Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10467
Temat pracy:  

Zamówienia publiczne w Polsce na przykładzie projektu solarnego w gminie XYZ

Liczba stron:   61

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Istota i zasady systemu zamówień publicznych
      1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych
      1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych
      1.3. Środki publiczne i dofinansowania
      1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych i uczciwej konkurencji

Rozdział 2
Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych
      2.1. Przetarg ograniczony i nieograniczony
      2.2. Zamówienia z wolnej ręki – zamówienia uzupełniające i dodatkowe
      2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty
      2.3. Zawarcie umowy

Rozdział 3
Gmina w strukturze administracji publicznej
      3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
      3.2. Zadanie gminy – własne i zlecone
      3.3. Struktura i organizacja gminy XYZ
      3.4. Źródła dochodów gminy XYZ

Rozdział 4
Analiza przebiegu postępowania przetargowego na przykładzie projektu solarnego
      4.1. Metody badań
      4.2. Koszty oraz korzyści realizacji projektu
      4.3. Postępowanie przetargowe i wybór głównego wykonawcy

Zakończenie
Bibliografia
Akty prawne
Źródła internetowe
Wykaz tabel
Wykaz rysunków

Opis zawartości pracy:

      W pierwszym rozdziale
opisane zostaną podstawowe zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi. Ponadto przedstawiono w nim opisową definicje systemu zamówień publicznych. Zaprezentowano zakres podmiotowy i przedmiotowy, który zobowiązuje do stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Zostanie również w tym rozdziale przybliżona kwestia zasad udzielania zlecenia, gdzie największą uwagę skupiłam na zasadzie uczciwej konkurencji. Jest ona istotna na każdym etapie prowadzenia procedury przetargowej i z doświadczenia wiadomo, że jest najczęściej naruszaną zasadą.
      W drugim rozdziale scharakteryzowane zostaną najczęściej stosowane w Polsce tryby przetargowe czyli przetarg nieograniczony i zamówienia z wolnej ręki oraz coraz rzadziej stosowany tryb przetargu ograniczonego. Omówię w tym rozdziale również kwestie oceny złożonych ofert oraz drogę wyboru tej najkorzystniejszej.
      W trzecim rozdziale przedstawiono gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, czyli samodzielnego podmiotu dysponującego środkami finansowymi. Przedstawię również poszczególne organy gminy oraz zadania jakie są im powierzone. Scharakteryzuje gminę miejsko – wiejską XYZ zaprezentuje najważniejsze źródła jej dochodów oraz wykonanie budżetu.
      Czwarty rozdziałstanowi studium przypadku przebiegu procedury postępowania przetargowego w gminie XYZ na przykładzie projektu solarnego. Przedstawiona zostanie metodyka badań , która pozwoliła na uzyskanie informacji dotyczących omawianego zagadnienia. Pokrótce opisze również założenia projektu instalacji systemów energii odnawialnej, korzyści oraz koszty jego realizacji.
          


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.