Mamy 15061

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10608
Temat pracy:  

Analiza kondycji finansowej spółki z branży energetycznej na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2012-2015

Liczba stron:   55

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Specyfika i rodzaje analizy finansowej
      1.1. Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej
         1.1.1. Rola sprawozdawczości finansowej
         1.1.2. Użytkownicy sprawozdań finansowych
         1.1.3. Regulacje prawne
         1.1.4. Polityka rachunkowości firmy
         1.1.5. Elementy sprawozdania finansowego
         1.1.6. Ograniczenia informacyjne sprawozdania finansowego
      1.2. Rodzaje i metody analizy sprawozdań finansowych
         1.2.1. Analityczna postać bilansu i rachunku wyników
         1.2.2. Analiza pozioma i pionowa
         1.2.3. Analiza statyczna i dynamiczna
         1.2.4. System wskaźników ekonomiczno - finansowych
            1.2.4.1.Wskaźniki płynności finansowej
            1.2.4.2.Wskaźniki rentowności
            1.2.4.3.Wskaźniki zadłużenia
            1.2.4.4.Wskaźniki obrotowości
         1.2.5. Ocena kondycji finansowej za pomocą modeli dyskryminacyjnych

Rozdział II
Wyniki analizy ekonomiczno - finansowej spółki z branży energetycznej
      2.1. Charakterystyka działalności spółki
      2.2. Analiza bilansu
      2.3. Analiza rachunku zysków i strat
      2.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
      2.5. Analiza wskaźnikowa
         2.5.1. Wskaźniki płynności finansowej
         2.5.2. Wskaźniki rentowności
         2.5.3. Wskaźniki zadłużenia
         2.5.4. Wskaźniki obrotowości
      2.6. Ocena kondycji finansowej modelami dyskryminacyjnymi

Bibliografia
Spis tablic
Spis rysunków
Załączniki

Opis zawartości pracy:

Celem pracy jest
przedstawienie kluczowych kwestii dotyczących sprawozdawczości finansowej, a następnie ocena ekonomiczno - finansowa spółki z branży energetycznej.
   W pierwszym rozdziale pracy zaprezentowana została ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej, z uwzględnieniem jej roli w systemie rachunkowości finansowej, omówieniem użytkowników sprawozdań finansowych oraz regulacji prawnych wpływających na kształt sprawozdawczości finansowej. Dodatkowo przedstawiona została polityka rachunkowości firmy, elementy sprawozdania finansowego oraz zwrócono uwagę na ograniczenia informacyjne przygotowywanych sprawozdań finansowych. Ponadto w rozdziale pierwszym opisane zostały najbardziej znane metody i narzędzia analizy sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem analizy poziomej i pionowej, statycznej i dynamicznej, systemu wskaźników ekonomicznych oraz oceny płynności firmy przy użyciu modeli dyskryminacyjnych.
   W drugim rozdziale przeprowadzona została analiza kondycji finansowej spółki na podstawie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych za okres 2012-2015, udostępnionych przez Firmę. Zbadane zostały poszczególne elementy sprawozdań finansowych, wykorzystując narzędzia i metody opisane w rozdziale pierwszym. Wnioski i konkluzje, wynikające z analiz, poparte zostały danymi liczbowymi w formie tabelarycznej oraz wykresami.
       


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.