Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10448
Temat pracy:  

Specyfika działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych w polskim sektorze bankowym na przykładzie SKOK im.F. Stefczyka

Liczba stron:   39

Spis treści / plan pracy:

Wstęp.

Rozdział I
Rola i cel bankowości spółdzielczej w Polsce
   1. Kasy oszczędnościowo – kredytowe jako forma bankowości spółdzielczej.
   2. Pozycja SKOK im. F. Stefczyka w sektorze finansowym i gospodarczym w Polsce.
   3. Budowa SKOK w 2013 roku.
   4. Podstawy prawne działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych.
      4.1. Ogólne podstawy prawne.
      4.2.Reforma związana z wprowadzeniem nowej ustawy(Dz. U. z 2012r., poz., 855).

Rozdział II
Ryzyko związane z prowadzeniem działalności oszczędnościowo–kredytowych i jego dzieje
   1. Podstawowe rodzaje ryzyka i jego miary.
   2. Narzędzia służące do zarządzania ryzykiem płynności w kasie.
   3. Znaczenie monitorowania dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności kas.
      3.1. Nadzór przez KNF nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi.

Rozdział III
Analiza działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych na przykładzie oddziału w Krakowie.
   1.Działalność kredytowa i inwestycyjna oddziału.
   2.Najbardziej korzystne oferty dla klientów.
   3.Działalność Fundacji Stefczyka.

Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny.

      W części teoretycznej
zostanie przedstawiona rola i cel bankowości spółdzielczej w tym: omówienie formy wyżej wymienionej instytucji, budowa sektora, pozycja finansowa i gospodarcza, podstawy prawne, na których bazują SKOK-i oraz które upoważniają do prowadzenia tejże działalności i ostatecznie ryzyko jakie się z tym wiąże. W części empirycznej będą omówione instrumenty finansowe, oferowane przez oddział w Krakowie, działalność kredytowa i inwestycyjna, a także funkcjonująca od około 3 lat Fundacja Stefczyka z siedzibą w Sopocie. Celem tejże fundacji jest bezinteresowne niesienie pomocy innym, dbanie o świadomość narodową, podtrzymywanie wartości chrześcijańskich. Działalność fundacji jest kontynuowaniem dzieła, które zapoczątkował dr Franciszek Stefczyk. Wspiera ona ludzi niezamożnych, a pracownicy robią wszystko aby zapobiec wykluczeniu biedniejszych obywateli ze środowiska. Główną przyczyną badania przeze mnie kas spółdzielczych jest ich wszechobecność nie tylko na Polskim rynku, ale także za granicą oraz panujące wokół tych instytucji coraz większe zainteresowanie. Słyszy się o nich coraz więcej w mediach, można zobaczyć wiele bilbordów, reklam oferujących coraz to lepsze produkty. Cała ta kompania reklamowa to nic innego jak walka o klienta. Każda z firm chce wzbudzić jak największe zaufanie dlatego szczególnie zwraca się uwagę na dbanie o wizerunek firmy.
      Praca ma na celu przedstawienie działalności gospodarczej, zajmującej się oferowaniem produktów finansowych, która jednocześnie nie jest bankiem. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe są zaklasyfikowane do grupy parabanków, czyli do podmiotów zajmujących się działalnością kredytową oraz oferujących różnorodne produkty finansowe – podobnie jak banki. Głównym czynnikiem, który odróżnia parabanki od zwykłych banków są przepisy prawa. Banki prowadzą działalność finansową na podstawie przepisów o prawo bankowe, natomiast parabanki działają na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Treść zawiera wiele ciekawych informacji, mających na celu przybliżyć czytelnikowi sens tej działalności, czym się kieruje, jaki jest główny cel jej prowadzenia. Finalnie będą przedstawione oferty i analiza konkretnego oddziału. Rozdział pierwszy składa się z czterech punktów. Na początku będzie omówienie formy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, czyli przedstawienie działalności spółdzielczej. Kolejny to pozycja SKOK-u im. F. Stefczyka w gospodarce oraz sytuacja finansowa kasy. Trzeci punkt to budowa sektora SKOK w 2013 roku, gdzie przedstawiona została dynamika rozbudowy sektora SKOK, wzrost gospodarczy oraz dane opublikowane m. in. przez GUS i Eurostat. Rozdział zostanie zakończony omówieniem podstaw prawnych, przybliżeniem ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku,a także reformy z tym związanej. Dzięki tym informacją poznajemy SKOK-i od wewnątrz. Czytelnik zapoznaje się z literą prawa jaką się kierują oraz wymogami prowadzenia tego typu działalności.
      Rozdział drugi to minusy prowadzenia działalności kredytowej, czyli przedstawienie ryzyka jakie się z tym wiąże oraz system nadzoru dla zapewnienia bezpieczeństwa kas spółdzielczych. Każda instytucja finansowa musi zabezpieczyć się na wypadek nie spłaty zobowiązania przez dłużnika, dlatego naliczane są opłaty wstępne, odsetki od pożyczki czy też kredytu.
      Trzeci, a zarazem ostatni rozdział to analiza działalności kas spółdzielczych na konkretnym przykładzie, czyli działalność kredytowa i inwestycyjna oddziału, najkorzystniejsze oferty z punktu widzenia klienta. Ostatecznie przedstawię inną działalność reprezentowaną przez daną firmę. Jest to działalność charytatywna, niosąca pomoc najuboższym. Jak można zauważyć spółdzielcza kasa oszczędnościowokredytowa ma charakter wszechstronny. Posiada znaczną bazę ofert dla ludzi młodych, chcących zaoszczędzić trochę własnych pieniędzy, dla młodzieży, w tym studentów, a także ludzi starszych. Wszystkie kasy inwestują w edukację swoich pracowników, na tym SKOK-i nie oszczędzają. Każdy oddział posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników, którzy zanim przystąpili do pracy musieli odbyć kilkudniowe szkolenie. Dzięki tej inwestycji, my jako potencjalni klienci możemy mieć pewność, że rozmawiamy z fachowcami w swojej dziedzinie, którzy zadbają o dobór najbardziej odpowiedniej dla nas oferty. Aktualnie Stefczyk oferuje szeroki zakres ubezpieczeń; począwszy od ubezpieczeń mieszkaniowych, podróżniczych, komunikacyjnych, zakończywszy na ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW. Jest również propozycja kredytu dla młodych, kredyt mieszkaniowy oraz karty płatnicze -VISA.W ofercie jest masa różnego rodzaju pożyczek: dla młodych, pożyczka prestiż, preferencyjna linia pożyczkowa, pożyczka gotówkowa, pożyczka inwestycyjna – kierowana do przedsiębiorców. Następne w kolejności są lokaty: Lokata Skokowa Plus, Lokata Skokowa, Lokata Udziałowa, Duo-lokata, e-lokata. Stefczyk chcąc zapewnić swoim usługobiorcą najdogodniejsze warunki wprowadził możliwość realizacji przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego.Wszystko realizowane jest w zamyśle zwiększenia komfortu, co wiąże się też z postępem technicznym.    


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.