Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10465
Temat pracy:  

Rola strategii personalnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi w CEMEX Sp. z o.o.

Liczba stron:   75

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
      1.1. Istota Zarządzania Zasobami Ludzkimi
         1.1.1. Zarządzanie ludźmi na przełomie wieków
         1.1.2. Definicja ZZL
      1.2. Cele, zadania i funkcje ZZL
      1.3. Wybrane modele ZZL
      1.4 Instrumenty ZZL

Rozdział II
Strategia Personalna
      2.1. Istota strategii personalnej
      2.2. Rodzaje strategii personalnych
      2.3. Miejsce strategii personalnej w misji i wizji przedsiębiorstwa
      2.4. Budowanie strategii personalnej

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań
      3.1.Cel i przedmiot badań
      3.2. Hipoteza badania
      3.3. Metody badań
      3.4. Teren badań

Rozdział IV
Charakterystyka przedsiębiorstwa
      4.1. Przedstawienie firmy CEMEX
      4.2. Krótka historia CEMEX-u
      4.3. Strategia personalna w CEMEXie
         4.3.1. Zarządzanie wynikami i talentami w CEMEXie
         4.3.2. Rekrutacja i selekcja w CEMEXie
         4.3.3. Szkolenia w CEMEXie
         4.3.4. System oceniania w CEMEXie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Opis zawartości pracy:

   Praca ma charakter teoretyczno–badawczy, składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze są to rozdziały czysto teoretyczne, a następne dwa to metodologia badań własnych oraz analiza zebranych informacji.
   Pierwszy rozdział dotyczy teorii zarządzania zasobami ludzkimi. W tym rozdziale umieściłam istotę zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zarządzanie ludźmi na przełomie wieków oraz różne podejścia do wyjaśnienia pojęcia zarządzania zasobami ludzkimi. Następnie zostają objaśnione funkcje, cele i zadania ZZL, co pozwala zrozumieć jak bardzo złożony jest problem ZZL. W kolejnych podrozdziałach są omówione przykładowe paradygmaty zarządzania oraz instrumenty i narzędzia ułatwiające skuteczność zarządzania zasobami ludzkimi.
   Drugi rozdział, również teoretyczny tyczy się strategii personalnej, jej istoty, rodzajów i modeli wykorzystywanych przez organizacje. Następnie staram się określić miejsce strategii personalnej w wizji i misji przedsiębiorstwa. Ostatnie zagadnienie tego rozdziału to budowa strategii personalnej, gdzie zostaje przedstawione krok po kroku jak od czego zacząć, co wziąć pod uwagę starając się stworzyć strategię personalną od podstaw.
   W trzecim rozdziale zatytułowanym „Założenia metodologiczne badań” opisane zostały cel i przedmiot badań co pomogło w utworzeniu hipotez badawczych. Opisane są metody badań, czyli techniki i narzędzia pomagające w procesie badawczym oraz teren badań, który jest wstępem do charakterystyki badanego przedsiębiorstwa w następnym rozdziale.
   W czwartym rozdziale zawarta jest krótka historia badanej organizacji oraz szczegółowe procesy badanych elementów strategii personalnej takich jak: proces rekrutacji i selekcji, szkolenia czy ocena pracownicza. Następnie są one dokładnie analizowane i zostają wyciągnięte z badań wnioski, które są opisane w zakończeniu. Pracę zatytułowaną: „ Rola strategii personalnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi w CEMEX Sp. z o.o.” kończy podsumowanie wyników badań oraz bibliografia, gdzie wskazane jest z jakich korzystałam źródeł. Były to różnego rodzaju prace naukowe: książki, artykuły w czasopismach oraz źródła internetowe.

   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.