Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10515
Temat pracy:  

Analiza gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Liczba stron:   118

Spis treści / plan pracy:

Wstęp..........4

Cele, zakres pracy i charakterystyka przyjętej metody badawczej .........6
Etapy budowy modelu badawczego......... 9
Charakterystyka zastosowanych metod badawczych .........13

Rozdział I
Magazyn jako element system logistycznego
      1.1 Logistyczne przesłanki tworzenia magazynów......... 18
      1.2 Rola magazynu w systemie logistycznym .........19
      1.3 Infrastruktura magazynowania i manipulacji .........21
      1.4 Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie......... 25
      1.5 Charakterystyka procesu magazynowania .........28
      1.6 Zasady opracowania i obiegu dokumentacji magazynowej......... 32
      1.7 Informatyczne systemy wspomagające gospodarkę magazynową......... 34
      1.8 Efektywność gospodarowania materiałami......... 36

Rozdział II
Zapasy w systemie logistycznym przedsiębiorstwa produkcyjnego
      2.1 Czynniki kształtowania zapasów......... 41
      2.2 Klasyfikacja i struktura zapasów......... 43
      2.3 Koszty zapasów .........46
      2.4 Kontrola i pomiar zapasów .........48
      2.5 Zabezpieczenie zapasów w przedsiębiorstwie .........52
      2.6 Inwentaryzacja zapasów w magazynie .........54
      2.7 Strategie skoncentrowane na redukcji zapasów .........57

Rozdział III
Charakterystyka podmiotu badań
      3.1 Charakterystyka Zakładu Odsalania „Dębieńsko” Sp. Z o.o. .........59
      3.2 Produkty Zakładu Odsalania „Dębieńsko” .........61
      3.3 Struktura organizacyjna Zakładu Odsalania .........63
      3.4 Misja i cele strategiczne Zakładu Odsalania „Dębieńsko” .........66
      3.5 Charakterystyka dostawców i odbiorców ZOD .........66
      3.6 Charakterystyka magazynów i struktura zapasów magazynowych .........69

Rozdział IV
Analiza gospodarki magazynowej w badanym przedsiębiorstwie
      4.1 Charakterystyka systemu magazynowego w ZOD -stan obecny .........73
      4.2 Klasyfikacja materiałów metodą ABC/XYZ......... 76
      4.3 System informatyczny w Zakładzie Odsalania......... 86
      4.4 Mapa procesu w ocenie przepływów dokumentów i informacji......... 87
      4.5 Identyfikacja niezgodności stanu faktycznego zapasów ze stanem informatycznym .........92
      4.6 Mapa ryzyka dla zagrożeń wynikających z niezgodności stanów faktycznych z ewidencyjnymi......... 97
      4.7 Propozycja usprawnień –stan przyszły .........101
      4.8 Mapa procesu po usprawnieniach .........102

Wnioski końcowe .........106
Spis literatury......... 109
Spis rysunków......... 113
Spis tabel .........114
Załącznik nr 1. Ankieta......... 115
Załącznik nr 2. Zestawienie zbiorcze przeprowadzonej ankiety .........118

Opis zawartości pracy:


Prezentowana praca jest próbą wgłębienia się w system gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie produkującym sól spożywczą.
      Główny cel pracy to dokonanie analizy funkcjonowania gospodarki magazynowej. Metody wykorzystane do jej analizy to mapowanie procesów oraz ankieta przeprowadzona wśród pracowników magazynowych oraz działów ściśle współpracujących z działem magazynu. Wykorzystanie metody ABC/XYZ pozwoliło na wyodrębnienie zapasów, na które należy zwrócić szczególną uwagę, jaką zastosować politykę zakupową oraz na jakim poziomie utrzymywać poszczególne rodzaje zapasów. Diagram Ishikawy, pozwolił określić przyczyny powstawania różnic między stanem ewidencyjnym materiałów na magazynie, a stanem ewidencyjnym w systemie komputerowym, a metoda 5 Why pozwoliła uszczegółowić przyczynę ich powstawania. Przeprowadzona ankieta umożliwiła stworzenie mapy ryzyka związanego z powstawaniem różnic oraz określenie skutków jakie za sobą niosą. Podmiotem badań jest zakład produkcyjny, zlokalizowany na Górnym Śląsku. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją wysokiej jakości soli spożywczej. Praca składa się z pięciu rozdziałów.
      Nienumerowany rozdział to charakterystyka przyjętego modelu badawczego oraz prezentacja celu głównego oraz celów szczegółowych, zakresu badań, hipotezy, a także modelu badań.
      W pierwszym i drugim rozdziale omówione zostały kwestie związane z teorią dotyczącą rozległych zagadnień związanych z gospodarką magazynową i zapasami. Rozdział pierwszy to głównie zagadnienia związane z organizacją pracy magazynów, strukturą organizacyjną, wyposażeniem magazynów, oceną gospodarki magazynowej a drugi skupia się wokół zagadnień związanych z zapasami, kosztami utrzymania zapasów, wyborem polityki zapasów oraz mierników przyczyniających się do optymalizacji zapasów.
      Rozdział trzeci stanowi prezentację omawianego przedsiębiorstwa, zawiera krótką charakterystykę przedsiębiorstwa, jego historię i misję. Zaprezentowano podstawowy profil działalności przedsiębiorstwa, wytwarzane produkty, strukturę organizacyjną. Scharakteryzowano dostawców oraz odbiorców przedsiębiorstwa. Końcowa część rozdziału przedstawia funkcjonujący w przedsiębiorstwie system gospodarki magazynowej.
      W rozdziale czwartym zaprezentowano kilka metod badawczych wykorzystanych do zdiagnozowania problemów z jakimi badane przedsiębiorstwo się zmaga, a uzyskane wyniki tej oceny zostały zaprezentowane we wnioskach końcowych tego rozdziału. W rozdziale tym zawarte są również rozważania odnoszące się do ewentualnych usprawnień, jakie można by było wprowadzić w obszarze dotyczącym organizacji magazynów w badanym przedsiębiorstwie.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.