Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10396
Temat pracy:  

Kwiaciarnia Ali-art w ujęciu modelu 7S McKinseya

Liczba stron:   62

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........5

Rozdział 1
Modele organizacji
      1.1. Definicja organizacji........... 8
      1.2. Elementy organizacji........... 11
      1.3. Nowa fala w zarządzaniu i zmiana paradygmatu ...........18
      1.4. Elementy modelu 7S ...........23

Rozdział 2
Opis przedsiębiorstwa usługowego - Kwiaciarni Ali-Art.
      2.1. Opis branży florystycznej w Polsce ...........31
      2.2. Ogólna charakterystyka Kwiaciarni Ali-Art........... 33
      2.3. Formalne aspekty funkcjonowania Ali-Art w obszarze 7S ...........37
         2.3.1. Twarde elementy organizacji ...........37
         2.3.2. Miękkie elementy organizacji........... 40

Rozdział 3
Analiza przedsiębiorstwa
      3.1. Uzasadnienie wyboru narzędzi i metody badawczej ...........43
      3.2. Wyniki badań: opis Kwiaciarni Ali-Art według modelu 7S ...........45
         3.2.1. Twarde elementy organizacji ...........46
         3.2.2. Miękkie elementy organizacji........... 48
      3.3. Wnioski z badań ...........51

Zakończenie........... 52
Bibliografia........... 54
Spis tabel ...........56
Spis rysunków........... 56
Spis wykresów ...........56
Załączniki ...........57

Opis zawartości pracy:


      W pierwszym rozdziale pracy, zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia merytoryczne. Są one niezbędne do prawidłowego zrozumienia problematyki pracy. Oprócz definicji organizacji i jej elementów, przedstawione zostaną różne ujęcia modeli organizacji, z uwzględnieniem ich wad oraz zalet. W rozdziale tym zwrócona zostanie również uwaga na zmianę paradygmatu zarządzania, która dała poniekąd początki modelowi 7S, który w tym fragmencie pracy zostanie szczegółowo omówiony.
      Rozdział drugi skupia się na praktycznych aspektach funkcjonowania firmy. Przytoczona zostanie charakterystyka rynku florystycznego w Polsce, wraz z wyszczególnieniem każdej grupy związanej z biznesem kwiatowym. Szczegółowo zostanie opisana nie tylko Kwiaciarnia Ali-Art, ale również jej historia powstania czy artefakty. Następnie, wyczerpująco będzie opisany każdy z elementów twardych oraz miękkich, na przykładzie Ali-Art.
      W rozdziale ostatnim przedstawiona zostanie analiza przedsiębiorstwa. Autor uargumentuje wykorzystanie studium przypadku oraz wspomnianych wcześniej narzędzi badawczych. W oparciu o model 7S, przedstawione zostaną wyniki badań analizy Kwiaciarni Ali-Art, będące głównym celem badawczym tego dzieła. Rezultaty tej pracy z pewnością zostaną upublicznione właścicielom przedsiębiorstwa, którzy w razie potrzeby, mogą z powodzeniem dokonać wdrożenia pewnych modyfikacji w swoim przedsiębiorstwie. Autor pracy ma olbrzymią nadzieję, że niniejsza praca przyczyni się do lepszego zrozumienia czynników decydujących o odniesieniu sukcesu w biznesie, większej świadomości konieczności zachowania równowagi między twardymi i miękkimi elementami organizacji i znajdzie swoje zastosowanie w praktyce w tym konkretnym, badanym przypadku.


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.