Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10463
Temat pracy:  

Systemy informatyczne w zarządzaniu operacyjnym na przykładzie hipermarketu Real,-

Liczba stron:   136

Spis treści / plan pracy:
Wstęp........... 4

Rozdział I
Zarządzanie operacyjne i jego zastosowanie w handlu

      1.1 Istota zarządzania operacyjnego........... 6
      1.2 Elementy zarządzania operacyjnego w sprzedaży detalicznej........... 12
      1.3 Systemy zarządzania gospodarką magazynową........... 37

Rozdział II
Zastosowanie komputerowych systemów informacyjnych w hipermarketach

      2.1 Pojęcie komputerowych systemów informacyjnych........... 44
      2.2 Rodzaje komputerowych systemów informacyjnych stosowanych w hipermarketach........... 51
      2.3 Bazy danych podstawą systemów informatycznych........... 57

Rozdział III
Komputerowe systemy informacyjne wykorzystywane w hipermarkecie Real,-

      3.1 Obszary zastosowań systemów informatycznych w przedsiębiorstwie handlu detalicznego Real,-........... 65
      3.2 System GMS i jego zastosowanie w rejestrowaniu przepływów towarowych........... 70
      3.3 System Position i jego zastosowanie w operacjach ciągu kasowego........... 80
      3.4 System TETA i jego zastosowanie w dziale personalnym........... 88
      3.5 Systemy informatyczne stosowane do komunikacji i informacji wewnętrznej........... 99

Rozdział IV
Ocena Komputerowych systemów informacyjnych w Hipermarkecie Real,-

      4.1 Efektywność komputerowych systemy informacyjnych w hipermarkecie........... 106
      4.2 Ocena bezpieczeństwa przesyłania danych........... 112
      4.3 Najnowsze kierunki rozwoju komputerowych technik informacyjnych, które można zastosować w hipermarkecie Real,-........... 118

Zakończenie........... 129
Spis rysunków........... 131
Spis zdjęć........... 133
Literatura........... 134

Opis zawartości pracy:   Pierwsza część pracy przedstawia ogólne zagadnienia związane z zarządzaniem operacyjnym. Zawarta w nim jest głównie problematyka dotycząca funkcjonowania marketów, procesów, jakie w nich zachodzą, oceny jakości świadczonych usług, podejmowaniu decyzji na podstawie ustalonych celów, prognozowaniu, planowaniu, gospodarce magazynowej i wielu innych problemów związanych z zarządzaniem operacyjnym w handlu. Jakość procesu zarządzania w dużym stopniu zależy od jakości systemów informacyjnych. W obecnych czasach najlepszym pośrednikiem w wymianie informacji jest komputer.
   Dlatego też rozdział drugi przybliża najbardziej rozpowszechnione komputerowe systemy informacyjne w handlu. Przedstawia on ich istotę oraz ogólną zasadę funkcjonowania. W tej części pracy zostały przedstawione między innymi takie systemy jak: system wyszukiwania informacji, planowania zasobów gospodarczych, systemy transakcyjne, rynku elektronicznego, monitoringu, poczty elektronicznej, Systemie Elektronicznej Wymiany Danych EDI, system sterowania zasobami materiałowymi przedsiębiorstwa MRP, system DRP (Distribution Requirements Planing). Postanowiłem również poświęcić osobny podrozdział problematyce baz danych, ponieważ stanowią one podstawę każdego z systemów informatycznych omawianych w pracy.
   W rozdziale trzecim omówione zostały systemy informatyczne hipermarketu Real,- które, nie różnią się znacznie od ogólnie używanych standardów. W tej części pracy zamieściłem szczegółowy opis podstawowych systemów komputerowych marketu, do których możemy zaliczyć: system GMS (stosowany w rejestrowaniu przepływów towarowych), system Position (stosowany w operacjach ciągu kasowego), system TETA (stosowany w dziale personalnym) oraz systemy komunikacji i informacji wewnętrznej Outlook i Intranet. Real,- z dużym powodzeniem stosuje na co dzień powyższe systemy, nie poprzestaje on jednak na obecnych standardach starając się cały czas opracowywać i wprowadzać różnego rodzaju nowości technologiczne. Niektóre z takich udogodnień zostały przedstawione w czwartym rozdziale. Omówiony tam został sposób testowania i wprowadzania do użytku najnowszych handlowych rozwiązań technologicznych. W rozdziale tym znajduje się także: ocena obecnych systemów pod względem ich funkcjonalności i bezpieczeństwa przesyłania informacji. Możemy w nim dowiedzieć się również o powodzeniu nowych technologii wprowadzanych w Niemczech na podstawie przeprowadzonych tam sondaży.

   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.