Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10377
Temat pracy:  

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Liczba stron:   69

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

Rozdział 1
Niepełnosprawność
      1.1 Definicja niepełnosprawności..........5
      1.2 Rodzaje i przyczyny niepełnosprawności..........12
      1.3 Ograniczenia osób niepełnosprawnych i rehabilitacja społeczna..........17

Rozdział 2
Rozwiązania organizacyjno-prawne dot. zatrudniania
      2.1 Rynek pracy chronionej i szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych..........25
      2.2 Zatrudnienie socjalne i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych..........27
      2.3 Wsparcie instytucjonalne i rola asystenta w osoby niepełnosprawnej w zaspokajaniu jej potrzeb..........30

Rozdział 3
Osobiste uprawnienia pracowników niepełnosprawnych
      3.1 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych, problemy i wyzwania..........45
      3.2 Uprawnienia osób niepełnosprawnych na rynku pracy..........59
      3.3 Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych i jej etapy..........63

Zakończenie..........65
Bibliografia..........66
Akty prawne..........69
Publikacje elektroniczne..........69

Opis zawartości pracy:

      Głównym celem pracy
jest zapoznanie czytelnika z możliwościami osoby niepełnosprawnej na dzisiejszym rynku pracy, stosunek pracodawcy do tych osób oraz zaznajomienie odbiorcy z funkcjonowaniem zakładów chronionych.
      Rozdział pierwszy poświęcony jest próbie zdefiniowania pojęcia niepełnosprawności. W celu jak najlepszego zrozumienia jej istoty omówiono rodzaje i przyczyny niepełnosprawności oraz wpływ jaki wywiera na aktywne życie społeczne i zawodowe. Przedstawiono również ograniczenia i bariery na jakie napotykają osoby niepełnosprawne na rynku pracy.
      W rozdziale drugim przedstawiono rozwiązania organizacyjno – prawne zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Poza instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce zarówno rządowymi, jak i społecznymi .Omówiono również różne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych m.in. zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne, a także szkolenia zawodowe.
      Rozdział trzeci poświęcony jest problemowi aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Poruszono niezwykle istotny temat, jakim jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, dzięki którym ich szanse na rynku pracy będą większe. Opisano także uprawnienia oraz etapy udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w rozwiazywaniu problemów zawodowych. Podczas pisania pracy korzystano z literatury polskich autorów zajmujących się problematyką zatrudnienia osób niepełnosprawnych m. in. J Zarzecznego, G. Ciury,I. Hebdy-Czaplickiej, M. Garbat, D. Becker-Pestki, H. Ochonczenko, K. Smoczyńskiej. Celem przybliżenia problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych, konieczne było zapoznanie się z przepisami prawa polskiego, jak również międzynarodowego, a zwłaszcza z Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.