Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10447
Temat pracy:  

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Liczba stron:   91

Spis treści / plan pracy:

Wstęp.

Rozdział I
Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw
      1.1.Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw
         1.1.1.Definicja według OECD
         1.1.2.Definicja według Komisji Europejskiej
      1.2.Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
         1.2.1.Kapitał własny
            1.2.1.1.Finansowanie z zatrzymanego zysku
            1.2.1.2.Odpisy amortyzacyjne
            1.2.1.3.Dopłaty wspólników
            1.2.1.4.Venture capital
            1.2.1.5.Aniołowie biznesu
            1.2.1.6.Publiczna emisja akcji
         1.2.2.Kapitał obcy
            1.2.2.1.Obligacje
            1.2.2.2.Długoterminowe i krótkoterminowe kredyty bankowe
            1.2.2.3.Faktoring
            1.2.2.4.Franczyzna
            1.2.2.5.Leasing
            1.2.3.Analiza porównawcza kapitału własnego i obcego
      1.3.Formy prawne Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce
         1.3.1.Definicja prawna przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy
         1.3.2.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
         1.3.3.Spółka akcyjna
         1.3.4.Indywidualna działalność gospodarcza
         1.3.5.Spółka cywilna

Rozdział II
Budżet i Fundusze Unii Europejskiej
      2.1. Budżet Unii Europejskiej
         2.1.1. Charakterystyka budżetu Unii Europejskiej
         2.1.2. Źródła finansowania budżetu Unii Europejskiej
         2.1.3. Wydatki budżetu Unii Europejskiej
         2.1.4. Mechanizmy korekty finansowej
         2.1.5. Kontrola wykonania budżetu Unii Europejskiej
         2.2.6. Polityka regionalna i jej cele
         2.1.7. Obszary i rola NUTS
      2.2. Fundusze Unii Europejskiej na lata 14/20
         2.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
         2.2.2. Europejski Fundusz Spójności
         2.2.3. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
         2.2.4. Europejski Fundusz Morski i Rybacki
      2.3. Programy operacyjne mające wpływ na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w okresie lat 14/20
         2.3.1. Program Infrastruktura i środowisko
         2.3.2. Program Inteligentny rozwój
         2.3.3. Program Polska cyfrowa
         2.3.4. Program Polska wschodnia
      2.4. Perspektywa finansową UE dla Polski na lata 2007 - 2013.
      2.5. Perspektywa finansowa UE dla Polski na lata 14/20

Rozdział III
Warunki rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
      3.1. Rola i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
      3.2. Bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw
      3.3. Uwarunkowania makroekonomiczne w Polsce
      3.4. Perspektywa wejścia Polski do strefy euro
      3.5. Finansowe sposoby wspierania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez państwo
      3.6. Perspektywy rozwoju dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w świetle programów partyjnych
      3.7. Analiza programów partii politycznych w kontekście rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:

      Głównym celem pracy,
jest przeprowadzenie analizy dotyczącej obecnych uwarunkowań do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Większość pracy została poświęcona omówieniu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz wpływowi obecnych czynników makroekonomicznych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Praca składa się z trzech rozdziałów merytorycznych, wstępu oraz zakończenia.
      Rozdział pierwszy został poświęcony ogólnej charakterystyce małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz źródłom ich finansowania zarówno klasycznym takim jak kredyty bankowe czy konsumenckie jak i alternatywnym jak chociażby leasing.
      Rozdział drugi porusza tematykę związaną z funkcjonowaniem i strukturą budżetu Unii Europejskiej. Oprócz funkcjonowania i struktury budżetu, omówione zostały fundusze i programy operacyjne na lata 2014-2020 na terenie Polski, które mają największy wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
      Rozdział trzeci zawiera analizę opisową warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Analizie poddane zostały w szczególności bariery rozwoju i wspracie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw. Ważnym elementem była również analiza obecnych uwarunkowań makroekonomicznych oraz poglądów partii politycznych m wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa. Literatura, która jest wykorzystana w pracy składa się w większości z pozycji książkowych związanych z finansami i ekonomią. Oprócz tego wykorzystane zostały artykuły z wydawnictw ekonomicznych, raporty gospodarcze, programy partii politycznych oraz źródła internetowe.


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.