Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10545
Temat pracy:  

Zarządzanie inwestycjami komunalnymi na przykładzie gminy Środa Wlkp.

Liczba stron:   82

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Gmina jako- podstawowa jednostka w systemie administracji publicznej
      1.1. Istota i podstawy prawne samorządu gminy
      1.2. Zadania gminy i jej kompetencje
      1.3. Gospodarka finansowa gminy

Rozdział 2
Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy
      2.1. Definicja inwestycji i ich podział
      2.2. Zasady i źródła finansowania inwestycji
      2.3. Finansowanie inwestycji gminy

Rozdział 3
Zarządzanie strategiczne w gminie XYZ
      3.1. Charakterystyka Gminy XYZ
      3.2. Metody procesu planowania strategicznego dla gminy XYZ
      3.3. Strategiczne i operacyjne cele rozwoju gminy XYZ

Rozdział 4
Inwestycje komunalne gminy XYZ
      4.1. System planowania inwestycji komunalnych
      4.2. Analiza wybranych projektów inwestycyjnych
      4.3. Ocena polityki inwestycyjnej gminy Środa Wlkp. w świetle badań empirycznych
      4.4. Wyniki i wnioski z badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Opis zawartości pracy:

      W niniejszej pracy została przedstawiona działalność związana z inwestycjami ko-munalnymi gminy XYZ. Praca składa się z czterech rozdziałów ukazujących zarówno teoretyczne, jak i empiryczne podejście do tematu.
   W pierwszym rozdziale scharakteryzowana została podstawowa jednostka w systemie administracji publicznej jaką jest gmina. Na tej podstawie uwaga została skupiona na istocie i systemie prawnym obowiązują-cym w gminie, jej zadaniach i kompetencjach oraz gospodarce finansowej.
   Drugi rozdział stanowiły inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy. W tej części uwzględniona została definicja inwestycji i jej podział, zasady oraz źródła na podsta-wie których są one finansowane oraz finansowanie inwestycyjne gminy.
   W kolejnym rozdziale przedstawione zostało zarządzanie strategiczne w gminie Śro-da Wielkopolska, czyli charakterystyka gminy, wykorzystywane metody procesu planowania strategicznego oraz strategiczne i operacyjne cele rozwoju gminy.
   Ostatnia część pracy dotyczyła inwestycji komunalnych występujących w gminie XYZ. Na tym etapie został przedstawiony system planowania inwestycji ko-munalnych wykorzystywany w gminie. Zobrazowana została analiza wybranych projektów inwestycyjnych oraz na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wśród miesz-kańców gminy została dokonana próba oceny polityki inwestycyjnej gminy. Wszystkie wy-niki zostały przedstawione w formie graficznej i tabelarycznej na podstawie informacji do-stępnych w urzędzie miasta i gminy. Praca powstała w oparciu o dane pochodzące z biuletynu informacji publicznej udo-stępnionego przez Urząd Miasta i Gminy na ich stronie internetowej. Metoda badawcza jaka została wybrana do analizy metodologicznej pracy jest metoda ankietowa skupiająca się na ocenie inwestycji komunalnych występujących w gminie XYZ przez jej mieszkańców. W tym celu technikę badawczą stanowiła ankieta indywidualna, opierająca się na narzędziu badawczym, jakim jest kwestionariusz ankiety.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.