Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10369
Temat pracy:  

Zarządzanie kapitałem banku dla maksymalizacji płynności finansowej

Liczba stron:   71

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.

Rozdział 1
Kapitały banku w świetle adekwatności kapitałowej
      1.1. Kapitał własny
      1.2 Kapitał regulacyjny, wewnętrzny i zapasowy
      1.3. Kapitały obce

Rozdział 2
Miary efektywności oparte na kapitale
      2.1.Metody oparte na analizie sprawozdań finansowych
      2.2.Metody służące pomiarowi efektywności operacji
      2.3.Metody pomiaru i racjonalizacja kosztów działania

Rozdział 3
Płynność kapitałowa banku i instrumenty planowania finansowego
      3.1.Ryzyko płynności i jego przyczyny
      3.2.Strategie banków dla zachowania płynności
         3.2.1.Strategia magazynowania płynności
         3.2.2.Strategia zarządzania pożyczoną płynnością
         3.2.3.Strategia zrównoważonego zarządzania płynnością
      3.3.Techniki zachowania płynności
         3.3.1.Metoda puli zasobów finansowych
         3.3.2.Metoda konwersji zasobów finansowych
         3.3.3.Metoda aktywnego zarządzania pasywami
         3.3.4.Metoda sekurytyzacji należności kredytowych

Rozdział 4
Efektywność finansowa na przykładzie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
      4.1. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
      4.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej.
      4.3. Adekwatność kapitałowa.
      4.4. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA na tle grupy rówieśniczej
      4.5. Współczynnik wypłacalności
      4.6. Zarządzanie ryzykiem płynności.

Bibliografia
Zakończenie

Opis zawartośći pracy:

      Praca składa się z czterech rozdziałów i przedstawia efektywność finansową w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym. Celem pracy było zaprezentowanie teoretycznych podstaw efektywności działania banków, a także zaprezentowanie wyników badań empirycznych poziomu efektywności na przykładzie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.
      Rozdział pierwszy
poświęcony jest adekwatności kapitałowej. W związku z tym, omówiono najważniejsze rodzaje kapitałów banku, tj. kapitał regulacyjny i rezerwowy, bilansowe kapitały (fundusze) własne oraz kapitały obce.
      Rozdział drugi
dotyczy miar efektywności opartych na kapitale. Na początku opisano metody oparte na analizie sprawozdań finansowych, następnie służące pomiarowi efektywności działania względem kosztu kapitału własnego. Zaprezentowano również metody służące pomiarowi efektywności operacji oraz metody pomiaru i racjonalizację kosztów działania.
      Rozdział trzeci
ukazuje płynność kapitałową banku i instrumenty planowania finansowego. W tej części, omówiono ryzyko płynności i jego główne przyczyny. Kolejny podrozdział prezentuje strategie banków dla zachowania płynności. Scharakteryzowano strategię magazynowania płynności, zarządzania pożyczoną płynnością oraz strategię zrównoważonego zarządzania płynnością. Na koniec zwrócono uwagę na najważniejsze techniki zachowania płynności. Wobec tego, streszczono następujące metody, tj.: puli zasobów finansowych, konwersji zasobów finansowych, aktywnego zarządzania pasywami oraz sekurytyzacji należności kredytowych.
      Rozdział czwarty
przedstawia efektywność finansową na przykładzie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. Na początku scharakteryzowano działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. W dalszej części rozdziału zaprezentowano adekwatność kapitałową banku, a także ukazano Grupę Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA na tle grupy rówieśniczej. W dalszej części przedstawiono współczynnik wypłacalności. Rozdział kończy sposób zarządzania ryzykiem płynności w Banku PKO . Praca wymagała wykorzystania szerokiej bazy źródłowej, która umożliwiła napisanie pracy o tej problematyce. Bibliografia zamieszczona na końcu pracy składa się z 27 pozycji, tj. z literatury fachowej, publikacji prasowych oraz źródeł internetowych. >    


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.