Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10695
Temat pracy:  

Rola ojca w procesie wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym, w opinii matek

Liczba stron:   95

Spis treści / plan pracy:
Wstęp........5

Rozdział I
Problematyka badań w literaturze przedmiotu.
   1.Treść i zakres pojęć........8
      1.1. Rodzina ........8
      1.2. Ojcostwo........10
      1.3. Opieka........14
      1.4.Wychowanie........16
      1.5. Socjalizacja ........16
      1.6. Środowisko wychowawcze........17
      1.7. Środowisko lokalne ........18
   2. Rodzina w świetle literatury przedmiotu........19
      2.1. Struktura i typologia rodziny........19
      2.2. Rodzina jako środowisko wychowawcze........22
      2.3. Rola, funkcje i zadania rodziny........26
      2.4. Alternatywny model życia rodzinnego........29
   3. Rola ojca w wychowywaniu małego dziecka........31
      3.1. Pozycja ojca w polskiej rodzinie........31
      3.2. Wpływ ojca na rozwój dziecka........32
      3.3. Istota ojcostwa w życiu mężczyzny........34
      3.4. Postawy rodzicielskie współczesnych ojców........37

Rozdział II
Metodologia badań własnych.
   1. Przedmiot i cele badań........ 41
   2. Problemy badawcze........42
   3. Hipotezy badawcze........43
   4. Metody, techniki i narzędzia badań........45
   5. Dobór terenu i próby badawczej........47
   6. Organizacja i przebieg badań........54

Rozdział III
Rola ojca w procesie wychowawczym dziecka- analiza wyników badań własnych.
   1. Zakres zaspokajania przez ojca potrzeb egzystencjalnych, emocjonalnych i społecznych dziecka w opinii badanych matek........55
   2. Czynniki mające wpływ na rodzaj i charakter relacji występujących między ojcem a dzieckiem i matką w badanych rodzinach........59
   3. Postawy dziecka kształtowane przez ojca na skutek jego oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych w świetle wypowiedzi badanych matek........62
   4. Formy i metody stosowane przez ojca w procesie opieki oraz wychowania własnego dziecka w opinii badanych matek........64
   5. Style wychowania stosowane przez ojca wychowującego swoje dziecko w ocenie badanych matek........71
   6. Trudności, na jakie napotyka ojciec wychowując i opiekując się własnym dzieckiem w opinii badanych matek........73

Zakończenie........75
Bibliografia........81
Pozycje zwarte........81
Czasopisma........85
Inne źródła........85
Spis tabel........86
Spis schematów........87
Spis ilustracji ........87
Aneksy........88


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.