Mamy 15074

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10489
Temat pracy:  

Wpływ transformacji gospodarczej w Polsce na wymianę handlową Polski z Rosją w latach 1992-1998.

Liczba stron:   65

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........4

Rozdział I
Transformacja polskiej gospodarki w latach 1989-1998
      1.1 Przebieg zmian ustrojowych w Polsce w latach 1990-1998.......... 6
         1.1.1 Proces transformacji polskiej gospodarki. Zakres działań stabilizacyjnych.......... 6
         1.1.2 Przemiany instytucjonalno - prawne ..........10
         1.1.3 Zmiany w strukturze własności państwowych ..........11
      1.2 Restrukturalizacja polskiego handlu zagranicznego ..........12
      1.3 Wskaźniki makroekonomiczne gospodarki Polski w latach 1990-1997 ..........15
         1.3.1 Dynamika produktu krajowego brutto w latach 1990-1998.......... 15
         1.3.2 Inflacja 16

Rozdział II
Kondycja gospodarcza federacji rosyjskiej w latach 1991-1998
      2.1 Przemiany gospodarcze w Rosji w latach 1991-1998 ..........18
         2.1.1 Stan gospodarki przed reformami ekonomicznymi.......... 18
         2.1.2 Projekt i koncepcje reform ..........19
         2.1.3 Liberalizacja cen ..........20
         2.1.4 Problemy uwłaszczeniowe w Rosji........... 21
         2.1.5 Drastyczne reformy gospodarki w 1992 roku i „dryf strategiczny” w latach następnych........... 21
      2.2 Państwowe dłużne papiery wartościowe a rosyjski kryzys finansowy w 1998 roku.......... 23
         2.2.1 Rosyjski dług publiczny i piramida GKO ..........23
      2.3 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Rosji ..........25
         2.3.1 Kluczowe etapy rozwoju BIZ w Rosji.......... 25
         2.3.2 Główne kierunki rozwoju BIZ........... 26
      2.4 Restrukturyzacja rosyjskiego handlu zagranicznego ..........27
      2.5 Wskaźniki makroekonomiczne gospodarki rosji w latach 1993-1998.......... 29
         2.5.1 Dynamika PKB.......... 29
         2.5.2 Inflacja i bezrobocie ..........29

Rozdział III
Ewaluacja polsko – rosyjskiej wymiany towarowej w latach 1992-1998
      3.1 Ogólne dane z obrotu towarami między Polską i Rosją w latach transformacji.......... 31
      3.2 Analiza wolumenu i struktury importu z Rosji do Polski ..........32
         3.2.1 Żywność i zwierzęta żywe.......... 32
         3.2.2 Napoje i tytoń.......... 33
         3.2.3 Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw.......... 34
         3.2.4 Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne ..........35
         3.2.5 Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne ..........35
         3.2.6 Chemikalia i produkty pokrewne ..........36
         3.2.7 Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca.......... 37
         3.2.8 Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy ..........37
         3.2.9 Różne wyroby przemysłowe ..........38
         3.2.10 Struktura importu ..........39
      3.3 Analiza wolumenu i struktury eksportu do Rosji z Polski.......... 41
         3.3.1 Żywność i zwierzęta żywe.......... 41
         3.3.2 Napoje i tytoń ..........42
         3.3.3 Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw.......... 43
         3.3.4 Paliwa mineralne smary i materiały pochodne.......... 44
         3.3.5 Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne.......... 44
         3.3.6 Chemikalia i produkty pokrewne.......... 45
         3.3.7 Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca.......... 46
         3.3.8 Maszyny, urządzenia i sprzęt transportow.......... 47
         3.3.9 Różne wyroby przemysłowe.......... 47
         3.3.10 Analiza struktury eksportu z Polski do Rosji.......... 48
      3.4 Bilans handlu zagranicznego z Rosją ..........50

Rozdział IV
Studium wpływu zmian systemowych na stosunki handlowe Polski z Rosją w latach 1992-1998
      4.1 Rozwój Polsko – Rosyjskich stosunków handlowych i czynniki na nie oddziałujące ..........51
      4.2 Charakterystyka wpływu kryzysu w rosji na rozwój handlu zagranicznego.......... 56

Zakończenie.......... 59
Spis tabel ..........61
Spis wykresów ..........62
Spis literatury wykorzystanej w pracy ..........63
Spis materiałów źródłowych wykorzystanych w pracy ..........65

Opis zawartości pracy

      Treść pracy, dla przejrzystego układu, podzielona została między 4 rozdziały.
   Rozdział pierwszy - „Transformacja polskiej gospodarki w latach 1990 – 1998” złożony jest z trzech zasadniczych części. Pierwszą jest zarys ogólny przeprowadzenia transformacji, reform i środków polityki stabilizacyjnej. Druga przedstawia liberalizację i decentralizację obrotów z zagranicą wraz ze zmianami strukturalnymi polskiego handlu zagranicznego. W trzeciej części, dla poparcia poprzedzających stwierdzeń, zostały wyeksponowane ważniejsze wskaźniki makroekonomiczne.
   Rozdział drugi pt. „Kondycja gospodarcza Federacji Rosyjskiej w latach 1992-1998”. Rosja, jako samodzielne państwo, istniała po rozpadzie ZSRR. Dlatego też opis oraz analizę przeobrażeń gospodarczych można zacząć dopiero od 1992 r. By zrozumieć trudną sytuację niepodległej Rosji, drugi rozdział otwiera zarys kryzysu gospodarczego jeszcze z przed transformacji. Kolejnym wątkiem są plany reform rządu Jelcyna. Dalej rozwój prywatyzacji i napływ BIZ. Następnym elementem rozdziału jest analiza kryzysu finansowego w Rosji z 1998 i jego przyczyn. Zawarta została też restrukturalizacja handlu zagranicznego i wskaźniki makroekonomiczne.
   Rozdział trzecizatytułowany jest „Generalna charakterystyka obrotu towarowego między Polską i Rosją w latach 1992–1998”. Na wstępie dokonano przedstawienia handlu zagranicznego Polski z Rosją. W dalszej części omówiono eksport z Polski do Rosji oraz import z Rosji do Polski w okresie 1992-1998. Na koniec zobrazowano ukształtowanie salda w Polskim handlu z Rosją.
   Rozdział czwarty o tytule „Studium wpływu zmian systemowych na stosunki handlowe Polski z Rosją w latach 1992-1998” zawiera próbę podsumowania i wyjaśnienia przemian, jakie dokonały się w obustronnej wymianie towarowej. Wyeksponowane zostały czynniki mające wpływ na rozwój handlu polsko – rosyjskiego. Pod uwagę wzięty jest również wpływ rosyjskiego kryzysu finansowego na wzajemny obrót towarowy. Problem, przewijający się w trakcie przygotowywania pracy, dotyczył pozyskania spójnych danych ilościowych. Przez znaczne nieścisłości w polskich i rosyjskich źródłach, wynikające ze zróżnicowanych metod szacowania i przedstawienia, dane liczbowe, na których oparta jest praca pochodzą z GUS Polski, przez większą dostępność, oraz jednolitość i wiarygodność. Zobrazowanie sytuacji gospodarczej Rosji, opracowane zostało na podstawie literatury rosyjskiej. Dość często w tym rozdziale nie było możliwości porównania opisywanych zmiennych, więc gospodarka tego kraju została przedstawiona za pomocą opisu i wyjaśnienia tendencji w niej zachodzących.

   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.