Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10488
Temat pracy:  

Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze Strefą Euro z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Liczba stron:   56

Spis treści / plan pracy:
Spis treści..........3
Wstęp..........4

Rozdział I
Stan sektora MŚP w Polsce.
      1.1. Podział I Definicja małych i średnich przedsiębiorstw..........7
      1.2. Znaczenie i wpływ sektora MSP na gospodarkę..........8
      1.3. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw ..........10
      1.4. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ..........11
      1.5. Rozmiar sektora MŚP w Polsce ..........12
      1.6. Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze polskich MŚP..........14
      1.7. Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce..........16
      1.8. Wyniki finansowe MSP ..........17

Rozdział II
Warunki funkcjonowania sektora MŚP w Polsce i jego pozycja na tle krajów UE.
      2.1. Ogólna charakterystyka wymiany handlowej w strefie euro..........19
         2.1.1. Wymiana handlowa krajów strefy euro..........19
         2.1.2. Wymiana handlowa Polski z krajami strefy euro ..........23
      2.2. Arkusze informacyjne SBA (Small business ACT)..........25
         2.2.1. Przedsiębiorczość ..........26
         2.2.2. Elastyczność administracji ..........28
         2.3.3. Pomoc państwa i zamówienia publiczne ..........29
         2.3.4. Dostęp do finansowania ..........30
         2.3.5. Jednolity rynek..........31
         2.3.6. Umiejętności i innowacje..........31
         2.3.7. Środowisko ..........33
         2.3.8. Umiędzynarodowienie ..........34

Rozdział III
Wpływ potencjalnych efektów przystąpienia Polski
do strefy Euro na funkcjonowanie sektora MŚP..........36
      3.1. Prawdopodobne konsekwencje dołączenia do jednolitego obszaru walutowego..........36
      3.2. Efekty kreacji i przesunięcia handlu..........38
      3.3. Zestawienie możliwych szans i zagrożeń dla mśp w związku z wejściem do strefy Euro ..........40
         3.3.1. Szanse ..........43
         3.3.2. Zagrożenia..........48

Podsumowanie..........51
Bibliografia:..........53
Źródła internetowe:..........55
Zestawienie tabel:..........56
Spis wykresów i rysunków:..........56

Opis zawartości pracy:


      Pierwszy rozdział
pracy przedstawia kompleksową analizę sektora MŚP w Polsce: wielkość segmentów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również informacje na temat wpływu działalności MŚP na gospodarkę, czynniki rozwoju sektora, jego wyniki finansowe, skalę inwestycji oraz możliwości zatrudniania pracowników.
      W drugiej części krótko scharakteryzowany został handel zagraniczny krajów strefy euro oraz Polski obrót z nimi. Dane makroekonomiczne dotyczące struktury handlowej, wielkości eksportu, importu i innych głównych wskaźników. Szeroko natomiast omówiona została pozycja konkurencyjna MŚP na tle Unii Europejskiej i osiągnięć zagranicznych przedsiębiorstw. Szczegółowe dane na temat stanu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce zostaną porównane ze średnimi wynikami sektora MŚP w innych krajach unijnych, na podstawie arkuszy Small Business Act o zestandaryzowanej, ułatwiającej analizy porównawcze formie dostępnej dla wszystkich państw członkowskich, co jest pomocne w wyklarowaniu faktycznej kondycji sektora w stosunku do innych państw.
      Trzeci rozdział poświęcony jest potencjalnym skutkom przystąpienia Polski do unii walutowej. Omówione zostały w nim pozytywne i negatywne aspekty wprowadzenia wspólnej waluty biorąc pod uwagę interesy przedsiębiorców sektora MŚP. Zestawienie potencjalnych korzyści z możliwymi stratami może być pomocne w nakreśleniu ewentualnych kierunków i strategii rozwoju rekomendowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw podczas zmiany waluty. Przybliżenie potencjalnych problemów z jakimi mogą się spotkać polscy przedsiębiorcy u progu dołączenia do UGW może pomóc w przygotowaniu odpowiednich środków zaradczych. Zestawienie ze sobą plusów i minusów, jakie mogą się pojawić wraz z wprowadzeniem euro, zdecydowanie pomoże w nakreśleniu oceny tej dalekosiężnej procedury. Treści merytoryczne, opisywane zjawiska, informacje oraz porównania zostały podparte literaturą naukową z zakresu działania i specyfiki sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również danymi pobranymi z Europejskiego Urzędu Statystycznego, raportów i ekspertyz nt. stanu sektora MŚP oraz wprowadzenia euro. Oprócz pozycji książkowych w pracy wykorzystane zostały również informacje na temat rozwoju sektora MŚP i funkcjonowania strefy euro, zaczerpnięte z publikacji elektronicznych dostępnych na stronach internetowych instytucji gospodarczych, finansowych i naukowych.
          


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.