Mamy 13940

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10488
Temat pracy:  

Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze Strefą Euro z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Liczba stron:   56

Spis treści / plan pracy:
Spis treści..........3
Wstęp..........4

Rozdział I
Stan sektora MŚP w Polsce.
      1.1. Podział I Definicja małych i średnich przedsiębiorstw..........7
      1.2. Znaczenie i wpływ sektora MSP na gospodarkę..........8
      1.3. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw ..........10
      1.4. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ..........11
      1.5. Rozmiar sektora MŚP w Polsce ..........12
      1.6. Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze polskich MŚP..........14
      1.7. Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce..........16
      1.8. Wyniki finansowe MSP ..........17

Rozdział II
Warunki funkcjonowania sektora MŚP w Polsce i jego pozycja na tle krajów UE.
      2.1. Ogólna charakterystyka wymiany handlowej w strefie euro..........19
         2.1.1. Wymiana handlowa krajów strefy euro..........19
         2.1.2. Wymiana handlowa Polski z krajami strefy euro ..........23
      2.2. Arkusze informacyjne SBA (Small business ACT)..........25
         2.2.1. Przedsiębiorczość ..........26
         2.2.2. Elastyczność administracji ..........28
         2.3.3. Pomoc państwa i zamówienia publiczne ..........29
         2.3.4. Dostęp do finansowania ..........30
         2.3.5. Jednolity rynek..........31
         2.3.6. Umiejętności i innowacje..........31
         2.3.7. Środowisko ..........33
         2.3.8. Umiędzynarodowienie ..........34

Rozdział III
Wpływ potencjalnych efektów przystąpienia Polski
do strefy Euro na funkcjonowanie sektora MŚP..........36
      3.1. Prawdopodobne konsekwencje dołączenia do jednolitego obszaru walutowego..........36
      3.2. Efekty kreacji i przesunięcia handlu..........38
      3.3. Zestawienie możliwych szans i zagrożeń dla mśp w związku z wejściem do strefy Euro ..........40
         3.3.1. Szanse ..........43
         3.3.2. Zagrożenia..........48

Podsumowanie..........51
Bibliografia:..........53
Źródła internetowe:..........55
Zestawienie tabel:..........56
Spis wykresów i rysunków:..........56

Opis zawartości pracy:


      Pierwszy rozdział
pracy przedstawia kompleksową analizę sektora MŚP w Polsce: wielkość segmentów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również informacje na temat wpływu działalności MŚP na gospodarkę, czynniki rozwoju sektora, jego wyniki finansowe, skalę inwestycji oraz możliwości zatrudniania pracowników.
      W drugiej części krótko scharakteryzowany został handel zagraniczny krajów strefy euro oraz Polski obrót z nimi. Dane makroekonomiczne dotyczące struktury handlowej, wielkości eksportu, importu i innych głównych wskaźników. Szeroko natomiast omówiona została pozycja konkurencyjna MŚP na tle Unii Europejskiej i osiągnięć zagranicznych przedsiębiorstw. Szczegółowe dane na temat stanu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce zostaną porównane ze średnimi wynikami sektora MŚP w innych krajach unijnych, na podstawie arkuszy Small Business Act o zestandaryzowanej, ułatwiającej analizy porównawcze formie dostępnej dla wszystkich państw członkowskich, co jest pomocne w wyklarowaniu faktycznej kondycji sektora w stosunku do innych państw.
      Trzeci rozdział poświęcony jest potencjalnym skutkom przystąpienia Polski do unii walutowej. Omówione zostały w nim pozytywne i negatywne aspekty wprowadzenia wspólnej waluty biorąc pod uwagę interesy przedsiębiorców sektora MŚP. Zestawienie potencjalnych korzyści z możliwymi stratami może być pomocne w nakreśleniu ewentualnych kierunków i strategii rozwoju rekomendowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw podczas zmiany waluty. Przybliżenie potencjalnych problemów z jakimi mogą się spotkać polscy przedsiębiorcy u progu dołączenia do UGW może pomóc w przygotowaniu odpowiednich środków zaradczych. Zestawienie ze sobą plusów i minusów, jakie mogą się pojawić wraz z wprowadzeniem euro, zdecydowanie pomoże w nakreśleniu oceny tej dalekosiężnej procedury. Treści merytoryczne, opisywane zjawiska, informacje oraz porównania zostały podparte literaturą naukową z zakresu działania i specyfiki sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również danymi pobranymi z Europejskiego Urzędu Statystycznego, raportów i ekspertyz nt. stanu sektora MŚP oraz wprowadzenia euro. Oprócz pozycji książkowych w pracy wykorzystane zostały również informacje na temat rozwoju sektora MŚP i funkcjonowania strefy euro, zaczerpnięte z publikacji elektronicznych dostępnych na stronach internetowych instytucji gospodarczych, finansowych i naukowych.
          


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.