Mamy 15074

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10417
Temat pracy:  

Analiza efektywności dwóch technologii wykonania budynku energooszczędnego

Liczba stron:   101

Spis treści / plan pracy:
1. Przedmiot i zakres opracowania

2. Geneza charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych
      2.1. Rozwój wymagań ochrony cieplnej budynków mieszkalnych
      2.2. Wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków w Polsce
      2.3. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku
      2.4. Izolacyjność cieplna
         2.4.1. Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budowlanych
         2.4.2. Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej stolarki budowlanej

3. Określenie kosztów realizacji budynków mieszkalnych
      3.1. Rodzaje kosztorysów
      3.2. Rodzaje kalkulacji kosztorysowej
         3.2.1. Kalkulacja uproszczona
         3.2.2. Kalkulacja szczegółowa

4. Opis techniczny budynku. Budynek referencyjny
      4.1. Budynek energooszczędny
      4.2. Dane ogólne budynku referencyjnego
      4.3. Dane szczegółowe budynku referencyjnego

5. Charakterystyka techniczna wariantów budynku w dwóch technologiach
      5.1. Charakterystyka techniczna wykonania ścian zewnętrznych z ceramiki poryzowanej - system Porotherm Dryfix
      5.2. Charakterystyka techniczna wykonania ścian zewnętrznych z bloczków Ytong Energo
      5.3. Charakterystyka techniczna wariantu wykorzystania okien plastikowych do wbudowania w budynek - system Iglo Energy
      5.5. Charakterystyka techniczna wariantu wykorzystania okien drewnianych do wbudowania w budynek - system Softline

6. Składowe efektywności energetycznej i synteza wyników
      6.1. Podstawowe dane do obliczeń
         6.1.1. Przegrody budowlane
         6.1.2. Podłoga na gruncie
         6.1.3. Stropodach
         6.1.4. Stolarka budowlana
      6.2. Określenie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej
         6.2.1. Maksymalna wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia
         6.2.2. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U
         6.2.3. Maksymalna powierzchnia oszklenia
         6.2.4. Maksymalna przepuszczalności energii od promieniowania słonecznego
      6.3. Sprawdzenie izolacyjności cieplnej przegród
         6.3.1. Sprawdzenie izolacyjności ścian zewnętrznych
         6.3.2. Sprawdzenie izolacyjności stropodachu
         6.3.3. Sprawdzenie izolacyjności podłogi
         6.3.4. Sprawdzenie warunku na maksymalna powierzchnię oszklenia
         6.3.5. Sprawdzenie warunku na przepuszczalność energii od promieniowania słonecznego
      6.4. Przedstawienie wariantów realizacji budynku energooszczędnego
      6.5. Określenie rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energie pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
         6.5.1. Wyznaczenie pojemności cieplnej na 1 m2 przegrody
         6.5.2. Obliczenie strat ciepła w strefie mieszkalnej
         6.5.3. Obliczenie zysków ciepła w strefie mieszkalnej
         6.5.4. Wyznaczenie zapotrzebowania na energię użytkową w styczniu w strefie mieszkalnej
         6.5.5. Zestawienie miesięcznego zapotrzebowania na ciepło użytkowe do ogrzania strefy mieszkalnej
         6.5.6. Roczne zapotrzebowanie na ciepło użytkowe dla ogrzewania i wentylacji w strefie mieszkalnej
         6.5.7. Obliczenie strat ciepła w strefie technicznej
         6.5.8. Obliczenie zysków ciepła w strefie technicznej
         6.5.9. Wyznaczenie zapotrzebowania na energię użytkową w styczniu w strefie technicznej
         6.5.10. Roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową do ogrzewania
         6.5.11. Roczne zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną do ogrzewania
         6.5.12. Ciepła woda użytkowa – zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną
         6.5.13. Roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową
         6.5.14. Roczne zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną - wskaźnik EP
         6.5.15. Zestawienie wskaźnika EP dla wszystkich wariantów
      6.6. Sprawdzenie warunku na maksymalne roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energie pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
      6.7. Określenie kosztów realizacji budynku jednorodzinnego w czterech wariantach wykonania
      6.8. Synteza otrzymanych wyników
      6.9. Analiza efektywności wykonania budynku energooszczędnego
      6.10. Wnioski

Wykaz literatury
Synopsis
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

Opis zawartości pracy:

nbsp;     Przedmiotem pracy
jest analiza efektywności dwóch technologii wykonania budynku energooszczędnego, którą wykonano poprzez określenie dla każdej technologii zapotrzebowania na ciepło oraz porównanie kosztów realizacji inwestycji, a następnie przeprowadzenie syntezy otrzymanych wyników. Pracę zrealizowano w pięciu etapach.
Na początku przedstawiono genezę charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych. W tym punkcie zaprezentowano zmiany warunków dotyczących energetyki budynków na przestrzeni lat oraz ze względu na różne wydarzenia polityczne na świecie. Omówiono także wprowadzanie w Polsce coraz bardziej rygorystycznych warunków wskaźnika EP, określającego maksymalne roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. W tym rozdziale przedstawiono aktualne wymagania pod względem energetycznym, jakie powinien spełniać każdy nowo wybudowany obiekt.
      Następnie zaprezentowano w jaki sposób przebiega określenie kosztów realizacji inwestycji. W tym punkcie omówiono metody tworzenia różnych kosztorysów w budownictwie i ich wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego.
      Etap trzeci polega na przedstawieniu projektowanego budynku, którego użyto do analizy. Zaprezentowano podstawowe dane obiektu, które nie będą zmieniały się podczas realizacji pracy dyplomowej.
      W punkcie czwartym opisano zmienne technologie wykonania budynku energooszczędnego, które mają największy wpływ na koszty inwestycji i ocenę energetyczna obiektu (ściany zewnętrzne, stolarka budowlana). Przedstawiono zalety każdego wybranego sposobu wykonania, dane techniczne, a także technologię wykonania.
      W ostatnim etapie sprawdzono, czy analizowany budynek spełnia podstawowe warunki dotyczące energetyki obiektu dla każdej technologii wykonania. W tym celu zaprezentowano cztery warianty realizacji budynku energooszczędnego, dla których wyznaczono parametry charakterystyki energetycznej, a następnie sprawdzono je z wartościami maksymalnymi. W tym punkcie przeprowadzono także syntezę otrzymanych wyników i porównanie kosztów realizacji inwestycji w każdej technologii wykonania. Do oceny opłacalności przedsięwzięcia obliczono czas zwrotu przy inwestycjach bardziej energooszczędnych i porównanie każdego wariantu na przestrzeni 30 lat istnienia budynku.
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.