Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10467
Temat pracy:  

Zamówienia publiczne w Polsce na przykładzie projektu solarnego w gminie XYZ

Liczba stron:   61

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Istota i zasady systemu zamówień publicznych
      1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych
      1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych
      1.3. Środki publiczne i dofinansowania
      1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych i uczciwej konkurencji

Rozdział 2
Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych
      2.1. Przetarg ograniczony i nieograniczony
      2.2. Zamówienia z wolnej ręki – zamówienia uzupełniające i dodatkowe
      2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty
      2.3. Zawarcie umowy

Rozdział 3
Gmina w strukturze administracji publicznej
      3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
      3.2. Zadanie gminy – własne i zlecone
      3.3. Struktura i organizacja gminy XYZ
      3.4. Źródła dochodów gminy XYZ

Rozdział 4
Analiza przebiegu postępowania przetargowego na przykładzie projektu solarnego
      4.1. Metody badań
      4.2. Koszty oraz korzyści realizacji projektu
      4.3. Postępowanie przetargowe i wybór głównego wykonawcy

Zakończenie
Bibliografia
Akty prawne
Źródła internetowe
Wykaz tabel
Wykaz rysunków

Opis zawartości pracy:

      W pierwszym rozdziale
opisane zostaną podstawowe zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi. Ponadto przedstawiono w nim opisową definicje systemu zamówień publicznych. Zaprezentowano zakres podmiotowy i przedmiotowy, który zobowiązuje do stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Zostanie również w tym rozdziale przybliżona kwestia zasad udzielania zlecenia, gdzie największą uwagę skupiłam na zasadzie uczciwej konkurencji. Jest ona istotna na każdym etapie prowadzenia procedury przetargowej i z doświadczenia wiadomo, że jest najczęściej naruszaną zasadą.
      W drugim rozdziale scharakteryzowane zostaną najczęściej stosowane w Polsce tryby przetargowe czyli przetarg nieograniczony i zamówienia z wolnej ręki oraz coraz rzadziej stosowany tryb przetargu ograniczonego. Omówię w tym rozdziale również kwestie oceny złożonych ofert oraz drogę wyboru tej najkorzystniejszej.
      W trzecim rozdziale przedstawiono gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, czyli samodzielnego podmiotu dysponującego środkami finansowymi. Przedstawię również poszczególne organy gminy oraz zadania jakie są im powierzone. Scharakteryzuje gminę miejsko – wiejską XYZ zaprezentuje najważniejsze źródła jej dochodów oraz wykonanie budżetu.
      Czwarty rozdziałstanowi studium przypadku przebiegu procedury postępowania przetargowego w gminie XYZ na przykładzie projektu solarnego. Przedstawiona zostanie metodyka badań , która pozwoliła na uzyskanie informacji dotyczących omawianego zagadnienia. Pokrótce opisze również założenia projektu instalacji systemów energii odnawialnej, korzyści oraz koszty jego realizacji.
          


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.