Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10682
Temat pracy:  

Gospodarka odpadami i aspekty BHP w wybranym zakładzie produkcyjnym

Liczba stron:   82

Spis treści / plan pracy:

Wstęp........... 2
Cel i zakres pracy........... 5

1 Pojęcia i definicje występujące w niniejszym opracowaniu........... 6

2 Uwarunkowania prawne w zakresie produkcji wełny mineralnej oraz gospodarki odpadami.
      2.1 Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska........... 8
      2.2 Podstawowe akty prawne w zakresie gospodarki odpadami........... 9
      2.3 Najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony środowiska........... 10

3 Charakterystyka zakładu produkcyjnego
      3.1 Historia zakładu w Małkini Górnej........... 13
      3.2 Technologia produkcji skalnej wełny mineralnej........... 14
      3.3 Powstawanie i odbiór odpadów podczas produkcji skalnej wełny mineralnej........... 19

4 Gospodarka odpadami w wybranym zakładzie produkcyjnym
      4.1 Klasyfikacja odpadów........... 26
      4.2 Odpady wewnętrzne powstałe podczas produkcji wełny mineralnej........... 27
      4.3 Wykorzystywanie odpadów zewnętrznych podczas produkcji wełny mineralnej........... 37
      4.4 Wtórny wsad pieca........... 42

5 Aspekty BHP w zakładzie produkcyjnym ROCKWOOL POLSKA
      5.1 Techniczne bezpieczeństwo pracy........... 47
      5.2 Środki ochrony osobistej pracownika........... 52
      5.3 Ryzyko zawodowe........... 59
      5.4 Rozwiązania poprawiające warunki pracy........... 70

Podsumowanie i wnioski........... 72
Bibliografia........... 76
Spis tabel i rysunków oraz załączników........... 78
Załączniki........... 81

Opis zawartości pracy:

      Zakres pracy
jest poglądowy ukazujący strukturę działań zakładu produkcyjnego, zajmującego się wytwarzaniem wełny mineralnej, ukazując również systemy odbioru odpadów podczas produkcji produktów do systemów izolacyjnych, gromadzenia ich, a także przetwarzania i utylizowania w procesie termicznym. Celem tego przeglądu jest ukazanie zalety z utylizacji wewnątrz procesowej, dzięki której zmniejsza się problem z odpadami, działa prężnie na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, w tym powietrza przez znaczące zmniejszenie zużycia koksu w procesie termicznym.
      W rozdziale pierwszym zawarto definicje i pojęcia wykorzystane w tym opracowaniu, natomiast
      w rozdziale drugim zawarto uwarunkowania prawne związane z zakresem produkcji wełny mineralnej, gospodarki odpadami jak również istotą ochrony pracownika poprzez zastosowanie technicznych rozwiązań w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy. Zakład produkcyjny opiera swoją działalność m.in. na tych właśnie ustawach i rozporządzeniach, które zostały wykorzystane w celu przygotowania niniejszej pracy.
      W rozdziale trzecim ukazano charakterystykę zakładu ROCKWOOL POLSKA, historię powstania zakładów w Polsce, w tym zakładu, na którym opiera się opracowanie. Ukazano w sposób uproszczony technologię produkcji wełny mineralnej, w jaki sposób i na których etapach powstają odpady. Przedstawiono także sposoby odbioru odpadów ze stref zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.
      Rozdział czwarty został poświęcony gospodarce odpadami, które powstały podczas produkcji wełny skalnej, a także przetwarzanie w celu utylizacji odpadów w procesie termicznym. Przetworzenie następuje z wykorzystaniem odpadów zewnętrznych w celu przygotowania wtórnego wsadu pieca, dzięki któremu zmniejszamy zużycie koksu w procesie termicznym, a który jest wykorzystywany w celu utrzymania optymalnej temperatury rzędu 15000C, celem prawidłowego wytopu surowca do produkcji wełny mineralnej.
      Rozdział piątyzostał poświęcony w całości bezpieczeństwu pracy i ochronie pracownika. Poruszono zagadnienia związane z technicznym bezpieczeństwem pracy, oraz środkami ochrony osobistej. Wskazano ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy, na których występuje kontakt z odpadami podczas produkcji. Przedstawiono również rozwiązania konstrukcyjne związane z poprawą warunków pracy oraz z bezpieczeństwem pracownika podczas wykonywania swoich obowiązków na terenie zakładu.
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.