Mamy 15061

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10384
Temat pracy:  

Zarządzanie siecią punktów handlowych z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej

Liczba stron:   96

Spis treści / plan pracy:
Wprowadzenie......... 3

Rozdział I
Podstawy teorii zarządzania
      1.1. Zarządzanie – podstawowe pojęcia......... 6
      1.2. Funkcje i płaszczyzny zarządzania.........9
      1.3. Tradycyjne i współczesne teorie zarządzania......... 13
         1.3.1. Wstęp......... 13
         1.3.2. Klasyczne teorie zarządzania......... 16
         1.3.3. Podejścia integrujące dorobek klasyczny .........24
         1.3.4. Wybrane współczesne koncepcje i metody zarządzania .........27

Rozdział II
Chmura obliczeniowa
      2.1. Wstęp .........34
      2.2. Charakterystyka chmury obliczeniowej .........36
         2.2.1. Definicja chmury obliczeniowej......... 36
         2.2.2. Istota chmury obliczeniowej......... 37
         2.2.3. Kluczowe cechy chmury obliczeniowej......... 39
      2.3. Klasyfikacja chmur obliczeniowych......... 41
         2.3.1. Podział ze względu na rodzaj usług......... 41
         2.3.2. Podział ze względu na metody eksploatacji......... 45
      2.4. Zalety i wady chmur obliczeniowych .........48
         2.4.1. Zalety chmur obliczeniowych .........48
         2.4.2. Wady chmur obliczeniowych......... 50

Rozdział III
Wykorzystanie chmury obliczeniowej do zarządzania siecią punktów handlowych
      3.1. Zarządzanie przedsiębiorstwami i sieciami handlowymi .........55
         3.1.1. Handel jako element procesu dystrybucji produktów......... 55
         3.1.2. Obszary zarządzania w przedsiębiorstwach i sieciach handlowych .........59
      3.2. Tradycyjne systemy IT a zarządzanie sieciami handlowymi......... 61
         3.2.1. Systemy IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem......... 61
         3.2.2. Wsparcie zarządzania sieciami punktów handlowych .........70
      3.3. Chmura obliczeniowa w zarządzaniu sieciami sprzedaży......... 79

Zakończenie .........87
Spis ilustracji......... 89
Spis tabel .........91
Bibliografia .........92
Netografia......... 94

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy
jest przedstawienie technologii chmury obliczeniowej oraz możliwości jej zastosowania do usprawniania zarządzania firmą działającą w rozproszeniu – w szczególności posiadającą wiele lokalizacji (punktów) handlowych. Prezentowana praca ma charakter teoretyczno-poznawczy i składa się z trzech rozdziałów oraz zakończenia.
      Rozdział pierwszy
ma charakter przede wszystkim teoretyczny i jego zadaniem jest omówienie pojęcia „zarządzanie”. Została podana (oraz krótko rozwinięta) definicja tego pojęcia oraz jego elementy składowe, ze szczególnym uwzględnieniem takich filarów jak planowanie, wdrażanie, motywowanie i kontrola. Przypomniano również jak przebiegała ewolucja jeśli chodzi o poglądy na temat problematyki zarządzania oraz omówiono najważniejsze współczesne metody i techniki.
      Rozdział drugi i trzeci
mają charakter teoretyczno-poznawczy. W rozdziale drugim zawarty jest ogólny opis chmury obliczeniowej z uwzględnieniem zarówno jej wad, jak i zalet. Pojawia się w nim definicja pojęcia „cloud computing”, krótka charakterystyka różnych jego modeli, a także zagadnienia związane z ekonomiką, bezpieczeństwem czy elastycznością tej technologii. Stanowić ma to bazę do dalszych rozważań dotyczących zastosowania chmury w praktyce działalności przedsiębiorstw.
      Rozdział trzeci
przedstawia technologię chmury obliczeniowej z punktu widzenia możliwości i korzyści dla konkretnych zastosowań biznesowych. Pokazuje także podobieństwa i różnice pomiędzy technologiami tradycyjnymi a chmurowymi oraz możliwości zastosowania tych ostatnich do usprawnienia zarządzania firmami posiadającymi wiele punktów sprzedaży. Całość pracy zamyka zakończenie, w którym krótko zostaną podsumowane rozważania stanowiące treść niniejszej pracy, zarówno związane z częścią teoretyczną jak i praktyczną oraz przedstawione w sposób syntetyczny końcowe wnioski. Pojawią się tutaj również – domykające całość obrazu – wywiedzione z publikacji fachowych prognozy, co do najbardziej prawdopodobnych kierunków, w jakich będą ewoluować rozwiązania chmurowe wspierające zarządzanie biznesem. Podstawowym źródłem informacji, pozwalającym na prowadzenie rozważań zawartych w niniejszej pracy, była literatura przedmiotu (mająca postać zarówno wydawnictw książkowych i publikacji prasowych, jak i fachowych artykułów publikowanych w sieci Internet) oraz doświadczenia własne autora, który zawodowo zajmuje się wdrażaniem systemów informatycznych wspierających zarządzanie.    


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.