Mamy 15061

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10735
Temat pracy:  

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie XYZ

Liczba stron:   81

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

      1.1. Specyfika samorządu terytorialnego
         1.1.1. Pojęcie jednostki samorządu terytorialnego
         1.1.2. Trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego
      1.2. Geneza i rys historyczny samorządu terytorialnego
      1.3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego
      1.4. Finansowe podstawy aktywności jednostek samorządu terytorialnego
         1.4.1. Pojęcie budżetu samorządowego
         1.4.2. Podział źródeł zasilania budżetu jednostek samorządowych
         1.4.3. Funkcje budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 2
Dochody i wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego

      2.1. Istota i klasyfikacja dochodów budżetowych
      2.2. Podatki lokalne
      2.3. Charakterystyka i rodzaje opłat lokalnych
      2.4. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
      2.5. Dotacje i subwencje w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego
      2.6. Istota i podział wydatków jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 3
Dochody i wydatki budżetowe miasta XYZ

      3.1. Ogólna charakterystyka miasta XYZ
      3.2. Analiza struktury dochodów i wydatków budżetowych miasta XYZ
         3.2.1. Techniki badawcze
         3.2.2. Ocena źródeł dochodów budżetu miasta XYZ
         3.2.3. Ocena wydatków budżetowych miasta XYZ
         3.2.4. Dochody i wydatki budżetowe miasta XYZ na tle ogółu gmin miejsko- wiejskich

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów

Opis zawatości pracy:

      Celem teoretycznym
jest analiza i wyjaśnienie najważniejszych zagadnień związanych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawienie znaczenia dochodów i wydatków budżetów samorządowych. Celem praktycznym natomiast jest przedstawienie zmian wielkości poszczególnych rodzajów dochodów oraz wydatków budżetu miasta XYZ. W ramach dochodów skupiając się przede wszystkim na dochodach własnych jednostki, które stanowią odzwierciedlenie samodzielność finansowo-decyzyjnej jednostki oraz prezentują jej sytuację finansową. Praca ma charakter literaturo-empiryczny, a analiza obejmuje lata . Została zrealizowana na podstawie literatury z zakresu finansów publicznych, aktów prawnych, źródeł internetowych oraz materiałów statystyczno-analitycznych otrzymanych z Urzędu Miasta Konin. Niektóre dane zaprezentowano w tabelach lub zilustrowano za pomocą rysunków i wykresów. Układ pracy podporządkowany został celowi i prezentuje się następująco:
      Rozdział pierwszy jest poświęcony istocie, trójszczeblowej strukturze jednostek samorządu terytorialnego oraz historii ich powstania. Obrazuje również zadania jednostek samorządu terytorialnego i sposób ich finansowania. W Rozdziale tym scharakteryzowano pojęcie i funkcje budżetu samorządowego.
      W rozdziale drugim przedstawiono specyfikę i klasyfikacje dochodów oraz wydatków budżetowych. Ponadto wyjaśniono i opisano poszczególne ich rodzaje.
      Przedmiotem trzeciego rozdziału jest przybliżenie charakterystyki miasta XYZ, ocena źródeł dochodów budżetu oraz analiza struktury wydatków budżetu w latach. Ponadto w rozdziale tym dokonano prezentacji dochodów i wydatków budżetu miasta XYZ na tle miast na prawach powiatu w regionie jak i w całej Polsce.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.