Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10555
Temat pracy:  

Kierowanie zadaniami Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych RP w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych

Liczba stron:   84

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Geneza Żandarmerii Wojskowej Rzeczypospolitej Polskiej

      1.1. Wprowadzenie – geneza powstania
      1.2. Rys historyczny – lata 1825-1914
      1.3. Rys historyczny – lata 1914-1991

Rozdział II
Organizacja i charakterystyka pododdziałów Żandarmerii Wojskowej

      2.1. Podstawy prawne funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej oraz jej miejsce w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
         2.1.1. Podstawy prawne funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej
         2.1.2. Miejsce Żandarmerii Wojskowej w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
      2.2. Podległość organizacyjna oraz struktura Żandarmerii Wojskowej
         2.2.1 Podległość organizacyjna Żandarmerii Wojskowej
         2.2.2. Struktura Żandarmerii Wojskowej

Rozdział III
Zakres działania i zadania żandarmerii wojskowej

      3.1. Kompetencyjny zakres działania Żandarmerii Wojskowej
         3.1.1. Wiadomości ogólne
         3.1.2. Kompetencje Żandarmerii Wojskowej
            3.1.2.1 Zatrzymanie osób
            3.1.2.2 Poszukiwanie osób
            3.1.2.2 Przeszukiwanie osób, pojazdów i domów oraz kontrola dokumentów
            3.1.2.3 Użycie siły
            3.1.2.4 Zabezpieczenie miejsce zdarzenia i zbierania dowodów
            3.1.2.5 Ochrona ludzi, mienia i obiektów oraz ochrona osobista ważnych osób
            3.1.2.6 Porządek publiczny i kontrola tłumu oraz porządek wojskowy
            3.1.2.7 Ochrona radiologiczna, biologiczna i chemiczna oraz ochrona środowiska
            3.1.2.8 Kontrola graniczna oraz kierowanie ruchem
            3.1.2.9 Działania specjalne i antyterrorystyczne
            3.1.2.10 Działalność dochodzeniowa i kryminalistyczna
      3.2. Zadania realizowane przez Żandarmerię Wojskową
         3.2.1. Wprowadzenie
         3.2.2. Zakres zadań Żandarmerii Wojskowej Rzeczypospolitej Polskiej
      3.3. Podsumowanie realizacji zadań przez Żandarmerię Wojskową na przestrzeni ostatnich kilku lat

Rozdział IV
Użycie pododdziałów żandarmerii wojskowej w działaniach wojsk lądowych na terenie kraju i poza jego granicami

      4.1. Wprowadzenie
      4.2. Podstawy organizacyjne funkcjonowania ŻW poza granicami kraju
      4.3. Udział Żandarmerii Wojskowej w międzynarodowych operacjach kryzysowych
         4.3.1. Informacje ogólne
         4.3.2. Pod auspicjami ONZ
         4.3.3. Pod auspicjami NATO
         4.3.4. Pod auspicjami UE
         4.3.5. Pod flagą Europejskich Sił Żandarmerii (EGF)
      4.4. Żandarmeria Wojskowa jako członek lub partner organizacji międzynarodowych
         4.4.1. Centrum Eksperckie Policji Wojskowej dla potrzeb NATO (NATO MP COE)
         4.4.2. Wielonarodowy Batalion Policji Wojskowej dla potrzeb NATO (NATO MNMPBAT)
         4.4.3. Grupy Bojowe UE oraz Siły Odpowiedzi NATO
         4.4.4. Eurokorpus i Panel Policji Wojskowych
         4.4.5. Europejskie Siły Żandarmerii (EGF)
         4.4.6. Współpraca z Policją Wojskową Stanów Zjednoczonych Ameryki
      4.5. Omówienie wybranych misji Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju
         4.5.1. Misje UE
            4.5.1.1. Czad
            4.5.1.2. Kongo
         4.5.2. Misje NATO
         4.5.2.1. Afganistan
         4.5.2.2. Irak
      4.6. Użycie ŻW w działaniach Wojsk Lądowych

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia

Opis zawartości pracy:


      W celu realizacji tematu pracy wykorzystano metody teoretyczne, polegające na analizie materiałów źródłowych oraz literatury, konsultacje z osobami zajmującymi się przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, doświadczenia żołnierzy oraz własne spostrzeżenia. Zebrane materiały pozwalają postawić tezę, iż proces kierowania zadaniami Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych wymaga przede wszystkim ogromu doświadczeń oraz bardzo dużej dynamiki w podejmowaniu decyzji ze względu na nieszablonowość zachować terrorystów oraz asymetrię prowadzonych przez nich działań. Praca składa się z czterech rozdziałów.
      Rozdział pierwszy, to teoretyczne rozważania na temat genezy powstania Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono tutaj zarówno samą genezę jak i przybliżony został rys historyczny z lat 1825-1914 oraz 1914-1991.
      W drugim rozdziale omówiona została organizacja i charakterystyka pododdziałów Żandarmerii Wojskowej. Przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej oraz jej miejsce w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, a także podległość organizacyjną oraz strukturę.
      Trzeci rozdział, to omówienie zakresu działania oraz realizowanych zadań przez pododdziały Żandarmerii Wojskowej. Przedstawiony został tutaj kompetencyjny zakres działania Żandarmerii Wojskowej oraz przedstawione i podsumowane zostały zadania realizowane przez Żandarmerię Wojskową na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
      Rozdział czwarty mówi o użyciu pododdziałów Żandarmerii Wojskowej w działaniach Wojsk Lądowych na terenie kraju oraz poza jego granicami. Zaprezentowane zostały tutaj podstawy organizacyjne funkcjonowania ŻW poza granicami kraju, omówiony został udział Żandarmerii Wojskowej w międzynarodowych operacjach kryzysowych, przedstawiono ŻW jako członka oraz partnera organizacji międzynarodowych, omówione zostały wybrane misje Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju oraz sposób użycia ŻW w działaniach prowadzonych na korzyść Wojsk Lądowych. W pracy korzystano z literatury z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, sposobie kierowania organizacjami zajmującymi się walką z terroryzmem, a także literaturą poświęconą działalności Żandarmerii Wojskowej. Wykorzystano dane i materiały zawarte w literaturze zwartej oraz wiedzy i doświadczeniach osób zajmujących się przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym oraz realizujących proces zarządzania kryzysowego. Używano ponadto odniesień do ustaw i rozporządzeń.
      
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.