Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10485
Temat pracy:  

Znaczenie poszczególnych elementów systemu motywacyjnego dla pracowników

Liczba stron:   46

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Istota i znaczenie motywacji
      1.1 Przegląd podstawowych teorii motywacji
      1.2 Istota systemu motywacyjnego
      1.3 Motywacja a manipulacja- kiedy przekraczamy granicę ?

Rozdział 2
Znaczenie poszczególnych elementów systemu motywacyjnego
      2.1 Elementy systemu motywacyjnego o charakterze finansowym
      2.2 Elementy systemu motywacyjnego o charakterze niefinansowym
      2.3 Czynniki wywołujące demotywację

Rozdział 3
Badania empiryczne
      3.1 Opis badania
      3.2 Charakterystyka próby badawczej
      3.3 Prezentacja wyników badań
      3.4 Wnioski płynące z badań
      3.5 Pomiar satysfakcji pracowników z narzędzi motywacyjnych

Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:

      W pierwszej części
pracy przedstawiono pojęcie motywacji, rozumiane przez różnych autorów a także różnicę między motywacją a motywowaniem. Kolejno scharakteryzowałam podstawowe teorie na temat motywacji do pracy. Wyróżniamy teorie treści koncentrujące się na potrzebach i poczuciu niedostatku, teorie procesu, które wyjaśniają zachowania, które prowadzą do zaspokojenia potrzeby oraz teorie oparte na wzmocnieniach, które są związane z trwałością zachowań w czasie i zmienności innych. Następnie przybliżyłam poglądy dotyczące manipulowaniu a dokładniej kiedy zaciera się granica między motywacją a manipulacją.
   W drugiej części pracy autor ukazał znaczenie poszczególnych elementów systemu motywacyjnego. Zaczęłam od charakteryzacji elementów systemu o znaczeniu finansowym następnie omówiłam inne czynniki o charakterze finansowym. Ostatnią grupą były elementy systemu motywacyjnego o charakterze niefinansowym. W ostatniej części rozdziału drugiego opisałam czynniki powodujące demotywację oraz wyniki badań które zajmowały się tym zjawiskiem.
   Trzeci rozdział stanowi badanie empiryczne, które przeprowadziłam w maju 2016 roku, liczba uczestników badania wynosiła 33 osoby. Wykorzystałam do niego stworzony kwestionariusz składający się z dwóch części, pierwsza dotyczyła wybrania najważniejszych czynników druga określenia poziomu satysfakcji z tych czynników. Wyniki badań zostały przedstawione w tabelach i na wykresach.

   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.