Mamy 15074

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10452
Temat pracy:  

Badania postaw prozdrowotnych ludzi młodych w kontekście odżywiania się i stylu życia.

Liczba stron:   58

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............4

Rozdział I
Charakterystyka dodatków do żywności
      1.1. Rola i znaczenie dodatków do żywności ............6
      1.2. Dodatki dopuszczone do stosowania w żywności a ich bezpieczeństwo zdrowotne............9
      1.3. Charakterystyka wybranych niebezpiecznych dodatków do żywności ............14
      1.4. Prozdrowotne komponenty dodatków do żywności ............16

Rozdział II
Żywność i jej znaczenie
      2.1. Zdrowie, terminologia, uwarunkowania genetyczne oraz wpływ czynników środowiskowych i związanych ze stylem życia na jego jakość ............19
      2.2. Zależność między żywnością, żywieniem i zdrowiem
      2.3. Zasady zdrowego odżywiania............ 24
      2.4. Podstawowe składniki pożywienia............ 27

Rozdział III
Najważniejsze obszary kontroli odżywiania się
      3.1. Kontrola zapotrzebowania energetycznego............ 29
      3.2. Kontrola masy ciała ............30
      3.3. Kontrola składu pożywienia - piramida zdrowego żywienia ............31

Rozdział IV
Metodologia badań własnych
      4.1. Opis badanej populacji............ 33
      4.2. Analiza wyników badań własnych............ 35

Wnioski końcowe............ 48
Bibliografia............50
Spis tabel ............53
Spis rysunków ............54
Spis wykresów............ 54
Załączniki ............55

Opis zawartości pracy:

      Niniejsza praca składa się z IV rozdziałów. Celem pracy
było scharakteryzowanie zagadnień dotyczących najnowszych trendów konsumpcji tzw. „zdrowej żywności” oraz sprecyzowanie najistotniejszych parametrów zdrowego odżywiania się i stylu życia w oparciu o opinie konsumenckie.
      Rozdział I przedstawia rolę, jaką pełnią dodatki spożywcze, ich funkcje oraz uregulowania prawne dopuszczające ich stosowanie w żywności. Charakteryzuje także wybrane prozdrowotne składniki dodatków do żywności, którymi są na przykład flawonoidy, kumaryny i saponiny.
      Rozdział II wyjaśnia pojęcie zdrowia oraz jego uwarunkowania genetyczne, środowiskowe oraz te związane ze stylem życia, a także opisuje relacje między żywnością, żywieniem i zdrowiem. W rozdziale tym scharakteryzowano podstawowe składniki pożywienia oraz determinanty zdrowego odżywiania się.
      Rozdział III przedstawia zasadnicze obszary kontroli racjonalnego odżywiania się. Rozdział charakteryzuje kontrole zapotrzebowania energetycznego, masy ciała oraz składu pożywienia w oparciu o piramidę zdrowego żywienia.
      Ostatni, IV rozdział przedstawia metodologię i wyniki badań własnych uzyskane na podstawie badań ankietowych. W rozdziale tym scharakteryzowałam dynamicznie rozwijające się w ostatnim czasie nowe trendy dotyczące konsumpcji tzw. „zdrowej żywności” oraz stan wiedzy ludzi młodych w obszarze zdrowego odżywiania się. Ostatnie rozdziały pracy zawierają podsumowanie, wnioski i bibliografie z zakresu tematyki badawczej. Informacje zawarte w poszczególnych rozdziałach pracy zostały za-czerpnięte z książek, czasopism naukowych oraz portali internetowych.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.