Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10727
Temat pracy:  

Uwarunkowania systemu wynagrodzeń pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Liczba stron:   76

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Istota i znaczenie wynagrodzeń

            1.1. Pojęcie i funkcje wynagrodzeń
            1.2. Zasady i cechy wynagrodzenia za pracę
            1.3. Formy wynagrodzeń
            1.4. Składowe wynagrodzenia

Rozdział 2
System wynagrodzeń w ujęciu teoretycznym

            2.1. Pojęcie systemu wynagrodzeń
            2.2. Charakterystyka strategii płac
            2.3. Sposoby wynagradzania za pracę
            2.4. Wynagrodzenie za pracę a system motywacji

Rozdział 3
Praktyczne ujęcie systemu wynagrodzeń badanego przedsiębiorstwa

            3.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
            3.2. Analiza systemu wynagrodzeń badanego przedsiębiorstwa
            3.3. Narzędzia motywowania pracowników badanego przedsiębiorstwa

Rozdział 4
Ocena systemu wynagrodzeń pracowników w aspekcie badań własnych

            4.1. Metodyka badań
            4.2. Cel i przedmiot badań
            4.3. Problemy badawcze i hipotezy
            4.4. Charakterystyka badanej zbiorowości
            4.5. Analiza wyników badań i weryfikacja hipotez
            4.6. Wnioski z badań

Zakończenie
Bibliografia
Załączniki- Ankieta.

Opis zawartości pracy:

Tematem niniejszej pracy
magisterskiej są „Uwarunkowania systemu wynagrodzeń pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X”. Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena systemu wynagrodzeń funkcjonującego w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Struktura pracy obejmuje wstęp, cztery rozdziały i zakończenie.
      Rozdział pierwszy przedstawia pojęcie, funkcje, formy wynagrodzeń oraz przedstawia składowe wynagrodzeń.
      Drugi rozdział dotyczy charakterystyki systemu wynagrodzeń, strategii płac, sposobów wynagradzania za pracę oraz funkcji motywacji w ujęciu wynagradzania za pracę.
      W trzecim rozdziale przedstawiona została charakterystyka badanego przedsiębiorstwa, uwzględnia narzędzia motywowania pracowników, oraz składniki systemu wynagrodzeń.
      Natomiast w rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki badań własnych, na które składają się metodyka badań, cel i przedmiot badań, problemy badawcze i hipotezy. Rozdział prezentuje charakterystykę badanej zbiorowości, analizę wyników badań oraz wnioski z badań. Zakończona jest wnioskami z przeprowadzonych badań. Niniejsza praca oparta jest na współczesnej literaturze przedmiotu, analizie wyników badań oraz własnych obserwacjach.

          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.