Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10732
Temat pracy:  

Szkolenia jako element rozwoju zawodowego pracowników w XYZ

Liczba stron:   82

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Teoretyczne aspekty szkolenia jako element rozwoju zawodowego
      1.1 Pojęcie rozwoju pracowników
      1.2 Planowanie rozwoju
         1.2.1 Organizowanie procesu rozwoju pracowników
         1.2.2 Planowanie ścieżki kariery zawodowej
      1.3 Pojęcie i cel szkolenia
      1.4 Metody szkoleń
      1.5 Formy szkoleń
      1.6 Proces szkolenia
         1.6.1 Analiza potrzeb szkoleniowych
         1.6.2 Projektowanie programów szkoleniowych
         1.6.3 Realizacja szkoleń
         1.6.4 Ocena efektów szkolenia
      1.7 Korzyści płynące ze szkoleń

Rozdział 2
Charakterystyka XYZ
      2.1 Historia powstania XYZ
      2.2 Przedmiot i cel działalności
      2.3 Struktura organizacyjna
      2.4 Zatrudnienie w XYZ
      2.5 Analiza wskaźnikowa

Rozdział 3
Proces szkolenia w XYZ
      3.1 Rozwój zawodowy w XYZ
      3.2 Szkolenia w XYZ
         3.2.1 Szkolenia obligatoryjne
         3.2.2 Szkolenia fakultatywne
      3.3 Ocena szkoleń jako formy rozwoju zawodowego w świetle przeprowadzonych badań ankietowych
         3.3.1 Techniki badawcze
         3.3.2 Dane respondentów i dobór próby
         3.3.3 Analiza badań własnych

Zakończenie
Literatura
Akty prawne
Inne źródła
Abstract
Spis tabel
Spis rysunków
Załączniki

Opis zawartości pracy:

      Celem teoretycznym
pracy jest ukazanie szkoleń jako elementu rozwoju zawodowego pracowników. Natomiast celem praktycznym jest analiza szkoleń jako formy rozwoju zawodowego pracowników administracji publicznej zatrudnionych w XYZ. Praca ma charakter literaturowo-empiryczny, a analiza obejmuje lata 2011-2013. Praca została zrealizowana na podstawie literatury z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, źródła internetowego oraz materiałów statystyczno-analitycznych otrzymanych z XYZ. Niektóre dane zaprezentowano w tabelach lub zilustrowano za pomocą rysunków. Układ pracy został podporządkowany celowi i prezentuje się następująco:
      Rozdział pierwszy zawiera teoretyczne ujęcie zagadnienia rozwoju zawodowego i szkoleń, przedstawia planowanie oraz organizowanie procesu rozwoju zawodowego pracowników, omawia metody, formy szkoleń, a także ukazuje proces szkolenia jak i korzyści płynące z jego organizacji i uczestnictwa w tej formie dokształcania.
      Rozdział drugi ukazuje charakterystykę XYZ, historię jego powstania, przedmiot i cel działalności Urzędu oraz strukturę organizacyjną. Ponadto w rozdziale tym zostały ujęte kwestie dotyczące zatrudnienia w Urzędzie Gminy.
      Rozdział trzeci zawiera część empiryczną pracy. Przedstawia sposób realizacji rozwoju zawodowego pracowników Urzędu i organizacji procesu szkolenia w badanej jednostce. W rozdziale tym zostały omówione aspekty dotyczące określenia potrzeb szkoleniowych, stworzenia i realizacji programu szkoleniowego, a także metody i formy szkoleń, w których uczestniczą pracownicy. Rozdział ten przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego pośród pracowników zatrudnionych w XYZ.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.