Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10498
Temat pracy:  

Finansowanie samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ

Liczba stron:   110

Spis treści / plan pracy:
Wstęp ...........4

Rozdział I
Gmina
      1.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego........... 5
      1.2. Władze gminy........... 9
      1.3. Podstawowe zadania i funkcje gminy ...........12

Rozdział II
Finansowanie zadań samorządu
      2.1. Podstawowe informacje o finansach publicznych ...........16
      2.2. Zarządzanie finansami w gminie ...........18
      2.2. Projekt dochodów budżetowych ...........22
      2.3. Projekt wydatków budżetowych ...........27
      2.4. Finansowanie zadań gminy........... 28
      2.5. Wykonanie oraz kontrola wykonania budżetu ...........31

Rozdział III
Charakterystyka gminy XYZ
      3.1. Położenie i społeczeństwo Gminy XYZ ...........35
      3.2. Środowisko przyrodnicze i turystyka ...........37
      3.3. Oświata ...........39
      3.4. Zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura ...........41
      3.5. Gospodarka i rynek pracy........... 42
      3.6. Analiza strategiczna Gminy XYZ ...........44

Rozdział IV
Analiza struktury dochodów budżetowych gminy XYZ w latach 2010-2015
      4.1. Dochody budżetu gminy XYZ w latach 2010-2015 ...........47
      4.2. Wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy XYZ w latach 2010-2015...........55

Rozdział V
Analiza struktury wydatków budżetowych gminy XYZ w latach 2010-2015
      5.1. Wydatki budżetu gminy XYZ w latach 2010-2015 ...........61
      5.2. Wykonanie planowanych wydatków budżetu gminy XYZ w latach 2010-2015...........76

Podsumowanie........... 82
Bibliografia........... 84
Spis rysunków........... 87
Spis tabel ...........87
Spis wykresów........... 92
Aneks ...........97

Opis zawartości pracy:

Prezentowana praca jest analizą gospodarki budżetowej na przykładzie gminy XYZ w latach 2010-2015. W szczególności podjęto próby oceny zmian, które nastąpiły przez te pięć lat, zarówno w uchwałach budżetowych, jak i ich wykonaniu. Praca składa się z pięciu rozdziałów.
   W pierwszym rozdziale zostaną zaprezentowane podstawowe informacje o gminie. Dla finansowania gminy ważnymi zagadnieniami, które zostaną przedstawione, to władze gminy oraz zadania i funkcje gminy.
   Finansowanie zadań samorządu zostanie przedstawione w rozdziale drugim. Zostaną omówione w tej części pracy podstawowe zagadnienia o finansach publicznych i zarządzaniu finansami w gminie.
   Rozdział trzeci będzie krótką charakterystyką badanej Gminy XYZ. Zostaną omówione takie zagadnienia jak położenie Gminy, krótki opis mieszkańców Gminy i inne. Podsumowaniem rozdziału będzie analiza strategiczna Gminy.
   Rozdział czwarty i piąty będą omówieniem budżetów Gminy z lat 2010-2015. Pierwszy z nich będzie omówieniem dochodów Gminy, a następny jej wydatków. A także porównanie planów dochodów i wydatków z rzeczywistym ich zrealizowanym. Za podstawę pracy służyły: sprawozdania budżetowe Gminy XYZ za lata 2010-2015, sprawozdania wykonania uchwał budżetowych, dokumenty strategiczne Gminy XYZ, ustawa o samorządzie gminnym z dnia 17 października 1992 r., ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 17 października 1992 r., ustawa o samorządzie wojewódzkim z dnia 17 października 1992 r. W trakcie pisania pracy wykorzystano również literaturę dotyczącą samorządu terytorialnego...

   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.