Mamy 13940

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10567
Temat pracy:  

Rola wybranych czynników stylu życia w utrzymaniu zdrowia

Liczba stron:   56

Spis treści / plan pracy:

Wstęp...........3

Rozdział I
Zdrowie i styl życia.
      1.1. Pojęcie zdrowia...........5
      1.2. Styl życia – rodzaje i czynniki...........8
      1.3. Postawa prozdrowotna...........11

Rozdział II
Elementy stylu życia
      2.1. Rola aktywności ruchowej...........14
      2.2. Sposób odżywiania i dieta...........18
      2.3. Używki i ich wpływ na zdrowie...........21
      2.4. Sfera emocjonalna i wsparcie społeczne...........23

Rozdział III
Metodyka badań własnych
      3.1. Cele i przedmiot badań...........29
      3.2. Problemy i hipotezy badawcze...........29
      3.3. Metoda i technika badania...........31
      3.4. Zmienne zależne i niezależne...........31
      3.5. Teren badania...........32

Rozdział IV
Wyniki badania.
      4.1 Charakterystyka osób badanych...........33
      4.2. Omówienie wyników ankiety...........35
      4.3.Wnioski i podsumowanie...........47

Zakończenie...........49
Bibliografia...........51
Spis tabel...........54
Spis rysunków...........54
Spis wykresów...........54
Aneks...........56

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest przedstawienie roli wybranych czynników stylu życia w utrzymaniu zdrowia. W przekonaniu, że zdrowy styl życia ma ogromny wpływ na utrzymanie zdrowia człowieka, oraz uważając, że kwestie, które, będą poruszane w pracy stały się ostatnio niezwykle aktualne, ważne dla społeczeństwa i nauki autor zdecydował się na podjęcie tego tematu w pracy. Aby umożliwić jak najbardziej pełną analizę tematu podzielno pracę na dwie części: cześć teoretyczną i empiryczną. Ich szczegółową strukturę zaprezentowano poniżej. Praca składa się z 4 rozdziałów, wstępu i zakończenia.
   Rozdział pierwszy przedstawia teoretyczne zagadnienia dotyczące zdrowia i stylu życia. Przedstawiono w nim pojecie zdrowia oraz opisano rodzaje i czynniki stylu życia. Opisano także na czym polega postawa prozdrowotna.
   Rozdział drugi opisuje elementy stylu życia. Przedstawiono w nim rolę aktywności ruchowej sposobu odżywiania i diety jako elementów stylu życia. Opisano także wpływ używek na zdrowie oraz sferę emocjonalną i wsparcie społeczne.
   Rozdział trzeci to rozdział metodologiczny. Przedstawiono w nim przedmiot, cel, badań oraz, problemy i hipotezy badawcze dotyczące. Opisano narzędzia i techniki badań. W rozdziale tym przedstawiono również zmienne zależne i niezależne oraz tern badań.
   Rozdział czwarty poświęcono analizie wyników ankiety na temat znajomości wybranych czynników stylu życia w utrzymaniu zdrowia. W rozdziale tym przedstawiono także. charakterystykę próby badanej populacji. Praca została napisana w oparciu o dostępna literaturę fachową i wyniki badań własnych.

   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.