Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10454
Temat pracy:  

Państwowa Straż Pożarana w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce

Liczba stron:   72

Spis treści / plan pracy:

       Wstęp........... 5

Rozdział I
Zarządzanie kryzysowe w Polsce........... 8
            1.1. Pojęcia związane z zarządzaniem kryzysowym- ujęcie teoretyczne ...........8
            1.2. Idea systemu zarządzania kryzysowego w Polsce ...........12
            1.3. Zarządzanie kryzysowe w prawie polskim ...........14
                  1.3.1. Konstytucja RP ...........15
                  1.3.2. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. wraz z nowelizacją z dnia 17 lipca 2009 r............ 17
                  1.3.3. Akty prawne uzupełniające i precyzujące system zarządzania kryzysowego w Polsce ...........21

Rozdział II
Struktury organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej
            2.1. Podstawy prawne funkcjonowania PSP ...........25
            2.2. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku ...........26
            2.3. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku ...........30
            2.4. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy sposobem na zwiększenie skuteczności działań ratowniczych........... 32
            2.5. System szkolnictwa Państwowej Straży Pożarnej jako istotny element rozwoju zarządzania kryzysowego w Polsce........... 41
            2.6. Ochotnicza Straż Pożarna przykładem wpływu organizacji pozarządowych na system zarządzania kryzysowego........... 43

Rozdział III
Rola i zadania PSP w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce
            3.1. Podstawowe zadania PSP w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej........... 48
            3.2. Zadania PSP w trakcie wybranych katastrof i sytuacji kryzysowych ...........52
                  3.2.1. Katastrofy budowlane........... 52
                  3.2.2. Katastrofy kolejowe ...........62

Zakończenie ...........68
Bibliografia ...........70

Opis zawartości pracy:


      Niniejsza praca składa się z 3 rozdziałów.
      W pierwszym rozdziale pracy, zatytułowanym „Zarządzanie kryzysowe w Polsce” zawarto szeroki opis działalności organów państwowych i służb w zakresie zarządzania kryzysowego, które wynikają z ich konstytucyjnego obowiązku. Rozdział ten pozwoli zapoznać się podstawowymi pojęcia związanymi z tą tematyką, a także ogólną charakterystyką systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Przedstawiono w nim również szereg ustaw, które określają cele i misje państwa w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Najwięcej miejsca zostało poświęcone stosunkowo nowym aktom prawnym, które były reakcją władz w kraju, na katastrofalne w skutkach powodzie z końca lat dziewięćdziesiątych XX w. Proces radykalnych zmian w polskim systemie prawnym rozpoczął się od wejścia w życie pakietu ustaw z 2002 r. Kolejnym krokiem w kierunku poprawy i ujednolicenia przepisów była ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 2007 r. oraz ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 2009 r. Omówione akty prawne usprawniły i uporządkowały przepisy na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej w kraju, jednak proces ten jest w ciągłej fazie realizacji.
      Rozdział drugi nosi tytuł „Struktury organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej”. Po przeczytaniu pierwszego rozdziału i zrozumieniu istoty systemu zarządzania kryzysowego w Polsce oraz umiejscowienia w tej strukturze jednostek PSP kolejny rozdział pozwoli na poznanie aktów prawnych, które dały początek tej formacji oraz nakreśliły ramy jej funkcjonowania. Wyjaśniono w nim istotę utworzenia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który stał się podstawowym narzędziem do walki z wszelkimi sytuacjami kryzysowymi oraz znacząco przyczynił się do poprawy skuteczności prowadzonych działań. Poruszony został, także temat systemu szkolnictwa Państwowej Straży Pożarnej, który umożliwia nieustanny rozwój zarządzania kryzysowego w kraju. Oprócz tego czytelnik pozna jaką rolę w systemie zarządzania kryzysowego odgrywają organizacje pozarządowe, a szczególnie Ochotnicze Straże Pożarne, które często sprawnie zastępują formacje zawodowa podczas działań ratowniczych.
      Ostatnia część pracy skupia się na konkretnych zadaniach jednostek PSP podczas różnych katastrof. Opisano w nim czynności dotyczące planowania oraz prowadzenia działań ratowniczych w czasie wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób i mienia. Szczególną uwagę poświęcono katastrofom budowlanym i kolejowym. Rozważania te poparte zostały dwoma przykładami, które w ostatnich latach wystąpiły na terenie Polski, mowa tu o zawaleniu się hali w Chorzowie oraz zderzeniu pociągów pod Szczekocinami. Dzięki temu rozdziałowi możliwe jest poznanie jak w praktyce wyglądają czynności, dotyczące działań ratowniczych, realizowane przez strażaków na miejscu zdarzenia. Całość pracy ma za zadanie przybliżenie roli Państwowej Straży Pożarnej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce oraz uświadomieniu, że PSP w dzisiejszych czasach to nie tylko narzędzie do walki z pożarami, a w pełni wyszkolona i wyposażona jednostka zdolna do prowadzenia i przewodzenia działaniom ratowniczym na terenie całego kraju i w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji. Podczas pisania pracy autor skorzystał z wielu pozycji książkowych, czasopism fachowych, a także stron internetowych. Szczególnie pomocne okazały się dwie książki napisane pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Koniecznego, zatytułowane „Ratownictwo w Polsce. Lata 1990-2010” i „Administracja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wielkopolsce. Służby, inspekcje i straże”, w których bardzo szczegółowo opisał historię i struktury PSP oraz istotę Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.