Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10604
Temat pracy:  

Leasing w ujęciu bilansowym i podatkowym

Liczba stron:   63

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........4

Rozdział I
Ogólna charakterystyka leasingu.
      1.1. Podstawowe definicje i pojęcia związane z leasingiem ...........5
      1.2. Podział leasingu według wybranych kryteriów ...........9
      1.3. Zalety i wady leasingu...........16

Rozdział II
Leasing w polskich ustawach podatkowych i rachunkowych.
      2.1. Procedura leasingowa z punktu widzenia korzystającego...........21
      2.2. Podstawy prawne leasingu...........22
         2.2.1 Regulacje podatkowe leasingu...........25
            2.2.1.1. Zagadnienia ogólne...........25
            2.2.1.2. Leasing finansowy i operacyjny w ustawach podatkowych...........26
         2.2.2. Leasing w ustawie o podatku VAT...........32
            2.2.2.1. Zagadnienia wstępne...........32
            2.2.2.2. Leasing operacyjny a VAT...........33
            2.2.2.3. Leasing finansowy a VAT...........33
      2.3. Ujęcie i zasady ewidencji leasingu w księgach rachunkowych ...........34
         2.3.1. Leasing w Ustawie o Rachunkowości...........34
         2.3.2. Leasing w Krajowych Standardach Rachunkowości...........36
      2.4. Różnice w ujęciu leasingu w prawie bilansowym i podatkowym...........46

Rozdział III
Leasing w firmie „PGM Sp. z o.o.”.
      3.1. Charakterystyka ogólna spółki Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o...........53
      3.2. Prezentacja składników majątku trwałego pozyskanego w wyniku zawartych umów leasingu ...........54
      3.3. Prezentacja zawartych umów leasingowych w sprawozdaniu finansowym...........59

Zakończenie...........63
Bibliografia...........65
Spis tabel...........66
Spis rysunków...........67

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest prezentacja i porównanie umów leasingowych na gruncie ustaw podatkowych i prawa bilansowego oraz przedstawienie wynikających z nich skutków ewidencyjnych. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów podzielonych na poszczególne podrozdziały oraz z zakończenia.
      W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólną istotę leasingu oraz jego definicję i charakterystykę w prawie cywilnym. Dokonano klasyfikacji umów leasingu według różnych obecnie stosowanych kryteriów. W rozdziale tym wiele miejsca poświęcono także prezentacji różnorodnych wariantów leasingu jak też ich relatywnym wadom i zaletom.
      Rozdział drugi odnosi się do regulacji zawartych w ustawach podatkowych, w Ustawie o Rachunkowości oraz w Krajowych Standardach Rachunkowości. Wskazano również sposób kwalifikacji umów, co ma późniejsze przełożenie na ewidencję i prezentację w sprawozdaniu finansowym.
      W rozdziale trzecim natomiast w oparciu o dane udostępnione przez firmę „Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o.” scharakteryzowano system księgowości obowiązujący w badanej jednostce oraz zaprezentowano zawarte przez nią umowy leasingowe. Poprzez analizę określono ich kwalifikację, ewidencję oraz prezentację w sprawozdaniu finansowym. Praca zwraca uwagę na mnogość regulacji podatkowych i rachunkowych w kwestii leasingu i ich zakres działania na poszczególną umowę. W trakcie pisania pracy posłużono się wieloma źródłami. Wykorzystane zostały opracowania zakresu rachunkowości, ujednolicone akty prawne, jak również artykuły ze stron internetowych.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.