportowej działalności logistycznej przedsiębiorstw i jej wkład w rozwój gospodarczy kraju.
      Rozdział drugi ukazuje charakterystykę transportu ponadgabarytowego, jego rodzaje. Zawarto w nim informacje dotyczące aktów prawnych bez których tego typu działalność byłaby niemożliwa. Skupiono uwagę na rodzajach środków transportowych i ładunków stosowanych w transporcie ponadnormatywnym, uwzględniając ich funkcje użytkowe, sposoby wykorzystania i możliwości transportowe.
      Rozdział trzeci prezentuje poddane badaniom przedsiębiorstwo. Zawiera opis firmy, jej ofertę oraz specyfikację i prezentację taboru, jakim dysponuje. Omówiono w tym rozdziale także uprawnienia i zezwolenia obowiązujące w działalności firm przewozowych
      Rozdział czwarty przybliża proces przewozu ładunków ponadgabarytowych. Ukazuje jego przebieg, czyli wszystkie czynności od momentu negocjacji zleceniodawca – wykonawca, do samego wyładunku towaru. Przedstawiono w nim również problemy zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, które bezpośrednio dotyczą firm prowadzących działalność związaną z przewozem ładunków ponadnormatywnych. Praca kończy się ogólnym podsumowaniem mającym charakter wniosków końcowych.


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.