Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10500
Temat pracy:  

Ustalanie podatku dochodowego od osób fizycznych w różnych formach ewidencji księgowej

Liczba stron:   83

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............5

Rozdział I
Podatek dochodowy od osób fizycznych
      1.1. Istota, zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku dochodowego............7
      1.2. Formy opodatkowania dochodu osób fizycznych............10
      1.3. Skala podatkowa a podatek liniowy............12
      1.4. Rozliczanie podatników z Urzędem Skarbowym ............20

Rozdział II
Ustalanie podatku dochodowego w księgach rachunkowych
      2.1. Wynik finansowy i jego elementy............24
      2.2. Metody ustalania wyniku finansowego............33
      2.3. Ewidencja przychodów i kosztów w prawie bilansowym i podatkowym............38
      2.4. Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz rozliczenie wyniku finansowego............43

Rozdział III
Ustalanie podatku dochodowego w uproszczonych formach ewidencji księgowej
      3.1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów............47
      3.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych............53
      3.3. Karta Podatkowa............55

Rozdział IV
Analiza form ewidencji księgowej dla potrzeb ustalania podatku dochodowego w analizowanym przesiębiorstwie
      4.1. Charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa............59
      4.2. Analiza dostępnych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w badanym przedsiębiorstwie............66
      4.3. Analiza dostępnych form ewidencji księgowej w badanym przedsiębiorstwie............72

Podsumowanie ............77
Literatura............79
Spis tabel............82
Spis rysunków............83
Spis schematów............83

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy
jest omówienie różnych form ewidencji księgowej a także porównanie dostępnych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracę przedstawiono na przykładzie przedsiębiorstwa jednoosobowego właściciela, będącego osobą fizyczną, zobowiązaną do stosowania nadrzędnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. Poniższa praca składa się z czterech rozdziałów.
      W pierwszym rozdziale omówiono pojęcie i istotę podatku dochodowego, a także możliwe formy opodatkowania nim. Ukazano także formy rozliczania podatników z urzędem skarbowym.
      Drugi rozdział zawiera sposób ustalania podatku dochodowego w pełnej księgowości a także charakterystykę wyniku finansowego i jego poszczególnych elementów. W rozdziale tym przedstawiono także metody ustalania wyniku finansowego, oraz dokładną instrukcję jego rozliczenia.
      Trzeci rozdział zawiera wykaz uproszczonych form ewidencji księgowej. Na początek przedstawiono charakterystykę podatkowej książki przychodów i rozchodów, następnie omówiono ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a na końcu streszczono najprostszą z możliwych do zastosowania form ewidencji - kartę podatkową.
      Czwarty rozdział zawiera charakterystykę analizowanego przedsiębiorstwa, jego główny profil działalności, oraz zasadność wyboru odpowiedniej formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Analizie poddano także wybór najbardziej opłacalnej formy ewidencji księgowej. Pracę kończy podsumowanie wraz z wnioskami. Praca zawiera krajową literaturę przedmiotu, regulacje prawne a także informacje zawarte na stronach oraz portalach internetowych. Stan prawny niniejszego opracowania przyjęto na dzień 28.02.2015r.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.