Mamy 15061

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10487
Temat pracy:  

Świadomość społeczna pracowników o powszechnych systemie ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa w Polsce

Liczba stron:   132

Spis treści / plan pracy:

Wstęp ......... 3

Rozdział I
Świadomość społeczna ......... 6
      1.1.Formy świadomości społecznej ......... 9
         1.1.1.Światopogląd i filozofia ......... 10
         1.1.2. Ideologia i polityka ......... 12
         1.1.3. Moralność, prawo, obyczaj ......... 14
         1.1.4. Nauka, sztuka, religia ......... 15

Rozdział II
Powszechne ubezpieczenie społeczne w Polsce istota
      2.1. Funkcje powszechnego ubezpieczenia społecznego ......... 20
      2.2. Rodzaje źródeł finansowania powszechnego ubezpieczenia społecznego ......... 21
      2.3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ......... 25
      2.4. Ustawodawstwo krajowe oraz międzynarodowe ramy prawne ubezpieczeń społecznych ......... 27
      2.5. Rodzaje powszechnego ubezpieczenia społecznego w Polsce ......... 30
         2.5.1. Ubezpieczenie emerytalne ......... 32
         2.5.2. Ubezpieczenie rentowe ......... 37
         2.5.3. Ubezpieczenie wypadkowe ......... 38

Rozdział III
Ubezpieczenie społeczne w razie choroby i macierzyństwa.
      3.1.Ubezpieczenie społeczne w razie choroby ......... 42
         3.1.1. Zasiłek chorobowy ......... 46
         3.1.2. Świadczenie rehabilitacyjne ......... 52
         3.1.3. Zasiłek wyrównawczy ......... 53
      3.2.Ubezpieczenie społeczne w razie macierzyństwa ......... 54
         3.2.1. Urlop macierzyński ......... 54
         3.2.2. Dodatkowy urlop macierzyński ......... 57
         3.2.3. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego ......... 58
         3.2.4. Urlop rodzicielski ......... 59
         3.2.5. Urlop ojcowski ......... 60
         3.2.6. Urlop wychowawczy ......... 61
         3.2.7. Zasiłek macierzyński ......... 64
         3.2.8. Zasiłek opiekuńczy ......... 66

Rozdział IV
Ocena uprawnień pracowników w razie choroby i macierzyństwa badanie własne
      4.1.Opis przygotowania oraz realizacji badania ......... 70
      4.2. Analiza wyników badania ......... 71
         4.2.1. Przyczyny podjęcia zatrudnienia osób badanych ......... 71
         4.2.2. Ocena stopnia znajomości przepisów prawnych związanych z ubezpieczeniem pracowników w razie choroby i macierzyństwa osób badanych ......... 75
         4.2.3. Ocena częstotliwości korzystania przez pracowników z najpopularniejszych przywilejów wynikających z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa ......... 81
         4.2.4. Ocena wpływu obecnie panujących przepisów Prawa pracy w Polsce na decyzję o macierzyństwie ......... 83
      4.3. Wnioski z badań ......... 85

Rozdział V
Statystyka pobierania przywilejów związanych z ubezpieczeniem w razie choroby i macierzyństwa w 2016 roku
      5.1. Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe w I kwartale 2016 roku ......... 88
      5.2. Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe w IV kwartale 2016 roku ......... 92
      5.3. Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe – porównanie I i IV kwartału 2016 roku ......... 96
      5.4. Wnioski z analizy statystyki

Bibliografia ......... 106
Załączniki ......... 114
Rysunki i tabele ......... 131

Opis zawartości pracy:

      Niniejsza praca ma na celu wnikliwą charakterystykę ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa oraz ukazanie jego miejsca i roli pełnionej w ogólnie panującym systemie ubezpieczeń społecznych. Praca złożona jest z czterech rozdziałów o układzie problemowym, z dwóch części badawczych, w której znajduje się omówienie wyników przeprowadzonej ankiety wśród pracowników posiadających umowę o pracę oraz analiza statystyki pochodzącej z Departamentu Statystyk i Prognoz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   Rozdział pierwszy stanowi kompleksowe omówienie pojęcia świadomość społeczna oraz jej form, do których zaliczyć możemy: światopogląd, filozofię, ideologię, politykę, moralność, prawo i obyczaj.
   Rozdział drugi ukazuje istotę ubezpieczenia społecznego, poprzez określenie jego celu, funkcji, źródła finansowania oraz scharakteryzowanie głównego organu państwowego, do którego odprowadzane są składki pochodzące z tytułu ubezpieczenia społecznego, jakim jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym rozdziale zamieściłam informację o prawnym ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym regulującym funkcjonowanie ubezpieczeń społecznych w Polsce, a także omówienie rodzajów ubezpieczeń pracowniczych panujących w Polsce, do których oprócz ubezpieczenie chorobowego zaliczyć możemy ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe.
   Rozdział trzeci przedstawia wnikliwą analizę ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa poprzez ukazanie jego istoty i przywilejów pracowniczych, jakie za sobą niesie. W pierwszej części badawczej o nazwie ocena uprawnień pracowników w razie choroby i macierzyństwa - badania własne znajduje się omówienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród posiadających umowę o pacę na czas nieokreślony pracowników firmy XXX. Wyniki te mają za zadanie dać odpowiedź, czy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę wybrali wykonywany przez siebie obecnie zawód ze względu na formę zatrudnienia oferowaną przez ich pracodawcę i uprawnienia z nią związane, czy pracownicy znają w sposób zadowalający ogólnie panuje przepisy dotyczących uprawnień pracowników w razie choroby i macierzyństwa, czy korzystają z przysługujących im uprawnień wynikających z tego ubezpieczenia oraz czy uprawnienia macierzyńskie są ważnym determinantem decydującym o założeniu/powiększeniu rodziny wśród pracowników etatowych. Druga część badawcza o nazwie statystyka pobierania przywilejów związanych z ubezpieczeniem w razie choroby i macierzyństwa w 2016 roku miała za zadanie ukazać zjawisko kształtowania się popularności przywilejów związanych z chorobą oraz macierzyństwem wśród podmiotów uprawnionych do jego korzystania na podstawie statystyki pochodzącej z Departamentu Statystyk i Prognoz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Praca ma charakter teoretyczno – badawczy i powstała przy wykorzystaniu literatury przedmiotu, publikacji elektronicznych, a także regulujących omawianą tematykę szerokiego zakresu źródeł prawa.

   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.