Mamy 15061

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10499
Temat pracy:  

System okresowych ocen pracowniczych na przykładzie studentów XYZ

Liczba stron:   99

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........4

Rozdział 1
Istota oceniania
      1.1 Projektowanie systemu ocen pracowników .........9
      1.2 Najważniejsze funkcje i cele okresowych ocen pracowników .........12
      1.3 Zasady i kryteria oceniające......... 17
      1.4 Podmioty oceniające i oceniane .........22
      1.5 Psychologiczne błędy oceniania .........24

Rozdział 2
Metody oceny pracowników
      2.1 Metody relatywne .........29
         2.1.1 Ranking .........29
         2.1.2 Porównywanie parami .........29
         2.1.3 Technika rozkładu normalnego .........30
      2.2. Metody absolutne .........32
         2.2.1 Punktowa skala ocen .........32
         2.2.2 Technika wydarzeń krytycznych......... 33
         2.2.3 Ilościowe standardy pracy .........34
         2.2.4 Ocena kluczowych wyznaczników efektywności......... 34
         2.2.5 Ocena opisowa .........34
         2.2.6 Skale kwalifikacyjne .........35
         2.2.7 Zarządzanie przez cele .........36
         2.2.8 Ocena 360 stopni .........37
         2.2.9 Assessment center .........38
      2.3 Rozmowa oceniająca......... 40

Rozdział 3
Założenia, przebieg oraz organizacja badań własnych
      3.1. Cele badawcze .........3
      3.2 Hipotezy i problemy badawcze......... 44
      3.3 Metoda badań .........47
      3.4 Dobór próby badawczej .........47
      3.5 Analiza wyników badań .........52
      3.6 Analiza podsumowująca według postawionych hipotez......... 80

Podsumowanie......... 84
Bibliografia......... 85
Spis rysunków......... 87
Spis tabel .........90
Załączniki .........92

Opis zawartości pracy:

      Przedmiotem niniejszej pracy jest zagadnienie systemu ocen okresowych pracowników. System taki jest w stanie określić potrzeby szkoleniowe czy rozwojowe pracowników, a przy odpowiednim stosowaniu ma też funkcję motywacyjną. Praca powstała w oparciu o bogatą literaturę tego przedmiotu, m.in. takich znanych autorek i autorów jak Małgorzata Sidor – Rządkowska, Antoni Ludwiczyński, E. Długosz Truszkowska, Zdzisław Czajka, Tadeusz Oleksyn. Bardzo pomocne były również opracowania Aleksego Pocztowskiego i innych polskich oraz zagranicznych autorów.
      Na wstępie zdefiniowane jest pojęcie oraz proces projektowania systemu ocen pracowniczych. Przedstawione zostały również najważniejsze cele, dla których są one przeprowadzane. W dalszej części pracy opisany jest system oceniania, charakteryzujący się następującymi zasadami: systemowości, systematyczności, powszechności, elastyczności, konkretności, jawności i prostoty. Natomiast kryteria oceniania zależą w dużej mierze od celów, którym mają służyć i dzielą się na cztery grupy: kryteria kwalifikacyjne, efektywnościowe, behawioralne i osobowościowe. W pierwszym rozdziale znalazły się również krótkie opisy podmiotów oceniających jak i ocenianych. Na koniec zostały przedstawione najczęściej popełniane przez oceniających błędy.
      W rozdziale drugim zostały omówione stosowane przez firmy metody i techniki ocen oraz tzw. determinanty systemu ocen okresowych. metody oceny, które dzielone są na dwie grupy: metody absolutne do których zaliczamy miedzy innymi punktową skalę ocen, metodę wydarzeń krytycznych, ilościowe standardy, kluczowe wskaźniki efektywności, ocenę opisową, skale kwalifikacyjne, zarządzanie przez cele, ocenę 360 stopni oraz assesment center i metody relatywne, w skład których wchodzi ranking, metoda porównywania parami, metoda wymuszonego rozkładu .
      Rozdział trzeci kończą wyniki obserwacji i badań dotyczące ocen okresowych pracowników różnych organizacji. W wynikach badań znajdują się opinie osób ocenianych co do sposobu przeprowadzenia samych ocen, jak również korzyści płynące z oceny pracowniczej oraz bariery psychologiczne ocenianych. Celem badania było również sprawdzenie, czy ocena pracownicza przyczynia się do rozwoju pracownika i czy sama ocena wpływa na realokacje miejsca pracy. Ponadto istotne było zbadanie czy efektywna realizacja planu rozwojowego przekłada się na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, jak często dokonywane są oceny pracownicze i jakie najczęściej przeprowadzanej są obecnie metody oceny.
      Celem niniejszej pracy jest przede wszystkim praktyczna krytyka stosowanych w różnych organizacjach systemu oceniania pracowników. Grupą badawczą są studenci studiów zaocznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy pracują w różnych firmach, w różnych branżach i różnych stanowiskach, co daje szeroki zakres badania. Badanie ma przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy system oceny pracowniczej jest stosowany powszechnie i jaki stosunek do niego mają pracownicy, którzy są oceniani, jak również biorą udział w ocenianiu innych.

          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.