Mamy 13699

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   1051
Temat pracy:  

Ochrona konsumenta przy zawieraniu umów za pośrednictwem Internetu w świetle ustawodawstwa europejskiego i polskiego

Liczba stron:   120

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........6

Rozdział 1.
Podstawowe pojęcia i problemy uregulowania prawnego środowiska internetowego.........9
   1.1. Pojęcie i istota internetu.........9
      1.1.1. Główne cechy Internetu.........10
      1.1.2. Sposoby korzystania z Internetu.........11
      1.1.3. Prawnomiędzynarodowa regulacja Internetu.........12
   1.2. Elektroniczny obrót handlowy.........14
      1.2.1. Pojęcie i znaczenie handlu elektronicznego.........14
   1.3. Konsument jako użytkownik internetu.........22
      1.3.1. Zagrożenia dla interesów konsumenta związane z zawieraniem transakcji.........22
      1.3.1. Ogólna charakterystyka europejskiej ochrony konsumenta.........24
         1.3.1.1. Rozwój ochrony konsumenta we Wspólnocie Europejskiej i Unii Europejskiej.........24
         1.3.1.2. Europejska koncepcja ochrony konsumenta.........28
   1.4. Metody integracji przez prawo wspólnotowe.........29
      1.4.1. Wprowadzenie.........29
      1.4.2. Wzajemne uznanie.........30
      1.4.3. Koordynacja.........31
      1.4.4. Dyrektywy harmonizacyjne jako prawny instrument ochrony konsumenta w Unii Europejskiej.........31
      1.4.5. Substytucja.........33

Rozdział 2.
Regulacja prawna umów zawieranych w internecie.........35
   2.1. Normatywne wyodrębnianie umów zawieranych przez internet w prawie UE.........35
   2.2. Podstawowe definicje.........37
   2.3. Ochrona konsumenta przy zawarciu umowy.........40
      2.3.1. Wprowadzenie.........40
      2.3.2. Obowiązki przedkontraktowe.........40
      2.3.3. Pisemne potwierdzenie wstępnej informacji.........45
      2.3.4. Dalsze obowiązki informacyjne.........47
   2.4. Informacja handlowa.........47
      2.4.1. Treść i istota informacji handlowej.........47
      2.4.2. Niezamówione informacje handlowe.........49
   2.5. Wykonanie umowy.........52
   2.6. Prawo odstąpienia od umowy........54

Rozdział 3.
Realizacja praw konsumentów.........59
   3.1. Wstęp.........59
   3.2. Jurysdykcja krajowa.........60
      3.2.1. Uwagi ogólne.........60
      3.2.2. Jurysdykcja krajowa na gruncie rozporządzenia 44/2001/WE.........61
   3.3. Prawo właściwe.........65
      3.3.1. Uwagi ogólne.........65
      3.3.2. Wybór prawa.........67
      3.3.3. Niedokonanie wyboru prawa przez strony.........70
   3.4. Spory ponadgraniczne.........72
      3.4.1. Wprowadzenie.........72
      3.4.2. Sądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich.........73
      3.4.3. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich.........75
   3.5. Środki ochronne przewidziane w dyrektywie 97/7.........76

Rozdział 4.
Ochrona konsumenta w tranzakcjach internetowych w świetle ustawodwstwa polskiego.........78
   4.1. Harmonizacja polskiego konsumenta z regulacjami wspólnotowymi.........78
   4.2. Podstawowe akty prawne.........79
   4.3. Strony umowy zawieranej przez internet.........83
   4.4. Zawarcie umowy na odległość.........85
      4.4.1. Konstrukcja umowy zawieranej na odległość.........85
      4.4.2. Ochrona prywatności konsumenta.........87
   4.5. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy.........89
   4.6. Odstąpienie od umowy.......94
      4.6.1. Uwagi ogólne.........94
      4.6.2. Forma odstąpienia od umowy.........95
      4.6.3. Termin dziesięciodniowy.........95
      4.6.4. Skutki odstąpienia.........98
      4.6.5. Umowa kredytu i pożyczki.........100
      4.6.6. Wyłączenie prawa odstąpienia.........101
   4.7. Wykonanie umowy.........103
      4.7.1. Uwagi ogólne.........103
      4.7.2. Niemożność spełnienia świadczenia.........105
      4.7.3. Niezamówione świadczenie.........107
      4.7.4. Zapłata kartą płatniczą.........107
   4.8. Jednokierunkowo dyspozytywny charakter regulacji zawieranych umów na odległość.........109
   4.9. Informacje handlowe.........110
      4.9.1. Treść i zakres informacji handlowej.........110
      4.9.2. Zjawisko spamu.........112

Zakończenie........113
Bibliografia.........115
Wykaz podstawowych aktów prawnych.........120


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.