Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10677
Temat pracy:  

Ryzyko upadku pensjonariuszy DPS na przykładzie seniorów z Gdyni

Liczba stron:   30

Spis treści / plan pracy:

Wstęp

Rozdział 1
Ustalanie dochodu wspólników spółki jawnej
      1.1. Przychód z działalności gospodarczej
      1.2. Koszty uzyskania przychodu
      1.3. Podstawa opodatkowania

Rozdział 2
Zasady rozliczania podatku dochodowego
      2.1. Zasady rozliczania podatku dochodowego
      2.2. Zaliczka na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za wspólników przez spółkę jawną

Rozdział 3
Wypłata z zysku spółki jawnej
      3.1. Zasady wypłaty z zysku spółki jawnej
      3.2. Wypłata z zysku w formie rzeczowej – skutki podatkowe w podatku dochodowym i VAT
      3.3. Zwiększenie kapitału spółki jawnej z wypracowanego zysku
      3.4. Brak decyzji w sprawie podziału zysku. Roszczenia przeciwko spółce

Rozdział 4
Skutki podatkowe od szczególnych przypadków
      4.1. Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej – skutki w podatku dochodowym
      4.2. Przystąpienie nowego wspólnika w ciągu roku podatkowego
      4.3. Podatkowe następstwa zmian udziałów w zyskach spółki jawnej
      4.4. Przychody ze zbycia udziałów w spółce jawnej
      4.5. Prawa i obowiązki spadkobierców wspólnika spółki jawnej

Zakończenie
Literatura
Spis tabel
Spis przykładów

Opis zawartośći pracy:

Przedmiotem pracy jest podatek dochodowy od osób fizycznych i możliwość opodatkowania nim wspólników spółki jawnej. Treść pracy ujęto w czterech rozdziałach poprzedzonych wstępem oraz podsumowanych w zakończeniu.
      W pierwszym rozdziale przedstawiono sposób ustalenia dochodu wspólników spółki jawnej. Został omówiony przychód z działalności gospodarczej, koszty uzyskania przychodu oraz podstawa opodatkowania dochodów wspólników.
      Rozdział drugi dotyczy zasad rozliczania podatku dochodowego przez wspólników oraz możliwości opłacania zaliczek na podatek dochodowy wspólników z konta spółki jawnej.
      W rozdziale trzecim przedstawiono zasady wypłaty z zysku spółki jawnej, wypłatę zysku w formie rzeczowej wraz ze skutkami w podatku od towarów i usług oraz możliwość pozostawienia zysku w spółce.
      Rozdział czwarty omawia skutki podatkowe związane z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej, przystąpieniem nowego wspólnika w trakcie roku podatkowego, zmianą proporcji w udziałach poszczególnych wspólników, zbyciem udziałów, nabyciem udziałów w drodze spadku. Niniejsza praca została napisana na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych, wydanych wyroków sądowych oraz interpretacji indywidualnych Dyrektorów Izb Skarbowych z zakresu opodatkowania spółek jawnych. Ważnym źródłem informacji były artykuły w czasopismach „Przegląd Podatku Dochodowego”, „Gazeta Podatkowa” oraz „Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”. Praca ma charakter teoretyczny. Podczas pisania pracy zostały zastosowane metody analizy dostępnych aktów prawnych oraz literatury przedmiotu pracy. Treść pracy jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 31 marca 2016 roku.


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.