Mamy 15061

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10718
Temat pracy:  

Bezrobocie w powiecie płockim w latach 2012-2015

Liczba stron:   61

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.......4

Rozdział 1
Pojęciowe i reoretyczne aspekty bezrobocia

      1.1. Definicja i pomiar bezrobocia.......6
      1.2. Rodzaje bezrobocia.......9
      1.3. Przyczyny bezrobocia.......13
      1.4. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia.......16
Podsumowanie.......21

Rozdział 2
Sposoby ograniczania bezrobocia

      2.1. Instytucje rynku pracy.......22
      2.2. Aktywne programy ograniczania bezrobocia.......28
      2.3. Pasywne narzędzia walki z bezrobociem.......34
Podsumowanie.......36

Rozdział 3
Tendencje bezrobocia w powiecie płockim w latach 2012-2015

      3.1. Charakterystyka powiatu i Urzędu Pracy w Płocku.......37
      3.2. Liczba bezrobotnych w powiecie płockim w latach 2012-2015.......42
      3.3. Stopa bezrobocia w powiecie płockim.......47
      3.4. Struktura bezrobocia w powiecie płockim.......48
         3.4.1. Struktura bezrobocia według płci.......49
         3.4.2. Struktura bezrobocia według wieku.......50
         3.4.3. Struktura bezrobocia według wykształcenia.......51

Podsumowanie.......53
Zakończenie.......54
Bibliografia.......56
Spis tabel.......58
Spis wykresów.......58
Spis rysunków.......59
Streszczenie .......60

Opis zawartości pracy:


      Układ pracy przyjęto adekwatnie do problemów szczegółowych. Praca składa się ze wstępu i zakończenia a także trzech rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, natomiast trzeci merytoryczny. We wstępie zawarto ogólny opis sytuacji problemowej i procedury badawczej.
      Rozdział pierwszy odnosi się do teoretycznego omówienia zagadnienia bezrobocia i ma na celu zidentyfikowanie w temacie pracy a także przedstawienie bezrobocia jako zjawiska społecznego i ekonomicznego. Nastąpi to w ogólnym kontekście rozważań o bezrobociu. Zostaną również omówione takie zagadnienia jak: przyczyny, które złożyły się na pojawienie się bezrobocia jak również skutki jakie za sobą niesie.
      Rozdział drugi został poświęcony rozważaniom na temat sposobów ograniczenia bezrobocia. Rozdział ten został podzielony na trzy części: instytucje rynku pracy, aktywne programy ograniczenia bezrobocia oraz pasywne narzędzia walki z bezrobociem. Zasadniczą część pracy stanowi rozdział trzeci, w którym zaprezentowano charakterystykę powiatu płockiego. Przedstawiono również wielkość i strukturę bezrobocia ze względu na wiek, płeć i poziom wykształcenia.
      Kluczową metodą badawczą przy powstawaniu niniejszej pracy było studium literaturowe. Wykorzystano wyszczególnione źródła, dokumenty oraz literaturę zamieszczoną w spisie bibliograficznym. Pierwszy oraz drugi rozdział pracy powstał tylko w oparciu o bogatą literaturę zaś w rozdziale trzecim wykorzystano także cenne informacje, których dostarczyły dane dotyczące rynku pracy składane regularnie przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku. Wielowątkowość omawianej tematyki i wynikająca stąd obszerność rozważań sprawiły ograniczenie analizy wyłącznie do niektórych aspektów. Mam nadzieję, że niniejsza praca zmobilizuje innych do dalszych badań związanych właśnie z tym problemem.
          


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.