Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10618
Temat pracy:  

Wykorzystanie analizy technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku Forex

Liczba stron:   57

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........4

Rozdział 1
Charakterystyka rynku Forex

      1.1. Wprowadzenie.......... 6
      1.2. Co to jest Forex.......... 6
      1.3. Geneza powstania rynku Forex ..........7
      1.4. Podział walut na rynku Forex.......... 8
      1.5. Uczestnicy rynku walutowego ..........9
      1.6. Instrumenty wykorzystywane na rynku Forex ..........11
      1.7. Kontrakt na różnice kursowe i kontrakty futures.......... 12
      1.8. Rodzaje zleceń na platformach transakcyjnych ..........14
      1.9. Brokerzy na rynku Forex 15
      1.10.Podsumowanie 17

Rozdział 2
Zarys metody analizy technicznej

      2.1. Wprowadzenie ..........18
      2.2. Definicja i założenia analizy technicznej.......... 18
      2.3. Kanały trendowe jako wyznacznik trendu.......... 19
      2.4. Formacje analizy technicznej.......... 20
         2.4.1. Formacje kontynuacji trendu ..........21
         2.4.2. Formacje odwrócenia trendu ..........23
      2.5. Zniesienia Fibonacciego stosowane w analizie technicznej.......... 25
      2.6. Świece japońskie..........26
         2.6.1. Budowa świecy japońskiej.......... 27
         2.6.2. Rodzaje świec japońskich.......... 28
         2.6.3. Formacje świecowe.......... 33
      2.7. Podsumowanie ..........37

Rozdział 3
Wykorzystanie wybranych metod analizy technicznej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

      3.1. Wprowadzenie ..........38
      3.2. Handel automatyczny na rynku Forex.......... 38
      3.3. Arbitraż cenowy.......... 39
      3.4. Hedging.......... 40
      3.5. Sygnały do otwarcia pozycji na podstawie wybranej metody analizy technicznej ..........41
      3.6. Podsumowanie ..........51

Zakończenie.......... 52
Literatura.......... 54
Pozostałe źródła.......... 54
Spis rysunków ..........55
Spis tabel ..........57

Opis zawartości pracy:


Praca składa się z trzech rozdziałów.
      W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę oraz zasady funkcjonowania rynku Forex. Zostały tu opisane podmioty biorące udział w handlu na rynku walutowym, a także wykorzystywane przez nie instrumenty. Sklasyfikowano dostępne na platformach internetowych rodzaje zleceń oraz typy brokerów dostępnych na rynku. Autor przedstawił także informacje o podstawowych walutach i przybliżył procentowy udział najpopularniejszych walut w dziennych obrotach na omawianym rynku.
      Rozdział drugi prezentuje charakterystykę wybranych narzędzi używanych w analizie technicznej. W rozdziale przedstawiono takie metody badawcze wykresów jak analiza zniesień Fibonacciego. Ponadto autor zaprezentował formacje kontynuacji trendu i formacje odwrócenie trendu. Wyjaśniono proces kształtowania się poszczególnych formacji oraz omówiono przewidywane ruchy ceny, które następują w trakcie realizacji formacji cenowych. Autor przedstawia w rozdziale definicję i założenie analizy technicznej, a także prezentuje japońskie techniki analizy wykresów, w szczególności budowę świecy japońskiej oraz wytypowane formacje świecowe.
      W rozdziale trzecim prezentowane są metody zawierania transakcji. Pozycje były otwierane na podstawie sygnałów wynikających z analizy technicznej. W omawianym rozdziale zostały zilustrowane przykłady zawierania transakcji na najpopularniejszych parach walutowych. Autor wykorzystał do analizy między innymi takie walory jak: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/GBP oraz inne dostępne pary walutowe. Do analizy zostały wykorzystane takie narzędzia analizy technicznej jak: formacje cenowe zwiastujące kontynuacje trendu i formacje odwrócenie panującego trendu, a także formacje świecowe. Przedstawiono również zalety i wady handlu automatycznego oraz arbitraż cenowy jako metoda generowania zysków przy minimalny ryzyku inwestycyjnym. W trakcie przygotowania opracowania, niektóre problemy dotyczące zagadnień praktycznych, były przedmiotem konsultacji z pracownikami biur maklerskich. Szczególnie cenne były rady i wskazówki przekazane przez dyrektora BM BOŚ.
          


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.