Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10366
Temat pracy:  

Handel ludźmi – jedno z największych wyzwań prawa międzynarodowego XXI wieku

Liczba stron:   82

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........4

Rozdział I
Zagadnienia handlu ludźmi w aktach prawa międzynarodowego
   1. Pojęcie umowy międzynarodowej.......... 6
   2. Definicja i znaczenie handlu ludźmi w prawie międzynarodowym.......... 8
   3. Formy handlu ludźmi zdefiniowane w prawie.......... 13
      3.1. Handel kobietami ..........13
      3.2. Handel dziećmi ..........18
      3.3. Praca przymusowa ..........22

Rozdział II
Instrumenty walki z handlem ludźmi w Unii Europejskiej
   1. Działania podejmowane w ramach Unii Europejskie.......... 26
   2. Europejskie odrębne agencje ..........40
      2.1. Europol ..........40
      2.2. Frontex ..........43

Rozdział III
Zwalczanie handlu ludźmi w ramach innych organizacji międzynarodowych
   1. Działania podejmowane w ramach ONZ.......... 46
   2. Walka z handlem ludźmi podejmowana przez Radę Europy.......... 50
   3. Handel ludźmi z perspektywy NATO.......... 57

Rozdział IV
Wpływ prawa międzynarodowego na kształtowanie się standardów w prawie polskim
   1. Zmiany definicji i znaczenia handlu ludźmi w polskim prawie ..........59
   2. Działania na szczeblu rządowym i pozarządowym w Polsce ..........69

Zakończenie.......... 74
Bibliografia ..........76
Spis wykresów i tabel ..........82

Opis zawartości pracy:

      Przedmiotem niniejszej pracy jest problematyka walki z handlem ludźmi z perspektywy prawa międzynarodowego. Handel ludźmi wywodzi się z handlu niewolnikami. Przez setki lat zjawisko to było społecznie akceptowane. Zostało zniesione dopiero w XIX wieku. Obecnie nie jest nigdzie dozwolone. Mimo to, handel ludźmi w dzisiejszych czasach jest nie tylko niepokojącym zjawiskiem, ale także jednym z najbardziej dochodowych, nielegalnych biznesów na świecie. Przyjmuje on różne formy i nie jest jednolity, jego zakres ciągle się zmienia. Współcześnie najbardziej znaną jego formą jest wykorzystywanie seksualne kobiet. Ponadto, na szeroką skalę rozwija się handel dziećmi oraz wykorzystywanie ludzi do przymusowej pracy. Na potrzeby niniejszej pracy opisane zostaną trzy wyżej wymienione, najpowszechniejsze formy handlu ludźmi, gdyż dotyczą one w dużym stopniu Polski. Niniejsza praca ma na celu ukazanie skali opisywanego zjawiska i działań na arenie międzynarodowej mających na celu jego ograniczenie. Podstawowym zadaniem jest przedstawienie handlu ludźmi jako aktualnego i narastającego problemu, który stał się jednym z największych wyzwań prawa międzynarodowego naszego wieku.
      Pierwszy rozdział pracy dotyczy handlu ludźmi na tle prawa międzynarodowego. Scharakteryzowane jest pojęcie umowy międzynarodowej, ze względu na różnorodność dokumentów podpisywanych w celu przeciwdziałania opisywanemu zjawisku, historia walki z nim na arenie światowej od początku jego istnienia oraz podstawowe jego formy, takie jak handel kobietami, handel dziećmi i praca przymusowa.
      Kolejny rozdział dotyczy Unii Europejskiej i działań przez nią podejmowanych, a także dwóch odrębnych agencji, Europolu i Frontexu. Wskazuje on najważniejsze dokumenty Unii związane z handlem ludźmi oraz jego definicję kształtującą się na przestrzeni lat. Opis działań podejmowanych przez pozostałe organizacje międzynarodowe zawarty jest w rozdziale trzecim. Jest tam mowa o Radzie Europy, ONZ i NATO. Scharakteryzowane są dokładne definicje handlu ludźmi opracowane na przestrzeni lat oraz wszelkie działania mające na celu ukazanie zaangażowania tych organizacji w przeciwdziałanie opisywanemu zjawisku.
      Ostatni rozdział określa wpływ prawa międzynarodowego na kształtowanie się standardów w prawie polskim. Odnosi się on przede wszystkim do prawa wewnętrznego Polski i zmian Kodeksie karnym. Ponadto, ukazana jest rola organizacji pozarządowych działających w kraju, pomagających ofiarom handlu ludźmi. Wszystkie dokumenty w niniejszej pracy uporządkowane zostały w każdym z rozdziałów zgodnie z porządkiem chronologicznym.    


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.