Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10604
Temat pracy:  

Leasing w ujęciu bilansowym i podatkowym

Liczba stron:   63

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........4

Rozdział I
Ogólna charakterystyka leasingu.
      1.1. Podstawowe definicje i pojęcia związane z leasingiem ...........5
      1.2. Podział leasingu według wybranych kryteriów ...........9
      1.3. Zalety i wady leasingu...........16

Rozdział II
Leasing w polskich ustawach podatkowych i rachunkowych.
      2.1. Procedura leasingowa z punktu widzenia korzystającego...........21
      2.2. Podstawy prawne leasingu...........22
         2.2.1 Regulacje podatkowe leasingu...........25
            2.2.1.1. Zagadnienia ogólne...........25
            2.2.1.2. Leasing finansowy i operacyjny w ustawach podatkowych...........26
         2.2.2. Leasing w ustawie o podatku VAT...........32
            2.2.2.1. Zagadnienia wstępne...........32
            2.2.2.2. Leasing operacyjny a VAT...........33
            2.2.2.3. Leasing finansowy a VAT...........33
      2.3. Ujęcie i zasady ewidencji leasingu w księgach rachunkowych ...........34
         2.3.1. Leasing w Ustawie o Rachunkowości...........34
         2.3.2. Leasing w Krajowych Standardach Rachunkowości...........36
      2.4. Różnice w ujęciu leasingu w prawie bilansowym i podatkowym...........46

Rozdział III
Leasing w firmie „PGM Sp. z o.o.”.
      3.1. Charakterystyka ogólna spółki Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o...........53
      3.2. Prezentacja składników majątku trwałego pozyskanego w wyniku zawartych umów leasingu ...........54
      3.3. Prezentacja zawartych umów leasingowych w sprawozdaniu finansowym...........59

Zakończenie...........63
Bibliografia...........65
Spis tabel...........66
Spis rysunków...........67

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest prezentacja i porównanie umów leasingowych na gruncie ustaw podatkowych i prawa bilansowego oraz przedstawienie wynikających z nich skutków ewidencyjnych. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów podzielonych na poszczególne podrozdziały oraz z zakończenia.
      W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólną istotę leasingu oraz jego definicję i charakterystykę w prawie cywilnym. Dokonano klasyfikacji umów leasingu według różnych obecnie stosowanych kryteriów. W rozdziale tym wiele miejsca poświęcono także prezentacji różnorodnych wariantów leasingu jak też ich relatywnym wadom i zaletom.
      Rozdział drugi odnosi się do regulacji zawartych w ustawach podatkowych, w Ustawie o Rachunkowości oraz w Krajowych Standardach Rachunkowości. Wskazano również sposób kwalifikacji umów, co ma późniejsze przełożenie na ewidencję i prezentację w sprawozdaniu finansowym.
      W rozdziale trzecim natomiast w oparciu o dane udostępnione przez firmę „Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o.” scharakteryzowano system księgowości obowiązujący w badanej jednostce oraz zaprezentowano zawarte przez nią umowy leasingowe. Poprzez analizę określono ich kwalifikację, ewidencję oraz prezentację w sprawozdaniu finansowym. Praca zwraca uwagę na mnogość regulacji podatkowych i rachunkowych w kwestii leasingu i ich zakres działania na poszczególną umowę. W trakcie pisania pracy posłużono się wieloma źródłami. Wykorzystane zostały opracowania zakresu rachunkowości, ujednolicone akty prawne, jak również artykuły ze stron internetowych.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.