Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10567
Temat pracy:  

Rola wybranych czynników stylu życia w utrzymaniu zdrowia

Liczba stron:   56

Spis treści / plan pracy:

Wstęp...........3

Rozdział I
Zdrowie i styl życia.
      1.1. Pojęcie zdrowia...........5
      1.2. Styl życia – rodzaje i czynniki...........8
      1.3. Postawa prozdrowotna...........11

Rozdział II
Elementy stylu życia
      2.1. Rola aktywności ruchowej...........14
      2.2. Sposób odżywiania i dieta...........18
      2.3. Używki i ich wpływ na zdrowie...........21
      2.4. Sfera emocjonalna i wsparcie społeczne...........23

Rozdział III
Metodyka badań własnych
      3.1. Cele i przedmiot badań...........29
      3.2. Problemy i hipotezy badawcze...........29
      3.3. Metoda i technika badania...........31
      3.4. Zmienne zależne i niezależne...........31
      3.5. Teren badania...........32

Rozdział IV
Wyniki badania.
      4.1 Charakterystyka osób badanych...........33
      4.2. Omówienie wyników ankiety...........35
      4.3.Wnioski i podsumowanie...........47

Zakończenie...........49
Bibliografia...........51
Spis tabel...........54
Spis rysunków...........54
Spis wykresów...........54
Aneks...........56

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest przedstawienie roli wybranych czynników stylu życia w utrzymaniu zdrowia. W przekonaniu, że zdrowy styl życia ma ogromny wpływ na utrzymanie zdrowia człowieka, oraz uważając, że kwestie, które, będą poruszane w pracy stały się ostatnio niezwykle aktualne, ważne dla społeczeństwa i nauki autor zdecydował się na podjęcie tego tematu w pracy. Aby umożliwić jak najbardziej pełną analizę tematu podzielno pracę na dwie części: cześć teoretyczną i empiryczną. Ich szczegółową strukturę zaprezentowano poniżej. Praca składa się z 4 rozdziałów, wstępu i zakończenia.
   Rozdział pierwszy przedstawia teoretyczne zagadnienia dotyczące zdrowia i stylu życia. Przedstawiono w nim pojecie zdrowia oraz opisano rodzaje i czynniki stylu życia. Opisano także na czym polega postawa prozdrowotna.
   Rozdział drugi opisuje elementy stylu życia. Przedstawiono w nim rolę aktywności ruchowej sposobu odżywiania i diety jako elementów stylu życia. Opisano także wpływ używek na zdrowie oraz sferę emocjonalną i wsparcie społeczne.
   Rozdział trzeci to rozdział metodologiczny. Przedstawiono w nim przedmiot, cel, badań oraz, problemy i hipotezy badawcze dotyczące. Opisano narzędzia i techniki badań. W rozdziale tym przedstawiono również zmienne zależne i niezależne oraz tern badań.
   Rozdział czwarty poświęcono analizie wyników ankiety na temat znajomości wybranych czynników stylu życia w utrzymaniu zdrowia. W rozdziale tym przedstawiono także. charakterystykę próby badanej populacji. Praca została napisana w oparciu o dostępna literaturę fachową i wyniki badań własnych.

   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.