Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10678
Temat pracy:  

Skuteczność systemów motywacyjnych w percepcji pracowników wybranej firmy

Liczba stron:   64

Spis treści / plan pracy:

Wstęp .......... 4

Rozdział I
Motywacja jako istotna funkcja zarządzania
   1. Pojęcie i istota motywacji .......... 6
   2. Modele motywowania .......... 8
      2.1.Model tradycyjny .......... 8
      2.2.Model stosunków międzyludzkich .......... 10
      2.3.Model zasobów ludzkich .......... 11
   3. Teorie motywacji .......... 14
      3.1.Teorie treści .......... 15
      3.2.Teorie procesu .......... 20
      3.3.Teorie wzmocnień .......... 23

Rozdział II
Pobudzanie motywacji
   1. System motywacyjny .......... 26
      2.1.Środki przymusu .......... 29
      2.2.Środki zachęty .......... 30
      2.3.Środki perswazji .......... 31
   2. Motywowanie przez płace .......... 32
   3. Motywowanie pozapłacowe .......... 35

Rozdział III
Badania własne.
   1. Cel pracy i problematyka badań .......... 37
   2. Charakterystyka badanej firmy .......... 37
   3. Zastosowana technika badawcza .......... 39
   4. Charakterystyka badanych osób .......... 39
   5. Analiza uzyskanych wyników .......... 41
   6. Wnioski .......... 52

Zakończenie .......... 53
Bibliografia .......... 55
Spis tabel .......... 57
Spis rysunków .......... 58
Spis wykresów .......... 59
Aneks .......... 60

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy
jest poznanie i analiza funkcjonowania systemu motywacyjnego w jednym ze śląskich przedsiębiorstw oraz jego ocena z punktu widzenia zatrudnionych w nim pracowników. Aby go zrealizować została skonstruowania ankieta, którą wypełnili pracownicy przedsiębiorstwa, a uzyskane wyniki pomogły uzyskać odpowiedzi na przygotowane pytania badawcze. Praca została przygotowana w oparciu o literaturę z zakresu zarządzania i psychologii. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia.
      Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem w tematykę motywacji. Na podstawie literatury została w nim wyjaśniona definicja oraz istota tego procesu. Pokrótce zostały tam również przytoczone najważniejsze rodzaje tego zjawiska. Ponadto został w nim zawarty przegląd wybranych modeli i teorii motywacji, z podziałem na poszczególne kategorie.
      Drugi z rozdziałów także został stworzony w oparciu o literaturę, jednak w odróżnieniu do rozdziału pierwszego zawiera on informacje na temat motywowania w bardziej praktycznym ujęciu. Odnosi się on do systemów motywowania, a także środków oraz narzędzi wykorzystywanych w celu pobudzania pracowników do działania.
      Natomiast rozdział trzeci stanowi tzw. część badawczą. Zawarta jest w nim charakterystyka przedsiębiorstwa, w którym zostały przeprowadzone badania, opis metody wykorzystanej w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytania badawcze i przede wszystkim analiza wyników badań oraz wnioski.
      Zwieńczeniem pracy jest zakończenie, będące swoistym podsumowaniem omawianego tematu.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.