Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10719
Temat pracy:  

Fundusze Inwestycyjne jako alternatywa lokowania oszczędności na rynku polskim

Liczba stron:   98

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........6

Rozdział 1
Ogólne zasady inwestowania
      1.1. Oszczędzanie a inwestowanie .........8
      1.2. Motywy oszczędzania i inwestowania.........10
      1.3. Strategie inwestowania .........15

Rozdział 2
Przegląd form oszczędzania i inwestowania bezpośredniego
      2.1. Oszczędnościowe konta bankowe .........24
      2.2. Lokaty......... 25
      2.3. Obligacje......... 28
      2.4. Akcje .........31
      2.5. Instrumenty pochodne......... 33
      2.6. Nieruchomości .........36
      2.7. Waluty .........39
      2.8. Przedmioty wartościowe......... 40

Rozdział 3
Fundusze inwestycyjne jako przykład inwestowania pośredniego.
      3.1. Istota funduszy inwestycyjnych.........42
      3.2. Historia funduszy inwestycyjnych w Polsce .........44
      3.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych......... 46
      3.4. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych......... 54
      3.5. Czynniki mające wpływ na wybór funduszu .........56
      3.6. Profesjonalne sposoby oceny funduszy inwestycyjnych .........57

Rozdział 4
Fundusze inwestycyjne na tle innych sposobów lokowania oszczędności
      4.1. Preferencje w zakresie form alokacji oszczędności......... 59
      4.2. Determinanty napływu kapitału do funduszy inwestycyjnych......... 66
      4.3. Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków w wybrane fundusze inwestycyjne.......... 72
         4.3.1. Metodologia badania.........73
         4.3.2. Analiza wybranych funduszy inwestycyjnych.........78

Podsumowanie.........90
Bibliografia 92
Spis tabel.........96
Spis rysunków.........97

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy
jest analiza sposobów inwestowania podejmowanych przez konsumentów w Polsce oraz odpowiedź na pytanie, czy fundusze stanowią atrakcyjną alternatywę w stosunku do innych form lokowania oszczędności. Praca składać się będzie z czterech rozdziałów stopniowo pogłębiających tę tematykę.
      Rozdział I zawiera informacje dotyczące ogólnych zasad inwestowania. Początek rozdziału autorka poświęciła na przedstawienie różnic pomiędzy oszczędzaniem a inwestowaniem. W tej części pracy zaprezentowane będą również najpopularniejsze teorie dotyczące procesu oszczędzania ukazujące podłoże, które wpływa na decyzje dotyczące oszczędzania i inwestowania. W dalszej części rozdziału autorka zaprezentowała różne strategie inwestowania stosowane przez profesjonalnych inwestorów.
      Rozdział II przedstawia informacje na temat pozostałych możliwości lokowania oszczędności na rynku polskim. W tym rozdziale autorka starała się ukazać wady i zalety inwestowania lub oszczędzania w każdy z instrumentów.
      Rozdział III zawiera podstawowe informacje na temat funduszy, takie jak geneza funduszy inwestycyjnych i zasady ich funkcjonowania. Następnie zaprezentowany został podział funduszy inwestycyjnych oraz wady i zalety inwestowania w tę formę lokacji kapitału.
      Rozdział IV skupia się na determinantach napływu kapitału do funduszy inwestycyjnych, z jednej strony pod kątem rozwoju samego rynku funduszy, z drugiej zaś, patrząc na preferencje Polaków w zakresie lokowania oszczędności. Ostatni podrozdział to analiza efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych. Podczas konstruowania niniejszej pracy bardzo pomocne przy zdobyciu podstawowej wiedzy na temat inwestowania okazały się publikacje Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, której misją jest inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, promujących giełdę. Biorąc pod uwagę, że obecnie coraz większa ilość informacji dostępna jest w internecie, autorka korzystała z tego źródła informacji. Pomocne były głównie strony Towarzystw Inwestycyjnych oraz strony zawierające raporty, analizy i dane statystyczne, takie jak: Analizy Online, Diagnoza Społeczna, GUS, NBP, IZFiA.


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.