Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10725
Temat pracy:  

Wpływ innowacyjności na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw

Liczba stron:   105

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........5

Rozdział I
Pojęcie i znaczenie innowacji.

      1.1 Pojęcie innowacji...........7
      1.2. Klasyfikacja innowacji...........11
      1.3 Rola innowacji w gospodarce i przedsiębiorstwie...........14
      1.4 Polityka innowacyjna...........18

Rozdział II
Tworzenie i wprowadzanie innowacji przez przedsiębiorstwo.

      2.1 Istota wprowadzania innowacji i cechy firmy innowacyjnej...........21
      2.2 Czynniki sprzyjające powstawaniu innowacji...........25
         2.2.1 Kapitał ludzki jako czynnik sprzyjający innowacjom...........25
         2.2.2 Finansowanie innowacji...........31
         2.2.3 Instytucje wspierające innowacyjność...........36
         2.2.4 Strategie i programy wspierające innowacyjność...........42
      2.3 Bariery pojawiające się przy wdrażaniu innowacji...........51

Rozdział III
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw

      3.1 Istota konkurencyjności przedsiębiorstw...........57
      3.2 Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw...........60
      3.3 Strategie konkurencji...........65
      3.4 Mierniki konkurencyjności...........70

Rozdział IV
Analiza wpływu innowacyjności na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw

      4.1. Innowacyjność a konkurencyjność krajów...........74
      4.2 Wpływ wprowadzonych innowacji na pozycję konkurencyjną firmy Apple Inc...........78
      4.3. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw w podnoszeniu konkurencji poprzez innowacje...........84

Zakończenie...........98
Bibliografia...........100
Spis tabel...........105
Spis rysunków...........105
Spis wykresów...........105

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy
jest zbadanie, czy i w jaki sposób innowacje mogą wpływać na konkurencyjność przedsiębiorstw, a także analiza zależności pomiędzy pojęciami innowacyjności i konkurencyjności. Rozważania przedstawione w niniejszej pracy mają za zadanie przybliżyć znaczenie i istotę zarządzania przedsiębiorstwem przez innowacje. Praca składa się z czterech części. Pierwsze trzy rozdziały mają charakter teoretyczny. Czwarty poświęcony jest badaniom rynkowego lidera technologicznego – firmy Apple Inc, a także siedmiu polskich przedsiębiorstw, które zajmują wiodące pozycje pod względem innowacyjności lub wyróżniają się pod tym względem.
      Pierwszy rozdział skupia się na temacie innowacji. Przedstawia ogólne pojęcia tego terminu oraz jej klasyfikacje. Następnie omawia, jakie znaczenie przypisuje się innowacjom w odniesieniu do gospodarki, na końcu zaś przybliża pojęcie i istotę polityki innowacyjnej.
      Rozdział drugi stanowi rozwinięcie tematyki innowacji, skupia się na przedstawieniu etapów i istoty wprowadzania ich do przedsiębiorstwa. Wskazuje na czynniki, które pozytywnie przyczyniają się do ich wdrożenia, od finansowania, poprzez instytucje wspierające oraz dostępne programy i strategie. Oprócz tego, rozdział ten przedstawia również czynniki, które mogą stanowić bariery w dążeniu do innowacyjności.
      Trzeci rozdział dotyczy zjawiska konkurencyjności. W tej części omówione zostało pojęcie konkurencji oraz jej istota. Następnie przedstawione są źródła konkurencyjności. W byciu konkurencyjnym chodzi o to, by się wyróżniać oraz przyciągać do siebie nowych klientów. W związku z powyższym wyróżniono trzy strategie, które również zostały omówione w rozdziale trzecim. Na końcu autor pracy omawia dostępne metody mierzenia poziomu konkurencyjności.
      Ostatni rozdział stanowi część badawczą pracy, łączy w sobie aspekty makro i mikroekonomiczne. Obejmuje analizę przedsiębiorstw innowacyjnych. W tym rozdziale zaprezentowano, jak innowacyjność odzwierciedla się w byciu konkurencyjnym. Rozdział wzbogacony został o analizę w skali makroekonomicznej. Praca opiera się na analizie dostępnych publikacji dotyczących zarządzania innowacjami oraz źródeł internetowych. W pracy wykorzystano publikacje krajowe i anglojęzyczne.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.