Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10377
Temat pracy:  

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Liczba stron:   69

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

Rozdział 1
Niepełnosprawność
      1.1 Definicja niepełnosprawności..........5
      1.2 Rodzaje i przyczyny niepełnosprawności..........12
      1.3 Ograniczenia osób niepełnosprawnych i rehabilitacja społeczna..........17

Rozdział 2
Rozwiązania organizacyjno-prawne dot. zatrudniania
      2.1 Rynek pracy chronionej i szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych..........25
      2.2 Zatrudnienie socjalne i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych..........27
      2.3 Wsparcie instytucjonalne i rola asystenta w osoby niepełnosprawnej w zaspokajaniu jej potrzeb..........30

Rozdział 3
Osobiste uprawnienia pracowników niepełnosprawnych
      3.1 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych, problemy i wyzwania..........45
      3.2 Uprawnienia osób niepełnosprawnych na rynku pracy..........59
      3.3 Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych i jej etapy..........63

Zakończenie..........65
Bibliografia..........66
Akty prawne..........69
Publikacje elektroniczne..........69

Opis zawartości pracy:

      Głównym celem pracy
jest zapoznanie czytelnika z możliwościami osoby niepełnosprawnej na dzisiejszym rynku pracy, stosunek pracodawcy do tych osób oraz zaznajomienie odbiorcy z funkcjonowaniem zakładów chronionych.
      Rozdział pierwszy poświęcony jest próbie zdefiniowania pojęcia niepełnosprawności. W celu jak najlepszego zrozumienia jej istoty omówiono rodzaje i przyczyny niepełnosprawności oraz wpływ jaki wywiera na aktywne życie społeczne i zawodowe. Przedstawiono również ograniczenia i bariery na jakie napotykają osoby niepełnosprawne na rynku pracy.
      W rozdziale drugim przedstawiono rozwiązania organizacyjno – prawne zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Poza instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce zarówno rządowymi, jak i społecznymi .Omówiono również różne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych m.in. zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne, a także szkolenia zawodowe.
      Rozdział trzeci poświęcony jest problemowi aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Poruszono niezwykle istotny temat, jakim jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, dzięki którym ich szanse na rynku pracy będą większe. Opisano także uprawnienia oraz etapy udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w rozwiazywaniu problemów zawodowych. Podczas pisania pracy korzystano z literatury polskich autorów zajmujących się problematyką zatrudnienia osób niepełnosprawnych m. in. J Zarzecznego, G. Ciury,I. Hebdy-Czaplickiej, M. Garbat, D. Becker-Pestki, H. Ochonczenko, K. Smoczyńskiej. Celem przybliżenia problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych, konieczne było zapoznanie się z przepisami prawa polskiego, jak również międzynarodowego, a zwłaszcza z Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.