Mamy 15074

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10517
Temat pracy:  

Analiza kosztów utrzymania pracownika na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych

Liczba stron:   73

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka kosztów
      1.1 Klasyfikacje podziału kosztów.......... 5
      1.2. Podstawy prawne zatrudnienia pracownika.......... 7
      1.3 Ogólna charakterystyka kosztów utrzymania pracownika.......... 12

Rozdział 2
Koszty z tytułu wynagrodzeń
      2.1. Koszty płacowe.......... 14
      2.2. Koszty pozapłacowe ..........19
      2.3. Dokumentacja płac ..........22
      2.4. Ewidencja rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym ..........26

Rozdział 3
Płace w oświecie
      3.1. Placówka oświatowa jako jednostka sektora finansów publicznych
      3.2. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych ..........36
      3.3. Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych ..........43
      3.4. Wspólne cechy kosztów osobowych specyficznych w oświacie.......... 45

Rozdział 4
Analiza kosztów utrzymania pracownika w systemie rachunkowości na przykładzie zespołu szkół ponadgimnazjalnych
      4.1. Zarys historyczny oraz ogólne informacje o jednostce budżetowej.......... 50
      4.2. Koszty związane z zatrudnieniem pracownika.......... 51
      4.3. Koszty utrzymania pracownika a pozostałe koszty placówki ..........57
      4.4. Analiza finansowa kosztów utrzymania pracownika na przykładzie ZSP na podstawie sprawozdań finansowych........... 59

Zakończenie ..........64
Spis tabel i wykresów..........65
Bibliografia ..........66
Załączniki ..........70

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy jest
przedstawienie wszelkich kosztów ponoszonych z tytułu utrzymania pracownika, występujących w organizacjach. Jako studium przykładu wykorzystano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Praca w swojej treści, zawiera wstęp, cztery rozdziały i zakończenie.
      Pierwszy rozdział opisuje wszelkiego rodzaju koszty ich podział i klasyfikację, oraz podstawy prawne zatrudniania pracowników.
      W drugim rozdziale dokładnie przyjrzano się kosztom powstałym z tytułu wynagrodzeń, podzielono je na dwie grupy tj. koszty płacowe oraz pozapłacowe. Ukazano również przebieg dokumentacji i ewidencje rozliczeń z urzędami.
      Trzeci rozdział zawiera informacje specyficzne dla oświaty. Koszty utrzymania pracownika z podziałem na koszty pracowników pedagogicznych oraz tych zatrudnionych na warunkach Kodeksu Pracy.
      Ostatni rozdział ma charakter badawczy. Dokonano w nim analizy powstawania kosztów pracowniczych. Rozdział ten powstał na podstawie sprawozdań finansowych z lat 2009-2013. Praca ma charakter analizy opisowej oraz zawiera elementy badawcze. Wykorzystano w niej materiały zaczerpnięte z fachowej literatury z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i funkcjonowania oświaty. Korzystano także z wielu aktów prawnych regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych oraz wewnętrznych regulaminów i statutu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Informacje i wnioski zawarte w pracy są pomocne w poznaniu istoty funkcjonowania szkół, struktury organizacyjnej oraz występujących w tych organizacjach kosztów związanych z zatrudnieniem.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.