Mamy 15074

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10474
Temat pracy:  

Wpływ Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego na rozwój firm z sektora MŚP w regionie na przykładzie branży informatycznej

Liczba stron:   58

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........3

Rozdział 1
Wprowadzenie do funduszy europejskich

            1.1 Budżet Unii Europejskiej ...........7
            1.2 Struktura Funduszy Unijnych........... 9
            1.3 Zasady działania funduszy strukturalnych........... 12
            1.4 Polityki horyzontalne ...........14
            1.5 Podział funduszy pomiędzy kraje członkowskie w latach 2014 - 2020 ...........15
            1.6 Struktura wydatkowania dotacji unijnych w Polsce w perspektywie 2014-20........... 17

Rozdział 2
Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w Polsce i na Dolnym Śląsku

            2.1 Podstawowe pojęcie związane z sektorem MSP w Polsce ...........20
            2.2 Znaczenie przedsiębiorstw z sektora MSP w rozwoju gospodarczym kraju ...........24
            2.3 Podstawowe pojęcia związane z sektorem MSP na Dolnym Śląsku ...........26
            2.4 Ogólna charakterystyka oraz stan branży informatycznej w sektorze MSP w Polsce i na Dolnym Śląsku........... 28

Rozdział 3
Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w rozwoju sektora MSP

            3.1 RPO dla województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013........... 33
            3.2 RPO dla województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020 ...........36

Rozdział 4
Wykorzystanie wybranych funduszy z RPO na Dolnym Śląsku

            4.1 Rola funduszy unijnych w stymulowaniu rozwoju ...........43
            4.2 Najważniejsze problemy zgłaszane przez beneficjentów w ramach konkursów RPO WD 2014-2020........... 47

Zakończenie ...........52
Bibliografia........... 55
Spis tabel i rysunków...........56
Streszczenie........... 58

Opis zawartości pracy:


            Autor pracy zdobywał wiedzę na temat funduszy wspólnotowych początkowo poprzez udział, jako członek zespołu wdrożeniowego, w projektach finansowanych ze środków europejskich, a następnie prowadząc projekt badawczo-rozwojowy w firmie informatycznej z sektora MŚP również finansowanego ze środków wspólnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Doświadczenia praktyczne z tego zakresu pozwoliły na zaprezentowanie w pracy własnych wniosków dotyczących tematu pracy, praktyczną weryfikację założeń programowych oraz zidentyfikowanie przyczyn pojawiających się problemów.
      Celem pracy
jest przedstawienie działań oraz celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, umiejscowienie go w kontekście podziału Europejskich Funduszy Strukturalnych i zaprezentowanie jego wpływu na sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. By zrozumieć ograniczenia pojawiające się w omawianym programie konieczne jest przedstawienie budowy oraz zasad funkcjonowania budżetu wspólnotowego, a także polityk, które wyznaczają jego ramy. Niezbędnym jest również zrozumienie panujących zasad i charakterystyki branży oraz sektora, na przykładzie którego zaprezentowany zostanie mechanizm funkcjonowania środków pomocowych. Praca przedstawi również przyczyny, dla których pomoc strukturalna, zwłaszcza w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw jest tak istotna z punktu widzenia gospodarki. Autor prezentuje również swoje spostrzeżenia na temat możliwych przyczyn problemów pojawiających się podczas próby osiągania niektórych celów Regionalnego Programu Operacyjnego. Praca składa się z czterech głównych rozdziałów.
      Pierwszy z nich poświęcony jest omówieniu ogólnej budowy i struktury budżetu wspólnotowego, zasad jego działania, polityk wyznaczających kierunek wydatkowania środków i ich podział na poszczególne państwa członkowskie.
      W rozdziale drugim omówiona zostanie charakterystyka zarówno sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na Dolnym Śląsku, jak i branży informatycznej. Prezentacja struktury poszczególnych edycji Regionalnego Programu Operacyjnego, ich działań, celów, kierunków wsparcia, a także ich roli w stymulowaniu rozwoju gospodarczego w regionie będą tematem rozdziału trzeciego.
      W ostatniej części omówione zostaną rezultaty dotychczasowych działań samorządu w zakresie programu oraz przyczyny występujących problemów. W zakończeniu podsumowane zostaną najważniejsze wnioski z pracy. Mimo, iż literatura dotycząca tematyki środków europejskich oraz funduszy strukturalnych jest bardzo bogata, w znacznej większości są to publikacje sprzed 5-8 lat. O ile istota i struktura funduszy na poziomie makroekonomicznym nie ulega tak dynamicznej zmianie, o tyle informacje na poziomie poszczególnych programów operacyjnych już tak. Z tego powodu literaturę przedmiotu stanowią w znacznej mierze dokumenty programowe oraz raporty instytucji pośredniczących z wykonania programów. Niektóre wykorzystywane materiały mogą się zdawać nieaktualne na dzień pisania pracy. Są one jednakże uaktualnione o najnowsze dostępne dane z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostatu. Istotnym źródłem informacji są również dane źródłowe tych instytucji. Autor pracy przy jej tworzeniu stosował metodę badawczą polegającą na wykorzystywaniu analizy dostępnych materiałów i publikacji, a także dedukcji opierającej się na bazie własnego doświadczenia zawodowego.
      


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.