Mamy 15061

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10731
Temat pracy:  

Leasing jako źródło finansowania majątku na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Liczba stron:   54

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Wprowadzenie do problematyki leasingu

      1.1. Pojęcie i istota leasingu
      1.2. Geneza i rozwój regulacji leasingu w Polsce i na świecie
      1.3. Zasadnicze elementy umowy leasingowej
      1.4. Strony umowy leasingu

Rozdział II
Rodzaje leasingu

      2.1. Klasyfikacja leasingu w literaturze
      2.2. Leasing pośredni i bezpośredni
      2.3. Leasing finansowy i operacyjny
      2.4. Pozostałe odmiany leasingu

Rozdział III
Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa XYZ

      4.1. Identyfikacja przedsiębiorstwa
      4.2. Rodzaje transakcji leasingowych występujących w przedsiębiorstwie XYZ
      4.3. Ocena leasingu w porównaniu z innymi formami finansowania majątku

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis schematów

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy
jest szczegółowe omówienie leasingu na przykładzie finansowania majątku przedsiębiorstwa XYZ. Praca składa się z trzech rozdziałów i zakończenia.
      Rozdział pierwszy stanowi swoiste wprowadzenie do problematyki leasingu. W rozdziale tym szerzej charakte-rystyce poddano pojęcie i istotę leasingu, omówiono genezę i rozwój regulacji leasingu w Polsce i na świecie, opisano zasadnicze elementy umowy leasingu oraz strony takiej umowy.
      W rozdziale drugim przedstawiono rodzaje leasingu według różnych form klasyfikacji. Szczegółowo omówiono przede wszystkim te rodzaje leasingu, które najczęściej stosuje się w praktyce gospodarczej, czyli m.in. leasing finansowy i leasing operacyjny.
      Rozdział trzeci stanowił płaszczyznę do identyfikacji przedsiębiorstwa XYZ oraz szczegółowe omówienia transakcji leasingowych występujących w tej firmie. Rozdział kończy ocena leasingu w porównaniu z innymi formami finansowania majątku. Praca została napisana na podstawie dostępnej literatury przedmiotu z zakresu finansowania działalności gospodarczej oraz prawa regulującego tę materię. W praktycznej realizacji tematu niezbędne okazały się informacje i dokumenty udostępnione przez XYZ, za które serdecznie dziękuję.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.