Mamy 13940

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10485
Temat pracy:  

Znaczenie poszczególnych elementów systemu motywacyjnego dla pracowników

Liczba stron:   46

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Istota i znaczenie motywacji
      1.1 Przegląd podstawowych teorii motywacji
      1.2 Istota systemu motywacyjnego
      1.3 Motywacja a manipulacja- kiedy przekraczamy granicę ?

Rozdział 2
Znaczenie poszczególnych elementów systemu motywacyjnego
      2.1 Elementy systemu motywacyjnego o charakterze finansowym
      2.2 Elementy systemu motywacyjnego o charakterze niefinansowym
      2.3 Czynniki wywołujące demotywację

Rozdział 3
Badania empiryczne
      3.1 Opis badania
      3.2 Charakterystyka próby badawczej
      3.3 Prezentacja wyników badań
      3.4 Wnioski płynące z badań
      3.5 Pomiar satysfakcji pracowników z narzędzi motywacyjnych

Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:

      W pierwszej części
pracy przedstawiono pojęcie motywacji, rozumiane przez różnych autorów a także różnicę między motywacją a motywowaniem. Kolejno scharakteryzowałam podstawowe teorie na temat motywacji do pracy. Wyróżniamy teorie treści koncentrujące się na potrzebach i poczuciu niedostatku, teorie procesu, które wyjaśniają zachowania, które prowadzą do zaspokojenia potrzeby oraz teorie oparte na wzmocnieniach, które są związane z trwałością zachowań w czasie i zmienności innych. Następnie przybliżyłam poglądy dotyczące manipulowaniu a dokładniej kiedy zaciera się granica między motywacją a manipulacją.
   W drugiej części pracy autor ukazał znaczenie poszczególnych elementów systemu motywacyjnego. Zaczęłam od charakteryzacji elementów systemu o znaczeniu finansowym następnie omówiłam inne czynniki o charakterze finansowym. Ostatnią grupą były elementy systemu motywacyjnego o charakterze niefinansowym. W ostatniej części rozdziału drugiego opisałam czynniki powodujące demotywację oraz wyniki badań które zajmowały się tym zjawiskiem.
   Trzeci rozdział stanowi badanie empiryczne, które przeprowadziłam w maju 2016 roku, liczba uczestników badania wynosiła 33 osoby. Wykorzystałam do niego stworzony kwestionariusz składający się z dwóch części, pierwsza dotyczyła wybrania najważniejszych czynników druga określenia poziomu satysfakcji z tych czynników. Wyniki badań zostały przedstawione w tabelach i na wykresach.

   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.