Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10445
Temat pracy:  

Motywowanie jako element zarządzania personelem w organizacji.

Liczba stron:   105

Spis treści / plan pracy:

Wstęp............3

Rozdział I
Istota zarządzania personelem w organizacji
      1.1. Definicja, podstawowe zagadnienia i obszary zarządzania............ 5
      1.2. Specyfika i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi............ 9
      1.3. Różnorodność modeli zarządzania zasobami ludzkimi............ 15
      1.4. Wady i zalety współczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi............ 19

Rozdział II
Teoretyczne aspekty oraz różnorodność wśród koncepcji motywacji
      2.1. Pojęcie i istota motywacji ............24
      2.2. Ewolucja pojęcia motywacji na przykładzie wybranych teorii ............28
      2.3. Miejsce motywacji w zarządzaniu organizacją ............33
      2.4. Materialne formy motywowania pracowników ............37
      2.5. Niematerialne środki motywowania ............40

Rozdział III
Funkcjonowanie systemów motywowania pracowników
      3.1. Działania motywacyjne w ujęciu systemowym i ich zastosowanie ............45
      3.2. Różnorodność systemów motywowania pracowników i ocena ich skuteczności............ 48
      3.3. Uwarunkowania funkcjonowania systemów motywacyjnych w kontekście przytaczanych teorii motywacji............ 53
      3.4. Kierunki ewolucji systemów motywacyjnych............ 58
      3.5. Wyznaczniki konstruowania systemów motywacyjnych we współczesnych przedsiębiorstwach ............62

Rozdział IV
Analiza i ocena sytemu motywowania w lokalnej firmie Borg Automotive
      4.1. Metodologia badań własnych ............66
      4.2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa ............72
      4.3. Prezentacja i analiza wyników badań ............76
      4.4. Podsumowanie badań i wnioski ............87

Zakończenie............ 92
Bibliografia............ 93
Spis tabel ............99
Spis rysunków............ 100
Załącznik ............101

Opis zawartości pracy:

      Niniejsza praca składa
się z czterech rozdziałów poprzedzonych wstępem, trzech teoretycznych i jednego empirycznego, z zakończenia i wniosków z całości pracy, spisu tabel, rysunków oraz bibliografii.
      Pierwszy rozdział przedstawia istotę zarządzania personelem w organizacji, jej podstawowe zagadnienia, a także ukazuje jak różnorodne są modele zarzadzania zasobami ludzkimi oraz przedstawia wady i zalety współczesnych metod zarzadzania kapitałem ludzkim.
      Rozdział drugi poświęcony został na przedstawienie definicji motywacji pracowników. Przedstawiono finansowe zachęty motywacyjne jak i formy ich wypłacania .Następnie przedstawiono istotę i znaczenie pozapłacowych materialnych i niematerialnych środków pobudzania motywacji.
      Trzeci rozdział ukazuje funkcjonowanie systemów motywowania pracowników, przedstawia ich różnorodność oraz ocenę skuteczności, kierunki ewolucji oraz ukazuje jakie są wyznaczniki konstruowania systemów motywacyjnych we współczesnych przedsiębiorstwach.
      Czwarty rozdział – metodologiczny, pokazuje na podstawie przeprowadzonej ankiety jak przebiega funkcjonowanie systemu motywowania pracowników w firmie BORG Automotive, opisuje badaną społeczność oraz daje odpowiedz na to jakie znaczenie mają formy oraz stosowane czynniki motywacyjne W zakończeniu zostały ukazane również odpowiedzi na wyżej postawione hipotezy. Praca została napisana za pomocą fachowej literatury. Wykorzystana została również dokumentacja firmy BORG Automotive zdobyta na potrzeby niniejszej pracy. Praca została wzbogacona poprzez wprowadzanie informacji za pomocą schematów, wzorów, rysunków i tabel.    


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.