Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10517
Temat pracy:  

Analiza kosztów utrzymania pracownika na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych

Liczba stron:   73

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka kosztów
      1.1 Klasyfikacje podziału kosztów.......... 5
      1.2. Podstawy prawne zatrudnienia pracownika.......... 7
      1.3 Ogólna charakterystyka kosztów utrzymania pracownika.......... 12

Rozdział 2
Koszty z tytułu wynagrodzeń
      2.1. Koszty płacowe.......... 14
      2.2. Koszty pozapłacowe ..........19
      2.3. Dokumentacja płac ..........22
      2.4. Ewidencja rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym ..........26

Rozdział 3
Płace w oświecie
      3.1. Placówka oświatowa jako jednostka sektora finansów publicznych
      3.2. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych ..........36
      3.3. Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych ..........43
      3.4. Wspólne cechy kosztów osobowych specyficznych w oświacie.......... 45

Rozdział 4
Analiza kosztów utrzymania pracownika w systemie rachunkowości na przykładzie zespołu szkół ponadgimnazjalnych
      4.1. Zarys historyczny oraz ogólne informacje o jednostce budżetowej.......... 50
      4.2. Koszty związane z zatrudnieniem pracownika.......... 51
      4.3. Koszty utrzymania pracownika a pozostałe koszty placówki ..........57
      4.4. Analiza finansowa kosztów utrzymania pracownika na przykładzie ZSP na podstawie sprawozdań finansowych........... 59

Zakończenie ..........64
Spis tabel i wykresów..........65
Bibliografia ..........66
Załączniki ..........70

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy jest
przedstawienie wszelkich kosztów ponoszonych z tytułu utrzymania pracownika, występujących w organizacjach. Jako studium przykładu wykorzystano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Praca w swojej treści, zawiera wstęp, cztery rozdziały i zakończenie.
      Pierwszy rozdział opisuje wszelkiego rodzaju koszty ich podział i klasyfikację, oraz podstawy prawne zatrudniania pracowników.
      W drugim rozdziale dokładnie przyjrzano się kosztom powstałym z tytułu wynagrodzeń, podzielono je na dwie grupy tj. koszty płacowe oraz pozapłacowe. Ukazano również przebieg dokumentacji i ewidencje rozliczeń z urzędami.
      Trzeci rozdział zawiera informacje specyficzne dla oświaty. Koszty utrzymania pracownika z podziałem na koszty pracowników pedagogicznych oraz tych zatrudnionych na warunkach Kodeksu Pracy.
      Ostatni rozdział ma charakter badawczy. Dokonano w nim analizy powstawania kosztów pracowniczych. Rozdział ten powstał na podstawie sprawozdań finansowych z lat 2009-2013. Praca ma charakter analizy opisowej oraz zawiera elementy badawcze. Wykorzystano w niej materiały zaczerpnięte z fachowej literatury z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i funkcjonowania oświaty. Korzystano także z wielu aktów prawnych regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych oraz wewnętrznych regulaminów i statutu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Informacje i wnioski zawarte w pracy są pomocne w poznaniu istoty funkcjonowania szkół, struktury organizacyjnej oraz występujących w tych organizacjach kosztów związanych z zatrudnieniem.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.