Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10741
Temat pracy:  

Bezpieczeństwo w transporcie ponadgabarytowym na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.

Liczba stron:   67

Spis treści / plan pracy:

Wstęp.......... 3

Rozdział 1
Działalność logistyczna przedsiębiorstw transportowych.

      1.1. Funkcje, zadania i cele logistyki.......... 5
      1.2. Podstawy teoretyczne transportu.......... 10
      1.3. Znaczenie transportowej działalności logistycznej przedsiębiorstw........... 16

Rozdział 2
Charakterystyka transportu ponadgabarytowego

      2.1. Transport ponadgabarytowy – ogólna charakterystyka........... 19
      2.2. Regulacje prawne w zakresie transportu ponadgabarytowego ........... 24
      2.3. Rodzaje ładunków i środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych.......... 26

Rozdział 3
Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa.

      3.1. Charakterystyka ogólna.......... 35
      3.2. Środki transportowe stosowane w przedsiębiorstwie. ..........37
      3.3. Uprawnienia kierowców oraz zezwolenia całego przedsiębiorstwa ..........42

Rozdział 4
Analiza bezpieczeństwa drogowego w transporcie ponad-gabarytowym.

      4.1. Przebieg procesu przewozu ładunków ponadgabarytowych w transporcie drogowym.......... 50
      4.2. Analiza wyników kontroli ładunków ponadgabarytowych dotyczących bezpieczeństwa.......... 54

Zakończenie.......... 59
Bibliografia.......... 61
Spis tabel.......... 65
SPis wykresów.......... 66
Spis rysunków.......... 67

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest ukazanie problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego z jakimi stykają się firmy zajmujące się transportem ponadgabarytowym.
Realizacja celu pracy wymagała zastosowania następujących metod badawczych: analizy literatury tematu oraz obserwacji, pozwalającej na identyfikację tych problemów na przykładzie firmy transportowej zajmującej się przewozami ponadnormatywnymi. Praca składa się z wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia.
      W rozdziale pierwszym omówiono działalność logistyczną przedsiębiorstw transportowych. Zdefiniowano w nim pojęcie logistyki, przedstawiono jej funkcje, zadania oraz cele. Scharakteryzowano również podstawy teoretyczne transportu i terminy bezpośrednio z nim związane. Opisano znaczenie transportowej działalności logistycznej przedsiębiorstw i jej wkład w rozwój gospodarczy kraju.
      Rozdział drugi ukazuje charakterystykę transportu ponadgabarytowego, jego rodzaje. Zawarto w nim informacje dotyczące aktów prawnych bez których tego typu działalność byłaby niemożliwa. Skupiono uwagę na rodzajach środków transportowych i ładunków stosowanych w transporcie ponadnormatywnym, uwzględniając ich funkcje użytkowe, sposoby wykorzystania i możliwości transportowe.
      Rozdział trzeci prezentuje poddane badaniom przedsiębiorstwo. Zawiera opis firmy, jej ofertę oraz specyfikację i prezentację taboru, jakim dysponuje. Omówiono w tym rozdziale także uprawnienia i zezwolenia obowiązujące w działalności firm przewozowych
      Rozdział czwarty przybliża proces przewozu ładunków ponadgabarytowych. Ukazuje jego przebieg, czyli wszystkie czynności od momentu negocjacji zleceniodawca – wykonawca, do samego wyładunku towaru. Przedstawiono w nim również problemy zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, które bezpośrednio dotyczą firm prowadzących działalność związaną z przewozem ładunków ponadnormatywnych. Praca kończy się ogólnym podsumowaniem mającym charakter wniosków końcowych.


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.