Mamy 13940

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10727
Temat pracy:  

Uwarunkowania systemu wynagrodzeń pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Liczba stron:   76

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Istota i znaczenie wynagrodzeń

            1.1. Pojęcie i funkcje wynagrodzeń
            1.2. Zasady i cechy wynagrodzenia za pracę
            1.3. Formy wynagrodzeń
            1.4. Składowe wynagrodzenia

Rozdział 2
System wynagrodzeń w ujęciu teoretycznym

            2.1. Pojęcie systemu wynagrodzeń
            2.2. Charakterystyka strategii płac
            2.3. Sposoby wynagradzania za pracę
            2.4. Wynagrodzenie za pracę a system motywacji

Rozdział 3
Praktyczne ujęcie systemu wynagrodzeń badanego przedsiębiorstwa

            3.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
            3.2. Analiza systemu wynagrodzeń badanego przedsiębiorstwa
            3.3. Narzędzia motywowania pracowników badanego przedsiębiorstwa

Rozdział 4
Ocena systemu wynagrodzeń pracowników w aspekcie badań własnych

            4.1. Metodyka badań
            4.2. Cel i przedmiot badań
            4.3. Problemy badawcze i hipotezy
            4.4. Charakterystyka badanej zbiorowości
            4.5. Analiza wyników badań i weryfikacja hipotez
            4.6. Wnioski z badań

Zakończenie
Bibliografia
Załączniki- Ankieta.

Opis zawartości pracy:

Tematem niniejszej pracy
magisterskiej są „Uwarunkowania systemu wynagrodzeń pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X”. Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena systemu wynagrodzeń funkcjonującego w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Struktura pracy obejmuje wstęp, cztery rozdziały i zakończenie.
      Rozdział pierwszy przedstawia pojęcie, funkcje, formy wynagrodzeń oraz przedstawia składowe wynagrodzeń.
      Drugi rozdział dotyczy charakterystyki systemu wynagrodzeń, strategii płac, sposobów wynagradzania za pracę oraz funkcji motywacji w ujęciu wynagradzania za pracę.
      W trzecim rozdziale przedstawiona została charakterystyka badanego przedsiębiorstwa, uwzględnia narzędzia motywowania pracowników, oraz składniki systemu wynagrodzeń.
      Natomiast w rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki badań własnych, na które składają się metodyka badań, cel i przedmiot badań, problemy badawcze i hipotezy. Rozdział prezentuje charakterystykę badanej zbiorowości, analizę wyników badań oraz wnioski z badań. Zakończona jest wnioskami z przeprowadzonych badań. Niniejsza praca oparta jest na współczesnej literaturze przedmiotu, analizie wyników badań oraz własnych obserwacjach.

          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.