Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10481
Temat pracy:  

Przestępczość zorganizowana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Liczba stron:   63

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.

Rozdział 1
Definicja przestępczości zorganizowanej
      1.1. Charakterystyka przestępczości zorganizowanej......... 8
      1.2. Geneza przestępczości zorganizowanej......... 10
      1.3. Początki przestępczości zorganizowanej na przykładzie mafii sycylijskiej......... 10
      1.4. Rozwój zjawiska na przykładzie Stanów Zjednoczonych .........15

Rozdział 2
Wybrane rodzaje przestępczości zorganizowanej
      2.1. Handel ludźmi .........18
      2.2. Fałszowanie oraz pranie brudnych pieniędzy .........19
      2.3. Nielegalny wyrób, przemyt i handel produktami akcyzowymi – alkohol i papierosy......... 21
      2.4. Handel i przemyt broni .........21

Rozdział 3
Pojęcie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
      3.1. Pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego .........25
      3.2. Struktura bezpieczeństwa narodowego......... 27
      3.3. Przedmiot bezpieczeństwa narodowego .........28
      3.4. Obrona narodowa .........31
      3.5. Strategia bezpieczeństwa narodowego......... 33
      3.6. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego......... 34
         3.6.1. Terroryzm .........34
         3.6.2. Cyberterroryzm .........39
         3.6.3. Użycie przez podmioty pozapaństwowe broni masowego rażenia (BMR) .........41

Rozdział 4
Instytucje powołane do walki z przestępczością zorganizowaną
      4.1. FBI- Federalne Biuro Śledcze .........42
      4.2. EUROPOL......... 43
      4.3. INTERPOL......... 45
      4.4. EUROJUST......... 45

Rozdział 5
Współpraca międzynarodowa w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej
      5.1. Współpraca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych .........47
      5.2. Współpraca w ramach struktur Unii Europejskiej .........48
      5.3. Unijna walka z terroryzmem .........49
      5.4. Krajowe instytucje powołane do walki z przestępczością zorganizowaną......... 51
         5.4.1. Centralne Biuro Śledcze .........53
         5.4.2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu......... 55
         5.4.3. Służba Graniczna i Służba Celna .........56

Zakończenie .........60
Bibliografia .........61
Wykaz aktów prawnych .........62
Źródła internetowe .........62
Streszczenie .........64
Summary

Opis zawartośći pracy:


   W pierwszym rozdziale pracy dojdzie do zdefiniowania przestępczości zorganizowanej oraz do przedstawienia ich charakteru działania. Zostaną również przedstawione początki przestępczości zorganizowanej na podstawie mafii sycylijskiej oraz na podstawie mafii ze Stanów Zjednoczonych.
   W drugim rozdziale opisano główne rodzaje przestępczości zorganizowanej. W głównej mierze zajęto się w tym rozdziale: handlem ludźmi, przemytem i handlem narkotykami, praniem brudnych pieniędzy, przemytem i handlem bronią, a także przemytem i handlem produktami akcyzowymi.
   Kolejny rozdział przedstawia definicję bezpieczeństwa międzynarodowego oraz do opisu zagrożeń, które mu towarzyszą – tj. terroryzm, cyberterroryzm oraz możliwość użycia broni masowego rażenia. W rozdziale tym opisano również zakres bezpieczeństwa narodowego, jego dziedziny oraz strukturę, zwrócono również uwagę na strategię obrony narodowej która jest częścią składową strategii bezpieczeństwa narodowego. W rozdziale tym przestawione zostały również największe ataki terrorystyczne, który miały miejsce na świecie na przestrzeni ostatnich lat.
   W ostatnim rozdziale pracy zostanie przedstawiona współpraca międzynarodowa w dziedzinie walki z przestępczością zorganizowaną. Opisane zostaną również międzynarodowe oraz krajowe instytucje, które zostały powołane do walki ze zorganizowaną przestępczością, ponieważ wraz ze wzrostem przestępczości zorganizowanej wzrosła też liczba instytucji i ludzi, którzy jej przeciwdziałają. Często tylko odwaga konkretnych osób stanowiła jedyną ochronę społeczeństw przed nasilającą się falą przestępczości.

   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.