Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10566
Temat pracy:  

Kształtowanie się kursu dolara i euro do kursu złotego w latach 2008-2014

Liczba stron:   63

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Istota i znaczenie kursu walutowego
      1.1.Pojęcie kursu walutowego..........7
      1.2.Funkcje kursu walutowego..........10
      1.3.Determinanty kursu walutowego..........11
         1.3.1.Czynniki realnie występujące..........14
            1.3.1.1.Aktualny stan gospodarki..........14
            1.3.1.2.Pozostałe czynniki realne.18
         1.3.2.Oczekiwania..........20

Rozdział II
Międzynarodowy system walutowy
      2.1.Rozwój światowego systemu walutowego..........22
         2.1.1.System waluty złotej..........22
         2.1.2.System waluty sztabowo-złotej..........23
         2.1.3.System dewizowo-złoty..........24
         2.1.4.System wielodewizowy..........26
      2.2.Systemy kursu walutowego..........27
         2.2.1.Systemy kursów płynnych..........29
         2.2.2.Systemy pośrednich kursów walutowych..........30
         2.2.3.Systemy kursów sztywnych..........32
      2.3.Ewolucja polskiego systemu kursowego.33
      2.4.Europejska współpraca walutowa..........36

Rozdział III
Analiza kursu Dolara i Euro do kursu Złotego
      3.1.Kurs USD/PLN i EUR/PLN w latach 2008-2010..........41
      3.2. Kurs USD/PLN i EUR/PLN w latach 2011-2014..........46
      3.3.Czynniki makroekonomiczne, a kurs USD/PLN i EUR/PLN w latach 2008-2014..........53
      3.4.Podsumowanie analizy..........55

Zakończenie..........58
Bibliografia..........60

Opis zawartości pracy;

      Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny i została podzielona na trzy rozdziały. Pierwsze dwa rozdziały są rozdziałami teoretycznymi.
      W pierwszym rozdziale, autor pracy przedstawia i wyjaśnia pojęcie kursu walutowego, które jest kluczowe w niniejszej pracy dyplomowej. Ponadto zostają omówione funkcje kursu walutowego, a także determinanty- czyli czynniki wpływające na poziom kursu wymiany.
      Kolejny rozdział został poświęcony międzynarodowemu systemowi walutowemu. Na początku autor wyjaśnia genezę współczesnego systemu kursowego – przedstawiając jego ewolucję. Następnie zostały scharakteryzowane systemy kursu walutowego według najnowszej klasyfikacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dwa ostatnie punkty tego rozdziału poświęcono kolejno, ewolucji polskiego systemu kursowego i europejskiej współpracy walutowej – której efektem było powstanie wspólnej waluty euro.
      Trzeci rozdział jest rozdziałem empirycznym i zawiera przejrzystą analizę kursu dolara i euro do kursu złotego w latach 2008-2014, która została przeprowadzona w podziale na dwa okresy: 2008-2010 i 2011-2014. Badania zostały przeprowadzone na podstawie notowań publikowanych przez Narodowy Bank Polski. Ponadto, autor zbadał wpływ polskich danych makroekonomicznych na kształtowanie się polskiej waluty wobec dolara i euro w wybranym okresie badawczym. W zakończeniu zawarto autorskie podsumowanie.


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.