Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10682
Temat pracy:  

Gospodarka odpadami i aspekty BHP w wybranym zakładzie produkcyjnym

Liczba stron:   82

Spis treści / plan pracy:

Wstęp........... 2
Cel i zakres pracy........... 5

1 Pojęcia i definicje występujące w niniejszym opracowaniu........... 6

2 Uwarunkowania prawne w zakresie produkcji wełny mineralnej oraz gospodarki odpadami.
      2.1 Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska........... 8
      2.2 Podstawowe akty prawne w zakresie gospodarki odpadami........... 9
      2.3 Najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony środowiska........... 10

3 Charakterystyka zakładu produkcyjnego
      3.1 Historia zakładu w Małkini Górnej........... 13
      3.2 Technologia produkcji skalnej wełny mineralnej........... 14
      3.3 Powstawanie i odbiór odpadów podczas produkcji skalnej wełny mineralnej........... 19

4 Gospodarka odpadami w wybranym zakładzie produkcyjnym
      4.1 Klasyfikacja odpadów........... 26
      4.2 Odpady wewnętrzne powstałe podczas produkcji wełny mineralnej........... 27
      4.3 Wykorzystywanie odpadów zewnętrznych podczas produkcji wełny mineralnej........... 37
      4.4 Wtórny wsad pieca........... 42

5 Aspekty BHP w zakładzie produkcyjnym ROCKWOOL POLSKA
      5.1 Techniczne bezpieczeństwo pracy........... 47
      5.2 Środki ochrony osobistej pracownika........... 52
      5.3 Ryzyko zawodowe........... 59
      5.4 Rozwiązania poprawiające warunki pracy........... 70

Podsumowanie i wnioski........... 72
Bibliografia........... 76
Spis tabel i rysunków oraz załączników........... 78
Załączniki........... 81

Opis zawartości pracy:

      Zakres pracy
jest poglądowy ukazujący strukturę działań zakładu produkcyjnego, zajmującego się wytwarzaniem wełny mineralnej, ukazując również systemy odbioru odpadów podczas produkcji produktów do systemów izolacyjnych, gromadzenia ich, a także przetwarzania i utylizowania w procesie termicznym. Celem tego przeglądu jest ukazanie zalety z utylizacji wewnątrz procesowej, dzięki której zmniejsza się problem z odpadami, działa prężnie na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, w tym powietrza przez znaczące zmniejszenie zużycia koksu w procesie termicznym.
      W rozdziale pierwszym zawarto definicje i pojęcia wykorzystane w tym opracowaniu, natomiast
      w rozdziale drugim zawarto uwarunkowania prawne związane z zakresem produkcji wełny mineralnej, gospodarki odpadami jak również istotą ochrony pracownika poprzez zastosowanie technicznych rozwiązań w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy. Zakład produkcyjny opiera swoją działalność m.in. na tych właśnie ustawach i rozporządzeniach, które zostały wykorzystane w celu przygotowania niniejszej pracy.
      W rozdziale trzecim ukazano charakterystykę zakładu ROCKWOOL POLSKA, historię powstania zakładów w Polsce, w tym zakładu, na którym opiera się opracowanie. Ukazano w sposób uproszczony technologię produkcji wełny mineralnej, w jaki sposób i na których etapach powstają odpady. Przedstawiono także sposoby odbioru odpadów ze stref zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.
      Rozdział czwarty został poświęcony gospodarce odpadami, które powstały podczas produkcji wełny skalnej, a także przetwarzanie w celu utylizacji odpadów w procesie termicznym. Przetworzenie następuje z wykorzystaniem odpadów zewnętrznych w celu przygotowania wtórnego wsadu pieca, dzięki któremu zmniejszamy zużycie koksu w procesie termicznym, a który jest wykorzystywany w celu utrzymania optymalnej temperatury rzędu 15000C, celem prawidłowego wytopu surowca do produkcji wełny mineralnej.
      Rozdział piątyzostał poświęcony w całości bezpieczeństwu pracy i ochronie pracownika. Poruszono zagadnienia związane z technicznym bezpieczeństwem pracy, oraz środkami ochrony osobistej. Wskazano ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy, na których występuje kontakt z odpadami podczas produkcji. Przedstawiono również rozwiązania konstrukcyjne związane z poprawą warunków pracy oraz z bezpieczeństwem pracownika podczas wykonywania swoich obowiązków na terenie zakładu.
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.