Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10720
Temat pracy:  

Analiza ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków, jako instrument wsparcia w zakresie ochrony życia i zdrowia poszkodowanego

Liczba stron:   56

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........5

Rozdział 1.
Charakterystyka ubezpieczeń

      1.1. Istota ubezpieczeń .........7
      1.2. Klasyfikacja ubezpieczeń ...... 9
      1.3. Funkcje ubezpieczeń ........15
      1.4. Ubezpieczenia osobowe ........18

Rozdział 2.
Ubezpieczenia NNW na polskim rynku ubezpieczeniowym

      2.1. Istota produktów NNW ....23
      2.2. Liderzy na rynku ubezpieczeniowym .........25
      2.3. Umowa ubezpieczenia NNW i proces jej zawarcia .... 29
      2.4. Likwidacja szkody NNW......32

Rozdział 3.
Ubezpieczenie NNW- studium przypadku na przykładzie oferty wybranych zakładów ubezpieczeń

      3.1. Zestawienie wybranych ofert ...... 37
      3.2. Różnice i podobieństwa .....39
      3.3. Symulacja cenowa .....44
      3.4. Ocena ofert ubezpieczeniowych .....46

Zakończenie ...... 51
Bibliografia ...... 53
Literatura ........53
Akty prawne .....54
Strony internetowe ...... 54
Roczniki statystyczne .... 54
Materiały pomocnicze ...... 54
Spis rysunków ..... 55
Spis tabel ....... 55
Spis wykresów..... 55

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy
jest analiza stanu rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce w latach 2011-2015, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje także przeprowadzenie badań dotyczących atrakcyjności oferty ubezpieczeń w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dla klientów na przykładzie oferty wybranych zakładów ubezpieczeń. Praca składa się z trzech rozdziałów.
      Pierwszy rozdział został poświęcony ogólnej charakterystyce ubezpieczeń. Omówiono w nim pojęcia związane z ubezpieczeniami w tym głównie cele ubezpieczeń, ich funkcje oraz rodzaje. Szerzej zostały omówione ubezpieczenia osobowe. Które obejmowały przedstawienie różnic pomiędzy ubezpieczeniami osobowymi a majątkowymi, oraz została zaprezentowana struktura tych ubezpieczeń w dziale I jak i II.
      Rozdział drugi został poświęcony ubezpieczeniom następstw nieszczęśliwych wypadków. Przedstawia on istotę produktów ubezpieczeniowych oraz jak przebiega proces zawarcia umowy ubezpieczenia oraz proces likwidacji szkody. Ponadto zostały zaprezentowani liderzy na rynku ubezpieczeń.
      Natomiast trzeci rozdział przedstawia analizę wybranych ofert ubezpieczeniowych następstw nieszczęśliwych wypadków oferowanych przez trzy wybrane zakłady ubezpieczeń (Generali S.A, PZU S.A oraz Gother Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.). Zakres badań obejmował porównanie ogólnych warunków ubezpieczeniowych oferowanych przez wyżej wymienione zakłady ubezpieczeń oraz przeprowadzanie symulacji cenowych z podziałem na warianty. W ostatnim podrozdziale została przedstawiona ocena przeprowadzonych badań. Podczas pisania pracy głównie korzystałam z dostępnej literatury, publikacji prasowych, stron internetowych, ogólnych warunków ubezpieczeniowych oraz broszur informacyjnych działających na rynku zakładów ubezpieczeń.

          


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.