Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10454
Temat pracy:  

Państwowa Straż Pożarana w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce

Liczba stron:   72

Spis treści / plan pracy:

       Wstęp........... 5

Rozdział I
Zarządzanie kryzysowe w Polsce........... 8
            1.1. Pojęcia związane z zarządzaniem kryzysowym- ujęcie teoretyczne ...........8
            1.2. Idea systemu zarządzania kryzysowego w Polsce ...........12
            1.3. Zarządzanie kryzysowe w prawie polskim ...........14
                  1.3.1. Konstytucja RP ...........15
                  1.3.2. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. wraz z nowelizacją z dnia 17 lipca 2009 r............ 17
                  1.3.3. Akty prawne uzupełniające i precyzujące system zarządzania kryzysowego w Polsce ...........21

Rozdział II
Struktury organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej
            2.1. Podstawy prawne funkcjonowania PSP ...........25
            2.2. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku ...........26
            2.3. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku ...........30
            2.4. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy sposobem na zwiększenie skuteczności działań ratowniczych........... 32
            2.5. System szkolnictwa Państwowej Straży Pożarnej jako istotny element rozwoju zarządzania kryzysowego w Polsce........... 41
            2.6. Ochotnicza Straż Pożarna przykładem wpływu organizacji pozarządowych na system zarządzania kryzysowego........... 43

Rozdział III
Rola i zadania PSP w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce
            3.1. Podstawowe zadania PSP w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej........... 48
            3.2. Zadania PSP w trakcie wybranych katastrof i sytuacji kryzysowych ...........52
                  3.2.1. Katastrofy budowlane........... 52
                  3.2.2. Katastrofy kolejowe ...........62

Zakończenie ...........68
Bibliografia ...........70

Opis zawartości pracy:


      Niniejsza praca składa się z 3 rozdziałów.
      W pierwszym rozdziale pracy, zatytułowanym „Zarządzanie kryzysowe w Polsce” zawarto szeroki opis działalności organów państwowych i służb w zakresie zarządzania kryzysowego, które wynikają z ich konstytucyjnego obowiązku. Rozdział ten pozwoli zapoznać się podstawowymi pojęcia związanymi z tą tematyką, a także ogólną charakterystyką systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Przedstawiono w nim również szereg ustaw, które określają cele i misje państwa w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Najwięcej miejsca zostało poświęcone stosunkowo nowym aktom prawnym, które były reakcją władz w kraju, na katastrofalne w skutkach powodzie z końca lat dziewięćdziesiątych XX w. Proces radykalnych zmian w polskim systemie prawnym rozpoczął się od wejścia w życie pakietu ustaw z 2002 r. Kolejnym krokiem w kierunku poprawy i ujednolicenia przepisów była ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 2007 r. oraz ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 2009 r. Omówione akty prawne usprawniły i uporządkowały przepisy na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej w kraju, jednak proces ten jest w ciągłej fazie realizacji.
      Rozdział drugi nosi tytuł „Struktury organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej”. Po przeczytaniu pierwszego rozdziału i zrozumieniu istoty systemu zarządzania kryzysowego w Polsce oraz umiejscowienia w tej strukturze jednostek PSP kolejny rozdział pozwoli na poznanie aktów prawnych, które dały początek tej formacji oraz nakreśliły ramy jej funkcjonowania. Wyjaśniono w nim istotę utworzenia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który stał się podstawowym narzędziem do walki z wszelkimi sytuacjami kryzysowymi oraz znacząco przyczynił się do poprawy skuteczności prowadzonych działań. Poruszony został, także temat systemu szkolnictwa Państwowej Straży Pożarnej, który umożliwia nieustanny rozwój zarządzania kryzysowego w kraju. Oprócz tego czytelnik pozna jaką rolę w systemie zarządzania kryzysowego odgrywają organizacje pozarządowe, a szczególnie Ochotnicze Straże Pożarne, które często sprawnie zastępują formacje zawodowa podczas działań ratowniczych.
      Ostatnia część pracy skupia się na konkretnych zadaniach jednostek PSP podczas różnych katastrof. Opisano w nim czynności dotyczące planowania oraz prowadzenia działań ratowniczych w czasie wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób i mienia. Szczególną uwagę poświęcono katastrofom budowlanym i kolejowym. Rozważania te poparte zostały dwoma przykładami, które w ostatnich latach wystąpiły na terenie Polski, mowa tu o zawaleniu się hali w Chorzowie oraz zderzeniu pociągów pod Szczekocinami. Dzięki temu rozdziałowi możliwe jest poznanie jak w praktyce wyglądają czynności, dotyczące działań ratowniczych, realizowane przez strażaków na miejscu zdarzenia. Całość pracy ma za zadanie przybliżenie roli Państwowej Straży Pożarnej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce oraz uświadomieniu, że PSP w dzisiejszych czasach to nie tylko narzędzie do walki z pożarami, a w pełni wyszkolona i wyposażona jednostka zdolna do prowadzenia i przewodzenia działaniom ratowniczym na terenie całego kraju i w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji. Podczas pisania pracy autor skorzystał z wielu pozycji książkowych, czasopism fachowych, a także stron internetowych. Szczególnie pomocne okazały się dwie książki napisane pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Koniecznego, zatytułowane „Ratownictwo w Polsce. Lata 1990-2010” i „Administracja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wielkopolsce. Służby, inspekcje i straże”, w których bardzo szczegółowo opisał historię i struktury PSP oraz istotę Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.