Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10731
Temat pracy:  

Leasing jako źródło finansowania majątku na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Liczba stron:   54

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Wprowadzenie do problematyki leasingu

      1.1. Pojęcie i istota leasingu
      1.2. Geneza i rozwój regulacji leasingu w Polsce i na świecie
      1.3. Zasadnicze elementy umowy leasingowej
      1.4. Strony umowy leasingu

Rozdział II
Rodzaje leasingu

      2.1. Klasyfikacja leasingu w literaturze
      2.2. Leasing pośredni i bezpośredni
      2.3. Leasing finansowy i operacyjny
      2.4. Pozostałe odmiany leasingu

Rozdział III
Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa XYZ

      4.1. Identyfikacja przedsiębiorstwa
      4.2. Rodzaje transakcji leasingowych występujących w przedsiębiorstwie XYZ
      4.3. Ocena leasingu w porównaniu z innymi formami finansowania majątku

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis schematów

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy
jest szczegółowe omówienie leasingu na przykładzie finansowania majątku przedsiębiorstwa XYZ. Praca składa się z trzech rozdziałów i zakończenia.
      Rozdział pierwszy stanowi swoiste wprowadzenie do problematyki leasingu. W rozdziale tym szerzej charakte-rystyce poddano pojęcie i istotę leasingu, omówiono genezę i rozwój regulacji leasingu w Polsce i na świecie, opisano zasadnicze elementy umowy leasingu oraz strony takiej umowy.
      W rozdziale drugim przedstawiono rodzaje leasingu według różnych form klasyfikacji. Szczegółowo omówiono przede wszystkim te rodzaje leasingu, które najczęściej stosuje się w praktyce gospodarczej, czyli m.in. leasing finansowy i leasing operacyjny.
      Rozdział trzeci stanowił płaszczyznę do identyfikacji przedsiębiorstwa XYZ oraz szczegółowe omówienia transakcji leasingowych występujących w tej firmie. Rozdział kończy ocena leasingu w porównaniu z innymi formami finansowania majątku. Praca została napisana na podstawie dostępnej literatury przedmiotu z zakresu finansowania działalności gospodarczej oraz prawa regulującego tę materię. W praktycznej realizacji tematu niezbędne okazały się informacje i dokumenty udostępnione przez XYZ, za które serdecznie dziękuję.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.