Mamy 13667

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10474
Temat pracy:  

Wpływ Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego na rozwój firm z sektora MŚP w regionie na przykładzie branży informatycznej

Liczba stron:   58

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........3

Rozdział 1
Wprowadzenie do funduszy europejskich

            1.1 Budżet Unii Europejskiej ...........7
            1.2 Struktura Funduszy Unijnych........... 9
            1.3 Zasady działania funduszy strukturalnych........... 12
            1.4 Polityki horyzontalne ...........14
            1.5 Podział funduszy pomiędzy kraje członkowskie w latach 2014 - 2020 ...........15
            1.6 Struktura wydatkowania dotacji unijnych w Polsce w perspektywie 2014-20........... 17

Rozdział 2
Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w Polsce i na Dolnym Śląsku

            2.1 Podstawowe pojęcie związane z sektorem MSP w Polsce ...........20
            2.2 Znaczenie przedsiębiorstw z sektora MSP w rozwoju gospodarczym kraju ...........24
            2.3 Podstawowe pojęcia związane z sektorem MSP na Dolnym Śląsku ...........26
            2.4 Ogólna charakterystyka oraz stan branży informatycznej w sektorze MSP w Polsce i na Dolnym Śląsku........... 28

Rozdział 3
Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w rozwoju sektora MSP

            3.1 RPO dla województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013........... 33
            3.2 RPO dla województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020 ...........36

Rozdział 4
Wykorzystanie wybranych funduszy z RPO na Dolnym Śląsku

            4.1 Rola funduszy unijnych w stymulowaniu rozwoju ...........43
            4.2 Najważniejsze problemy zgłaszane przez beneficjentów w ramach konkursów RPO WD 2014-2020........... 47

Zakończenie ...........52
Bibliografia........... 55
Spis tabel i rysunków...........56
Streszczenie........... 58

Opis zawartości pracy:


            Autor pracy zdobywał wiedzę na temat funduszy wspólnotowych początkowo poprzez udział, jako członek zespołu wdrożeniowego, w projektach finansowanych ze środków europejskich, a następnie prowadząc projekt badawczo-rozwojowy w firmie informatycznej z sektora MŚP również finansowanego ze środków wspólnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Doświadczenia praktyczne z tego zakresu pozwoliły na zaprezentowanie w pracy własnych wniosków dotyczących tematu pracy, praktyczną weryfikację założeń programowych oraz zidentyfikowanie przyczyn pojawiających się problemów.
      Celem pracy
jest przedstawienie działań oraz celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, umiejscowienie go w kontekście podziału Europejskich Funduszy Strukturalnych i zaprezentowanie jego wpływu na sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. By zrozumieć ograniczenia pojawiające się w omawianym programie konieczne jest przedstawienie budowy oraz zasad funkcjonowania budżetu wspólnotowego, a także polityk, które wyznaczają jego ramy. Niezbędnym jest również zrozumienie panujących zasad i charakterystyki branży oraz sektora, na przykładzie którego zaprezentowany zostanie mechanizm funkcjonowania środków pomocowych. Praca przedstawi również przyczyny, dla których pomoc strukturalna, zwłaszcza w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw jest tak istotna z punktu widzenia gospodarki. Autor prezentuje również swoje spostrzeżenia na temat możliwych przyczyn problemów pojawiających się podczas próby osiągania niektórych celów Regionalnego Programu Operacyjnego. Praca składa się z czterech głównych rozdziałów.
      Pierwszy z nich poświęcony jest omówieniu ogólnej budowy i struktury budżetu wspólnotowego, zasad jego działania, polityk wyznaczających kierunek wydatkowania środków i ich podział na poszczególne państwa członkowskie.
      W rozdziale drugim omówiona zostanie charakterystyka zarówno sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na Dolnym Śląsku, jak i branży informatycznej. Prezentacja struktury poszczególnych edycji Regionalnego Programu Operacyjnego, ich działań, celów, kierunków wsparcia, a także ich roli w stymulowaniu rozwoju gospodarczego w regionie będą tematem rozdziału trzeciego.
      W ostatniej części omówione zostaną rezultaty dotychczasowych działań samorządu w zakresie programu oraz przyczyny występujących problemów. W zakończeniu podsumowane zostaną najważniejsze wnioski z pracy. Mimo, iż literatura dotycząca tematyki środków europejskich oraz funduszy strukturalnych jest bardzo bogata, w znacznej większości są to publikacje sprzed 5-8 lat. O ile istota i struktura funduszy na poziomie makroekonomicznym nie ulega tak dynamicznej zmianie, o tyle informacje na poziomie poszczególnych programów operacyjnych już tak. Z tego powodu literaturę przedmiotu stanowią w znacznej mierze dokumenty programowe oraz raporty instytucji pośredniczących z wykonania programów. Niektóre wykorzystywane materiały mogą się zdawać nieaktualne na dzień pisania pracy. Są one jednakże uaktualnione o najnowsze dostępne dane z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostatu. Istotnym źródłem informacji są również dane źródłowe tych instytucji. Autor pracy przy jej tworzeniu stosował metodę badawczą polegającą na wykorzystywaniu analizy dostępnych materiałów i publikacji, a także dedukcji opierającej się na bazie własnego doświadczenia zawodowego.
      


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.