Mamy 13940

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10695
Temat pracy:  

Rola ojca w procesie wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym, w opinii matek

Liczba stron:   95

Spis treści / plan pracy:
Wstęp........5

Rozdział I
Problematyka badań w literaturze przedmiotu.
   1.Treść i zakres pojęć........8
      1.1. Rodzina ........8
      1.2. Ojcostwo........10
      1.3. Opieka........14
      1.4.Wychowanie........16
      1.5. Socjalizacja ........16
      1.6. Środowisko wychowawcze........17
      1.7. Środowisko lokalne ........18
   2. Rodzina w świetle literatury przedmiotu........19
      2.1. Struktura i typologia rodziny........19
      2.2. Rodzina jako środowisko wychowawcze........22
      2.3. Rola, funkcje i zadania rodziny........26
      2.4. Alternatywny model życia rodzinnego........29
   3. Rola ojca w wychowywaniu małego dziecka........31
      3.1. Pozycja ojca w polskiej rodzinie........31
      3.2. Wpływ ojca na rozwój dziecka........32
      3.3. Istota ojcostwa w życiu mężczyzny........34
      3.4. Postawy rodzicielskie współczesnych ojców........37

Rozdział II
Metodologia badań własnych.
   1. Przedmiot i cele badań........ 41
   2. Problemy badawcze........42
   3. Hipotezy badawcze........43
   4. Metody, techniki i narzędzia badań........45
   5. Dobór terenu i próby badawczej........47
   6. Organizacja i przebieg badań........54

Rozdział III
Rola ojca w procesie wychowawczym dziecka- analiza wyników badań własnych.
   1. Zakres zaspokajania przez ojca potrzeb egzystencjalnych, emocjonalnych i społecznych dziecka w opinii badanych matek........55
   2. Czynniki mające wpływ na rodzaj i charakter relacji występujących między ojcem a dzieckiem i matką w badanych rodzinach........59
   3. Postawy dziecka kształtowane przez ojca na skutek jego oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych w świetle wypowiedzi badanych matek........62
   4. Formy i metody stosowane przez ojca w procesie opieki oraz wychowania własnego dziecka w opinii badanych matek........64
   5. Style wychowania stosowane przez ojca wychowującego swoje dziecko w ocenie badanych matek........71
   6. Trudności, na jakie napotyka ojciec wychowując i opiekując się własnym dzieckiem w opinii badanych matek........73

Zakończenie........75
Bibliografia........81
Pozycje zwarte........81
Czasopisma........85
Inne źródła........85
Spis tabel........86
Spis schematów........87
Spis ilustracji ........87
Aneksy........88


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.