Mamy 15061

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10729
Temat pracy:  

Zarządzanie projektem informatycznym na podstawie Poczty Polskiej

Liczba stron:   91

Spis treści / plan pracy:

Wstęp.

Rozdział I
Zarządzanie projektami w organizacjach

      1.1. Istota projektu, podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacja projektów
      1.2. Zarządzanie projektami w organizacjach
      1.3. Zarządzanie projektami informatycznymi

Rozdział II
Zarządzanie projektem według standardu PMBoK

      2.1. Ogólna charakterystyka standardu PMBOK
      2.2. Grupy procesów i obszary wiedzy według PMBoK
         2.2.1. Grupy procesów
         2.2.2. Obszary wiedzy
      2.3. Silne i słabe strony standardu PMBoK

Rozdział III
Skuteczność standardu PMBoK na przykładzie projektów informatycznych wdrożonych w Poczcie Polskiej S.A.

      3.1. Charakterystyka firmy
      3.2. Kluczowe projekty informatyczne PP S. A.
         3.2.1. Pierwsze kroki Poczty Polskiej w obszarze IT
         3.2.2. System informatyczny Poczty Polskiej wykonany przez Sygnity S.A.
         3.2.3. Symulator procesów logistycznych IBM
         3.2.4. Bieżące przedsięwzięcia IT PP S. A.
      3.3. Realizacja projektu CRM według standardu PMBoK
         3.3.1. Zarządzanie integralnością projektu
         3.3.2. Zarządzanie zakresem projektu
         3.3.3. Zarządzanie czasem projektu
         3.3.4. Zarządzanie kosztami projektu
         3.3.5. Zarządzanie jakością projektu
         3.3.6. Zarządzanie zasobami ludzkimi projektu
         3.3.7. Zarządzanie komunikacją projektu
         3.3.8. Zarządzanie ryzykiem projektu
         3.3.9. Zarządzanie zamówieniami (zaopatrzeniem, dostawami) w projekcie
         3.3.10. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy projektu
         3.3.11. Analiza błędów związanych z wdrażaniem projektów informatyzacji Poczty Polskiej

Bibliografia

Opis zawartośći pracy:


Założeniem pracy jest precyzyjne przybliżenie modelu zarządzania projektem informatycznym według standardu PMBoK. Zamierzam przedstawić istotę działania PMBoK na poziomie teorii i praktyki, posługując się odpowiednio dobranymi przykładami.
      W pierwszym rozdziale w sposób ogólny ujmuję tzw. „myślenie projektowe” w zarządzaniu. Staram się ukazać to, jak bardzo, dzięki swoim wysokim, elastycznym możliwościom adaptacji, jest ono przydatne w dziedzinach najbardziej rozwijających się w ramach globalnej gospodarki, a szczególnie w branży IT. Porównuję paradygmat projektowy z innymi modelami zarządzania. Opisuję ryzyko zawarte w zarządzaniu tego typu, podkreślając przy tym fakt, że „projekt” może być na tyle efektywny, na ile jest on obliczony na określony czas (jest to zasadnicza cecha „projektu”). Projekt musi mieć swój początek i koniec. W pierwszym rozdziale również klasyfikuję poszczególne projekty, opisuję ewolucję pojęcia „projekt” i jego zasadnicze przełożenie na praktykę. Dzielę i kategoryzuję funkcje projektów, analizując ich wartość faktyczną.
      W drugim rozdziale skupiam się na zarządzaniu projektami według standardu PMBoK. Na początku oczywiście przybliżam istotę owych standardów, historię i genezę. Porównuję je z innymi modelami zarządzania, wskazując na ich silne i słabe strony. Nakreślam również warunki, jakie muszą zostać spełnione ku temu, by projekt tego typu został wdrożony. Jak najdokładniej opisuję mechanizmy działania procesów projektowych, będące niezbędnymi do uzyskania jak największej efektywności.
      W trzecim rozdziale zajmuję się działaniem projektów PMBoK w praktyce. Analizuję ten typ zarządzania na konkretnych przykładach. Najważniejszym z nich jest sprawa błędów modernizacyjnych Poczty Polskiej, popełnionych podczas kolejnych prób informatyzacji przedsiębiorstwa. Opisuję poszczególne etapy zarządzania spółką, także te, które doprowadziły do ostatecznych, kolosalnych strat. Analizuję błędy, popełnione przez kolejne zarządy spółki, wysnuwając przy tym własne propozycje działania.


Zamawiam:
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.